Překlady do angličtiny: It

Italsko-anglické překlady nebo jen překlady do angličtiny jsme v posledních 4 týdnech realizovali několik částí velmi důležitého lékařsko – farmaceutického projektu. Jednalo se o dílčí celky překlady v rámci anglického jazyka (tj. přímo aktivní překlad do anglického jazyka – tým PharmDr. Schwarze) pro naše farmaceutického klienta.

Farmakoterapie: překlad do angličtiny

Veliké farmaceutické studie a materiály z oblasti psychofarmakoterapie, byly dodávány v poměrně svižném tempu na E-mail klienta průběžnou metodou, tj. 2 studie týdně. U části textů proběhli jen samotné korektury, jednalo se o nepříliš zdařilý překlad po stránce gramatické avšak z odborného hlediska relativně v pořádku. 90 % anglických farmaceutických termínů odpovídalo.

Farmakoterapie či jiné: překlad do angličtiny – kontakt na zpracující tým ZDE.

Italština v Praze

Italské firmy v Praze a překlady z/do italštiny.

Kolik let italštinu v Praze překládáte?

Téměř devět let. Všechno to začalo, ve chvíli kdy se na nás obrátila jedna pražská – italská firma se žádostí o dodání překladu stavební dokumentace – překlad tenkrát skýtal téměř 1400 normovaných stran textu. Neváhali jsme ani chvíli dokumentaci jsme začali studovat z jazykového hlediska – jedině tak se mohl zrodit odborně i jazykově kvalitní překlad.

Italština překlady Praha

Kolik času obvykle překlad 1 strany zabere a za jak dlouho jej překladatel může dodat?

Překlad 1 normované strany trvá asi 1 hodinu, někdy i méně. Obvykle je překladatel schopen jej dodat do 60 minut – v případě 1 normované strany a to hlavně proto, že na překladech pracujeme sami a tak se můžeme ihned pustit do práce. Vzdálenosti v dnešní době nehrají roli a tak i do Prahy se překlad z italštiny dostane včas.

Jaký velké číslo stránek jste již v Praze přeložili?

Asi 15.000 normovaných stran. Manuály a dokumentace čítají mnohdy stovky normovaných stran a tak jsme velmi rychle dosáhly na takové počty. U italských developerů jede italština v Praze v plné rychlosti.

Italština překlady Praha

V jakých specializacích?

V podstatě ve všech, po jakých je běžná poptávka. Jedná se tedy o obory z právních, stavebních, či jinak technických věd – strojařinaelektrotechnika atd., nadále finančnictví,rozpočtyinvestice v rámci jedné firmy.

Probíhají překlady italštiny v pražském kraji více, než v jiných místech ČR?

V některých oborech ano, překladatelé mnohdy přijmou i několik zakázek v jeden den. Je to někdy stres, ale jsme tým překladatelů italštiny a tak jsme připraveni i na větší zakázky, nebo na několik zakázek denně, či týdně. Zbytek kapacity poté připadá na jiné lokace České republiky.

Italština překlady Praha

Jak předání překldu do Prahy probíhá?

Dodání přeloženého souboru – překladu z/do italského jazyka probíhá stejnou cestou jako v odlišných místech. Ve většině případů probíhá předání elektronickou formou. Pokud se jedná o soudní překlad, je potřeba dodat zákazníkovi fyzický-papírový dokument, a tam je potom vhodné předání osobně, nebo poštou, dodací službou atd.

Jaká je tedy překladatelská kapacita překladů z/do italštiny pro Prahu – pražské firmy?

To závisí na tom, jak moc jsme či nejsme aktuálně zaneprázdněni. Obecně lze však říci, že jsme schopni poskytnout z/do italštiny minimálně 600 normovaných stran týdně a tak tento objem může klidně celý připadnout na Prahu.

Italština překlady Praha

Kdo konkrétně překlady pro Prahu (pražský kraj) vyhotovuje?

Překlady z nebo do italštiny  vyhotovují rodilí mluvčí – překladatelé, především  překladatelé  Dr. Roberto Powell, nebo já sám či ještě několik dalších překladatelů italštiny.

Záleží na tom, kdo z nás se může překladu momentálně věnovat. Překlady z italského jazyka do češtiny zpracovávají naši překladatelé – odborníci na překladatelskou tématiku z různých oborů – technické manuály, dokumentace, ISO certifikáty, právní dokumenty – smlouvy atd.

Italština překlady Praha

Kolik máte v Praze (ve středočeském kraji) spokojených klientů?

Přesně tolik, kolik jsme si jich na začátku přáli. Za těch několik roků máme již své stálé klienty, kteřípřeklady žádají pravidelně, na druhou stranu nás kontaktují i firmy, které služeb tlumočníka – překladatele italštiny využijí jen velmi zřídka.

Žádáte-li služby v rozsahu a lokaci: Italština překlady Praha – kontakt je ZDE.

Překlady švédštiny – Traduzioni lingua svedese

Traduzioni lingua svedese: 1) dall‚inglese, 2) dal ceco, dal tedesco. Traduzioni techniche dei manuali dall‚inglese verso lo svedese a dallo svedese verso la lingua inglese a la lingua ceca. Traduzioni in formati avanzati, tipo: DWD, PDF. Traduzioni verso l‚inglese, lo svedese e il ceco dei manuali, disegni, brochures. Traduzioni dai madrilingua svedesi operanti in Repubblica ceca – Praga e in Svezia.

Překlady švédštiny

I team svedesi, cechi e inglesi ofrono i servizi di alta qualita. I team svedesi, inglesi e cechi offrono modalita‘ di formati avanzata e servizi di DTP come parte naturale di ogni progetto di traduzione tecnica.

Traduzioni lingua svedesePřeklady švédštiny

Překlady švédského jazyka: 1) z angličtiny, 2) dal z češtiny, z němčiny. Technické překlady manuálů z angličtiny do švédštiny a ze švédštiny do angličtiny a češtiny. Překlady pokročilých formátů, jakými např. jsou: DWD, PDF. Překlady do angličtiny, švédštiny a češtiny z oblasti manuálů, technických výkresů a brožur. Překlady od švédských rodilých mluvčích působících v České republice – Praha a ve Švédsku.

Traduzioni lingua svedesePřeklady švédštiny

Švédské české a anglické týmy nabízí služby překladu vysoké kvality. Švédský, anglický a a český tým nabízí zpracování formátů a službá DTP jako samozřejmou část zpracovánní každého technického manuálu.

Ekonomicko-technické benefity překladů švédštiny

 • Nejlepší cena na trhu za švédský překlad
 • Výtečné technické zpracování překladu
 • Práce s nestandardními českými a švédskými formáty
 • Úpravy souborů dle přání klienta
 • Export a import dat pro specifické užití a úpravu
 • Svižné termíny dodání
 • Obory: technika, biologie, medicína
 • Výstupní jazyky: angličtina, čeština, slovenština, němčina

Poslední překlady švédštiny:

 • Překlady krátkých příruček do švédštiny a norštiny
 • Překlady pro bio-medicínský obor slovenských zákazníků
 • Překlad vědeckého projektu z oblasti praktické medicíny

Žádáte-li překlad z/do švédštiny – kontaktujte nás ZDE.

 

 

Lékařské zprávy do italštiny

Překlady lékařských zpráv do lékařské italštiny pro účely další léčby – v lékařské kvalitě. Rozdíl mezi lékařským a jiným překladem = v obsahové materiální i odborně terminologické podstatě. Překlad lékařem = překlad provádí lékař (titul MUDr.). Překlady lékařských zpráv pro účely další léčby.

Překlad lékařské zprávy

Termíny pro překlad lékařské zprávy cca 4-6 normovaných stran lékařsky orientovaného textu/den. Lékařsky orientovaný text:

 • výpis ze zdravotní dokumentace pacienta
 • zpráva předoperačního vyšetření
 • ošetření na pohotovostní ambulanci
 • zpráva z laboratoře
 • zpráva odborného lékaře pro účely dalšího posouzení italskými lékaři

Překlady lékařských zpráv: metodika

 • vypracování lékařem / týmem lékařů v oborech: onkologie, kardiologie,
 • neurologie, gastroenterologie apod.
 • kladen důraz na srozumitelnost lékařského sdělení: specifické pojednání
 • zkratek a lékařské terminologie
 • překlady lékařských zpráv – v expresních termínech
 • překlady lékařských zpráv – v super expresních termínech
 • možnost konzultace překladu zprávy či jejího výstupu s lékařem
 • možnost vypracování lékařské syntézy ze záznamu lékařské zprávy
 • překlady lékařské dokumentace: obvodního lékaře

Žádáte-li překlad lékařské zprávy do italštiny, kontaktujte nás ZDE.

Překladatel do angličtiny, vs. italština

Překladatel angličtiny: Jak se odborně dovzděláváte?: Samostudiem. Učebnice jazyků jsou mými nejčastějšími společníky, pokud zrovna nepřekládám. Jsou to též setkání a konzultace s mými bývalými kolegy ze škol a z Výzkumného ústavu.

Překlady do angličtiny: norma

Překladatel italštiny: Kolik stránek přeložíte měsíčně?: Při plném pracovním nasazení to může být kolem 150 až 200 stránek. V případě použití některého CAT nástroje (ale jen v případech, kdy to má smysl), dokáži s kolegou v týmu zpracovat až 600 normovaných stran měsíčně.

Překlady angličtiny: Co budete překládat příště?

To zatím nevím. Život překladatele jazyků je jedno veliké překvapení. Pravděpodobně se na mě obrátí jedna firma s překladem technické dokumentace ke stavebním úpravám a bude se pokračovat v již poměrně zaběhnuté terminologii k dokončení celého projektu. Překlady pro developerské projekty realizuji poměrně často a takové projekty čítají i stovky normovaných stran.

Překlady angličtiny: soudní

Máte razítko soudního tlumočníka?: Ano, jsem soudním tlumočníkem anglického a ruského jazyka. Překládám z a do angličtiny. Nadále obousměrně v ruštině a italštiny – bez soudního ověření. Pravidelně jsem schopen odpovědět 2-3 klientům denně a zrealizovat překlady několika dokumentů s ověřením. Je-li překlad delší, např. překlad pracovní smlouvy nebo nějakého obchodního kontraktu, protáhne se překlad do druhého nebo třetího dne. Za 3 dny, se dá přeložit cca 20 normovaných stran obchodní smlouvy do anglického jazyka.

Překlady angličtiny a italštiny: Raději tlumočíte, nebo překládáte?

Raději překládám. Při překládání textu se mohu v klidu soustředit na jednotlivou větu nebo výraz a promyslet její nejvhodnější adekvátní formu v jazyce, do kterého překládám. Je to do značné míry tvůrčí práce, která mě baví a které dávám přednost.

Co byste popřál ostatním překladatelům?: Hodně trpělivosti, hodně pracovních příležitostí, neustálé zdokonalování a opakování získaných poznatků. Ale to každý lingvista ví sám velmi dobře. Pravidelná překladatelská práce, je cestou k nejlepší kvalitě překladu ve více oborech lidské činnosti.

Žádáte-li překladatele italštiny, ruštiny nebo angličtiny – kontaktujte nás ZDE.

Technické manuály grafika: překlad do italštiny

Nejčastější pokročilé formáty pro zpracování manuálů:
◾DWG – Autocad
◾DXF – CAD
◾AI – Adobe illustartor
◾PSD – Photoshop
◾EPS – PostScript
◾CDR – CorelDraw
◾and all CAD/CAM file formats

Překlady bezpečnostních listů: italština (včetně CLP)

◾Preparato – Přípravek
◾Stabilità – Stálost
◾Caratteristiche – Vlastnosti

Technický překlad do italštiny: různé

◾Výroba abrazivních desek (z italštiny): Piastre – Panely
◾Aliementari – Potraviny
◾Překlad navigace (z italštiny):
◾Impostazione – Nastavení
◾Lingua – Jazyk
◾Suggerimenti – Nápověda
◾Volume – Hlasitost
◾Vybavení operačních sálů:
◾Lamiera antiruggine – Antikorozní deska
◾Pannello – Deska
◾Attacco – Úchyt

Překlady instalačního návodu: přesnost

◾Calibrazione – Kalibrace
◾Controllo – Kontrola
◾Posizionamento – Usazení
◾Překlad software textilního stroje:
◾Nesprávný údaj – Dato non corretto
◾Nastavení – Configurazione
◾Napětí – Tensione

Jazykové kombinace: italština

◾italština-angličtina (všechny grafické programy)
◾angličtina-italština (všechny grafické programy)
◾němčina-italština (všechny grafické programy)
◾němčina-angličtina (všechny grafické programy)

Žádáte-li technický překlad do italštiny nebo dalších jazyků – kontaktujte nás ZDE.

Tlumočení italština

Kvalitní práce tlumočníka italštiny, je více, než standardní úkon. Jedná se o tlumočení v nejrůznějších oborech, na rozmanitých místech a s různými stupni náročnosti, od těch základních až po kabinové.

Tlumočení italština: kabina

Je vysoce náročný výkon tlumočníka italského jazyka, jehož plnění zpravidla dodává profesionál s oficiálním razítkem (statisticky nejčastější) anebo profesionál, kde razítko není vyžadováno. Oba typy profesionálů podávají výkon, který si žádá: zkušenost, přípravu a maximální nasazení.

Tlumočení italštiny: dispozice

Tlumočení do italštiny v kabině nebo jakkoliv jinak, lze přímo domluvit s tlumočníkem v kontaktech. K dispozici jsou dva kolegové pro kabinové tlumočení. Další typy tlumočení, jejich délku, místo provedení – prosíme dohodněte přímo s tlumočníkem.

Tlumočení italština: typologie

 • tlumočení doprovodné
 • tlumočení konsekutivní
 • tlumočení, tzv. simultanea/ nebo-li kabinové tlumočení

Tlumočení v oboru italština realizuje ve všech instancích naše kolegyně a náš kolega. Soudní a nesoudní tlumočník italského jazyka. Kolega spíše pro technické tlumočení a kolegyně spíše v rámci obchodních jednáních, konferencích apod.

Tlumočení italština: lokace

Včetně Prahy a Brna, také celá ČR. Nadále pak výjezd tlumočníka k tlumočnickému úkonu kamkoliv po Evropě. Druhým nejčastějším místem pro tlumočení italštiny, bývá pak Itálie. Dalšími místy konferencí s potřebou tlumočení mluveného italského projevu, jsou některé další Evropské země.

Rozsah tlumočení: italština
 • krátké úkony: např. tlumočení svatebních obřadů (nejčastěji Praha a středočeský kraj + soudní tlumočník italštiny), nadále pak ČR s občasným výskytem
 • schůzky u notáře: úkony do 120 minut trvání
 • autoškoly s účastí tlumočníka italštiny: razítko
 • obchodní schůzky, meetingy – cca půl dne, nebo celý den
 • školení, zaškolení personálu, obchodní cesty: až několik dní

Žádáte-li tlumočení italštiny – kontakt na tlumočníka naleznete ZDE.

Překlady italštiny v Praze

Největší % překladů italštiny je realizováno v Praze, konkrétně se jedná o Prahu 2 a 3. Naše kolegyně, soudní tlumočnice je k dispozici všem klientům české i italské provenience pro realizaci překladu v Praze 2 – Vinohradech, nebo v Praze 3 – Žižkově.

Překlady italštiny a tlumočení

Naše kolegyně, je mimo překlady italštiny, k dispozici také pro autonomní úkon tlumočení s razítkem, tedy II. nejčastější činnost vykonávanou soudním tlumočníkem (ST) italského jazyka.

Překlady italštiny – termíny

Překlady jednoduchých listinných dokumentů jsou otázkou 1-2 pracovních dní (s výjimkou případu, kdy zrovna tlumočník tlumočí). Ostatní delší listiny zpravidla mohou zabrat času více. Výhoda kontaktu s tlumočníkem spočívá v okamžitém sdělení termínu pro realizaci jakéhokoliv italského nebo českého překladu.

Tlumočení italštiny – rozsahy

Rozsah tlumočení do nebo z italštiny se pohybuje od řádu hodin do řádu několika dnů či týdnů. Největší část tzv. krátkých tlumočení do italštiny proběhne v rozsahu několika málo hodin. Nejkratší úkony (např. svatby) do cca 1 hodiny výkonu.

Překlady italštiny:

 • pokročilá grafická práce
 • překlady v rozličných grafických formátech
 • překlady do italštiny rodilým mluvčím
 • překlady italštiny specialistou v oboru právo
 • překlady lékařských zpráv lékaři a práce s textem: syntézy lékařských zpráv, výklady: angličtina, němčina, čeština, slovenština, italština
 • vypracování legislativně shodných bezpečnostních listů do italštiny

Žádáte-li překlad nebo tlumočení italštiny – kontakt na tlumočníka je ZDE.

Italsko-anglický překlad

Rozšířený rozsah úkonů, cílů a norem pro překlady italského jazyka v náznacích jsou: 1) Odborný překlad z anglického jazyka do italštiny, 2) Soudní překladatel italského, nebo anglického jazyka pro odborné překlady, 3) Odborné překlady z angličtiny, nebo italštiny v oborech jako italské, anglické právo; 4) technické překlady z angličtiny, do italštiny; 5) technické překlady z italštiny do angličtiny; 6) webové překlady z angličtiny do italštiny a zpět;

Překlady webových stránek

7) překlady webových stránek do italského jazyka z anglických mutací; ekonomické, marketingové překlady z italštiny, nebo angličtiny v obou zmíněných směrech, 8) Rychlé dodání krátkých a středně dlouhých překladů z anglického jazyka do italského, 9) Překlad 1 normované strany do 1 hod od dodání textu, 10) Překladová kapacita překladů z angličtiny do italštiny 400 NS/měsíčně. Další varianty překladů v kombinaci s italštinou:

 • Překlad z angličtiny do italštiny
 • Překlad z italštiny do angličtiny
 • Italsko – anglický překlad s ověřením
 • Překlad s ověřením tlumočníka anglického jazyka
 • Anglicko – italský překlad s ověření
 • Překlad s ověřením tlumočníka italského jazyka

Další překlady italštiny

Další překlady italštiny v tzv. elektronických intencích se týkají technicky příbuzných operací, nebo technicky stejně náročných operací, jakými může být editace a překlad do italštiny na poli překladu webových stránek. Takové překlady zahrnují například práci v Excelu a tedy technické překlady textů a souborů vyjádřených Excelovou tabulkou.

Překlady italštiny: další jazyky

Kombinace s dalšími jazyky, mimo zmíněnou angličtinou, je žádána cca 4 x do měsíce. Zejména se jedná o kombinaci italštiny s ruštinou, polštinou, němčinou. Překlad do italštiny z ruštiny realizujeme jako první nejčastější variantu, ihned po kombinaci s angličtinou.

Žádáte-li překlad z angličtiny, nebo italštiny do druhého cizího jazyka, kontaktujte nás ZDE.

Traduzioni giuate lingua ceca/ Překlady italštiny s ověřením a tlumočení

Italský výraz pro soudní tlumočnictví-překlady = Traduzioni giurate – (della, dalla apod.) lingua ceca. Nadále zajišťujeme tlumočení a překlady italštiny v kombinaci s dalšími jazyky, jakými jsou: angličtina, němčina, ruština. Italské pojmenování služby Soudní tlumočník českého a ruského jazyka: Traduzioni giurate – traduttore giurato della lingua ceca e russa. Kombinace v hlavním městě hojně vyhledávaná ruskými klienty. Některé shrnuté charakteristiky poskytovaných služeb tlumočení a překladů italštiny:

 • Překlady diplomových/akademických prací z italštiny
 • Překlad do 60 minut
 • Doba překladu 1 normostrany – 60 minut od zadání překladu
 • Kapacita překladů z italštiny 1000 NS/měsíc Kapacita překladů do italštiny 2000 NS/měsíc
 • Velmi krátký překlad do 15 minut
 • Překlad firemní korepondence do 15 minut od zadání překladu
 • Překlad účetní dokumentace, výpisů, výkazů a dopisů
 • Italští a čeští překladatelé

Contatto subitaneo QUI. Interprete giurata in centro di Praga – contatto QUI/ Rychlý kontakt ZDE.