Překladatel angličtiny a italštiny: otázka

Překladatel angličtiny: Jak se odborně dovzděláváte?

Samostudiem. Učebnice jazyků jsou mými nejčastějšími společníky, pokud zrovna nepřekládám. Jsou to též setkání a konzultace s mými bývalými kolegy ze škol a z Výzkumného ústavu.

Překladatel italštiny: Kolik stránek přeložíte měsíčně?

Při plném pracovním nasazení to může být kolem 150 až 200 stránek.

Co právě překládáte?

Prezentaci města Liberec pro mého bývalého kolegu do angličtiny.

Překlady angličtiny: Co budete překládat příště?

To zatím nevím. Život překladatele jazyků je jedno veliké překvapení. Pravděpodobně se na mě obrátí jedna firma s překladem technické dokumentace ke stavebním úpravám.

Máte razítko soudního tlumočníka?

Ano, jsem soudním tlumočníkem ruského jazyka.

Překlady angličtiny a italštiny: Raději tlumočíte, nebo překládáte?

Raději překládám. Při překládání textu se mohu v klidu soustředit na jednotlivou větu nebo výraz a promyslet její nejvhodnější adekvátní formu v jazyce, do kterého překládám. Je to do značné míry tvůrčí práce, která mě baví a které dávám přednost.

Co byste popřál ostatním překladatelům? 

Hodně trpělivosti, hodně pracovních příležitostí, neustálé zdokonalování a opakování získaných poznatků. Ale to každý lingvista ví sám velmi dobře.

Žádáte-li překladatele italštiny, ruštiny nebo angličtiny – kontaktujte nás ZDE.

Technické manuály grafika: překlad do italštiny

Nejčastější pokročilé formáty pro zpracování manuálů:
◾DWG – Autocad
◾DXF – CAD
◾AI – Adobe illustartor
◾PSD – Photoshop
◾EPS – PostScript
◾CDR – CorelDraw
◾and all CAD/CAM file formats

Překlady bezpečnostních listů: italština (včetně CLP)

◾Preparato – Přípravek
◾Stabilità – Stálost
◾Caratteristiche – Vlastnosti

Technický překlad do italštiny: různé

◾Výroba abrazivních desek (z italštiny): Piastre – Panely
◾Aliementari – Potraviny
◾Překlad navigace (z italštiny):
◾Impostazione – Nastavení
◾Lingua – Jazyk
◾Suggerimenti – Nápověda
◾Volume – Hlasitost
◾Vybavení operačních sálů:
◾Lamiera antiruggine – Antikorozní deska
◾Pannello – Deska
◾Attacco – Úchyt

Překlady instalačního návodu: přesnost

◾Calibrazione – Kalibrace
◾Controllo – Kontrola
◾Posizionamento – Usazení
◾Překlad software textilního stroje:
◾Nesprávný údaj – Dato non corretto
◾Nastavení – Configurazione
◾Napětí – Tensione

Jazykové kombinace: italština

◾italština-angličtina (všechny grafické programy)
◾angličtina-italština (všechny grafické programy)
◾němčina-italština (všechny grafické programy)
◾němčina-angličtina (všechny grafické programy)

Žádáte-li technický překlad do italštiny nebo dalších jazyků – kontaktujte nás ZDE.

Tlumočení italština

Kvalitní práce tlumočníka italštiny, je více, než standardní úkon. Jedná se o tlumočení v nejrůznějších oborech, na rozmanitých místech a s různými stupni náročnosti, od těch základních až po kabinové.

Tlumočení italština: kabina

Je vysoce náročný výkon tlumočníka italského jazyka, jehož plnění zpravidla dodává profesionál s oficiálním razítkem (statisticky nejčastější) anebo profesionál, kde razítko není vyžadováno. Oba typy profesionálů podávají výkon, který si žádá: zkušenost, přípravu a maximální nasazení.

Tlumočení italštiny: dispozice

Tlumočení do italštiny v kabině nebo jakkoliv jinak, lze přímo domluvit s tlumočníkem v kontaktech. K dispozici jsou dva kolegové pro kabinové tlumočení. Další typy tlumočení, jejich délku, místo provedení – prosíme dohodněte přímo s tlumočníkem.

Tlumočení italština: typologie

  • tlumočení doprovodné
  • tlumočení konsekutivní
  • tlumočení, tzv. simultanea/ nebo-li kabinové tlumočení

Tlumočení v oboru italština realizuje ve všech instancích naše kolegyně a náš kolega. Soudní a nesoudní tlumočník italského jazyka. Kolega spíše pro technické tlumočení a kolegyně spíše v rámci obchodních jednáních, konferencích apod.

Tlumočení italština: lokace

Včetně Prahy a Brna, také celá ČR. Nadále pak výjezd tlumočníka k tlumočnickému úkonu kamkoliv po Evropě. Druhým nejčastějším místem pro tlumočení italštiny, bývá pak Itálie. Dalšími místy konferencí s potřebou tlumočení mluveného italského projevu, jsou některé další Evropské země.

Rozsah tlumočení: italština
  • krátké úkony: např. tlumočení svatebních obřadů (nejčastěji Praha a středočeský kraj + soudní tlumočník italštiny), nadále pak ČR s občasným výskytem
  • schůzky u notáře: úkony do 120 minut trvání
  • autoškoly s účastí tlumočníka italštiny: razítko
  • obchodní schůzky, meetingy – cca půl dne, nebo celý den
  • školení, zaškolení personálu, obchodní cesty: až několik dní

Žádáte-li tlumočení italštiny – kontakt na tlumočníka naleznete ZDE.