1. Technický překlad ČR

Technické překlady ve specifických oborech a v bohatých formátovacích režimech: technický překlad realizujeme v oborech, jako: chemie, metalurgie, biomedicína. Formátové režimy: DWP, PowerPoint, PDF, Excel, Word.

Excelové „IMPORTOVACÍ“ překlady

Technický překlad do angličtiny REALIZUJEME:

  • v rámci chemie, tj. vystavení nových legislativně shodných bezpečnostních listů
  • nadále v rámci TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK
  • nadále v rámci EXCELOVÝCH překladů, tj. tam kde je technický obsah, ale
  • pro importovací účely – někdy se jím také říká slangově „importovací technické překlady“
  • překlady z oblasti MEDICÍNSKÉ techniky, slangově povšechně nazývané „SONO“ překlad, nebo také „MEDICAL TEXTY“

Importované VÝROBKY a technický překlad

Naproti tomu, výraz v opozituře, IMPORTOVANÉ výrobky, vystihuje všechny výrobky, které z titulu jazykové nekompatibility dodávaných dokumentací, nesplňují UŽIVATELSKÉ a LEGISLATIVNÍ nároky, českého spotřebitele a místí „ÚŘEDNÍ JURISDIKCE„: katalogy, manuály k výrobkům.

 

Technické překlady – angličtina

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Smluvní překladatelské podmínky pro komfortní pochopení vztahu zákazníka a dodavatele při objednávání překladů.