Lékařské zprávy do italštiny

Překlady lékařských zpráv do lékařské italštiny pro účely další léčby – v lékařské kvalitě. Rozdíl mezi lékařským a jiným překladem = v obsahové materiální i odborně terminologické podstatě. Překlad lékařem = překlad provádí lékař (titul MUDr.). Překlady lékařských zpráv pro účely další léčby.

Překlad lékařské zprávy

Termíny pro překlad lékařské zprávy cca 4-6 normovaných stran lékařsky orientovaného textu/den. Lékařsky orientovaný text:

  • výpis ze zdravotní dokumentace pacienta
  • zpráva předoperačního vyšetření
  • ošetření na pohotovostní ambulanci
  • zpráva z laboratoře
  • zpráva odborného lékaře pro účely dalšího posouzení italskými lékaři

Žádáte-li překlad lékařské zprávy do italštiny, kontaktujte nás ZDE.

Překladatel angličtiny a italštiny: otázka

Překladatel angličtiny: Jak se odborně dovzděláváte?

Samostudiem. Učebnice jazyků jsou mými nejčastějšími společníky, pokud zrovna nepřekládám. Jsou to též setkání a konzultace s mými bývalými kolegy ze škol a z Výzkumného ústavu.

Překladatel italštiny: Kolik stránek přeložíte měsíčně?

Při plném pracovním nasazení to může být kolem 150 až 200 stránek.

Co právě překládáte?

Prezentaci města Liberec pro mého bývalého kolegu do angličtiny.

Překlady angličtiny: Co budete překládat příště?

To zatím nevím. Život překladatele jazyků je jedno veliké překvapení. Pravděpodobně se na mě obrátí jedna firma s překladem technické dokumentace ke stavebním úpravám.

Máte razítko soudního tlumočníka?

Ano, jsem soudním tlumočníkem anglického a ruského jazyka.

Překlady angličtiny a italštiny: Raději tlumočíte, nebo překládáte?

Raději překládám. Při překládání textu se mohu v klidu soustředit na jednotlivou větu nebo výraz a promyslet její nejvhodnější adekvátní formu v jazyce, do kterého překládám. Je to do značné míry tvůrčí práce, která mě baví a které dávám přednost.

Co byste popřál ostatním překladatelům? 

Hodně trpělivosti, hodně pracovních příležitostí, neustálé zdokonalování a opakování získaných poznatků. Ale to každý lingvista ví sám velmi dobře.

Žádáte-li překladatele italštiny, ruštiny nebo angličtiny – kontaktujte nás ZDE.

Technické manuály grafika: překlad do italštiny

Nejčastější pokročilé formáty pro zpracování manuálů:
◾DWG – Autocad
◾DXF – CAD
◾AI – Adobe illustartor
◾PSD – Photoshop
◾EPS – PostScript
◾CDR – CorelDraw
◾and all CAD/CAM file formats

Překlady bezpečnostních listů: italština (včetně CLP)

◾Preparato – Přípravek
◾Stabilità – Stálost
◾Caratteristiche – Vlastnosti

Technický překlad do italštiny: různé

◾Výroba abrazivních desek (z italštiny): Piastre – Panely
◾Aliementari – Potraviny
◾Překlad navigace (z italštiny):
◾Impostazione – Nastavení
◾Lingua – Jazyk
◾Suggerimenti – Nápověda
◾Volume – Hlasitost
◾Vybavení operačních sálů:
◾Lamiera antiruggine – Antikorozní deska
◾Pannello – Deska
◾Attacco – Úchyt

Překlady instalačního návodu: přesnost

◾Calibrazione – Kalibrace
◾Controllo – Kontrola
◾Posizionamento – Usazení
◾Překlad software textilního stroje:
◾Nesprávný údaj – Dato non corretto
◾Nastavení – Configurazione
◾Napětí – Tensione

Jazykové kombinace: italština

◾italština-angličtina (všechny grafické programy)
◾angličtina-italština (všechny grafické programy)
◾němčina-italština (všechny grafické programy)
◾němčina-angličtina (všechny grafické programy)

Žádáte-li technický překlad do italštiny nebo dalších jazyků – kontaktujte nás ZDE.