Praha 2 soudní tlumočník: tlumočení

Kdo tlumočení z/do italštiny provádí

Tlumočení italštiny provádí Lucie Brestová. Lucie Brestová studovala italštinu na vysoké škole v ČR a v Itálii. Její specializací je tlumočení ve strojírensko – technických oborech. Pokud jí dodáte před samotným tlumočením podkladové materiály, bude velmi ráda. Soudní tlumočnice pro Prahu 2 a 3 je k dispozici po celé ČR a je ochotná i cestovat. Doprovodí vaši společnost na obchodní jednání či veletrh do zahraničí. Lucie Brestová je mladou a flexibilní tlumočnicí.

Dovednosti tlumočníka italštiny

Dovednosti tlumočníka italštiny, nebo podrobné informace o tom, jak takové tlumočení z/do italštiny v místě výkonu probíhá, se můžete dozvědět v dalších záložkách této sekce.

Žádáte-li tlumočení, nebo překlad italštiny, žádejte jej prosím ZDE.

 

Tlumočení italštiny Liberec: II

Kvalita:

Kvalita tlumočení italštiny odpovídá kvalifikaci tlumočníka a jeho praxi. Gustav Vigato je zkušeným tlumočníkem italštiny s praxí v obchodním a výrobním prostředí. Gustav Vigato se orientuje v jednatelském standardu při zakládání společností, jednání firem, tlumočí veškerá jednání technického a organizačního charakteru. Nadále možno provést tlumočení také na stavbách, přímo ve výrobních provozech.

Profesionalita:

Samozřejmostí je příprava na tlumočení předem. Nastudování příslušných materiálů nezklame vás ani vašeho partnera. Gustav Vigato bude tlumočit jasně a srozumitelně s přihlédnutím k okolnostem dané situace a potřebným standardům vaší firmy: jednání, technika, výroba.

Tlumočení italštiny stojí v Liberci 4700 Kč/den. Tlumočení italštiny v Liberci je poskytováno za férovou sazbu odpovídající tržním cenám v Liberci.

O tlumočníkovi:

Gustav Vigato je tlumočník s mnohaletou praxí při tlumočení obchodních jednání, meetingů a setkání s obchodními partnery. Druhou silnou stránkou je tlumočení v technických oborech jako je strojírenství, montáž, či stavebnictví.

Žádáte-li tlumočníka italštiny pro Liberecký kraj, kontaktujte jej ZDE.

Praha 2 soudní tlumočník: tlumočení, part II

Česko-italský slovníček:

  • Tlumočení – interpretariato
  • Tlumočník – interprete
  • Italská protistrana – la controparte italiana
  • Specializace – specializzazione
  • Technické obory – campi della specializzazione tecnica

PS: Tlumočení pro především pro Prahu 1, 2, 3, 4 5 a 6 s okamžitou disponibilitou tlumočnice. U dalších pražských lokalit dostupnost do 60 min. nebo dle domluvy. Lucie Brestová tlumočí veškerá jednání na úrovni obchodu a ekonomie, financí. Nadále zmíněné technické obory a technická školení při účasti italských firem v Česku.

PS: Tlumočení pro Prahu 1, 2, 3 zajišťuje naše kolegyně, soudní tlumočník – okamžitá disponibilita pro firmy na Praze 1, 2 a 3.

Další související stránky s tématem:

Žádáte-li tlumočení, nebo překlad italštiny, žádejte jej prosím ZDE.

Překlady webových stránek – lokalizace do italštiny II

Kdo překlady webových stránek – lokalizaci do italštiny vyhotovuje:

Překlady webových stránek – lokalizaci do italštiny vyhotovuje překladatel (rodilý mluvčí italského jazyka), který se také zabývá překlady webových stránek, softwaru a IT technologií. Je to člověk, který se umí orientovat na internetu a zná jazyk webových stránek, ví jak fungují a jak jsou stavěny internetové obchody, jak se píše blog, či jak se vytváří webová stránka či jak představit firmu na webu. Toto je jen malý průřez webovým prostředím, které má i v italštině svá pravidla a používané normy.

Výběr klíčových slov, popisu, nadpisu, štítků a dalších důležitých komponentů:

Samozřejmostí je i tato dílčí překladatelská – webová práce. Orientujeme se i v technické stránce webu. Ne natolik, jako zkušený programátor, či web designer, ale tyto základní komponenty systému každé stránky zvládáme dobře. Proč? Rozumíme jim. Víme, jaký mají pro PageRank stránky význam, takže je také přeložíme do italštiny, nebo je pro zákazníka přímo v italštině vyhotovíme.

Překlady webových stránek – lokalizace z/do italštiny. Kolik stojí?:

Cena překladu webových stránek – lokalizace z/do italštiny se odvíjí od jeho rozsahu a náročnosti. U nás webové stránky překládá rodilá mluvčí, překladatelka Mgr. Ale Monati, která ovládá češtinu a Vašemu webu v českém jazyce perfektně rozumí a zároveň také ví, jak jej přeložit do své rodné italštiny.

Žádáte-li překlad webových stránek z/do italštiny, kontaktujte naši italskou překladatelku ZDE.

 

 

Ostrava a překlady italštiny na Severní Moravě III

Kdo přesně překlady pro Ostravu (Ostravsko) realizuje?

Překlady z nebo do italštiny realizují rodilí mluvčí – překladatelé, zejména překladatel Dr. Roberto Powell, nebo já sám či ještě několik dalších překladatelů italštiny. Záleží na tom, kdo z nás se může zakázce věnovat. Překlady z italského jazyka do češtiny dělají naši překladatelé – odborníci na překladatelskou problematiku ze všech možných oborů – technické návody, právní dokumenty – smlouvy atd.

Kolik máte v Ostravě (na Ostravsku) spokojených zákazníků?

Přesně tolik, kolik jsme si přáli. Za několik let máme již také stálé klienty, kteří překlady poptávají pravidelně, na druhou stranu se ozývají společnosti, které služeb tlumočníka – překladatele italštiny využijí jen jednou za čas.

Malý italsko-český slovníček:

  • V Ostravě italština nespí! – L´italiano a Ostrava non dorme!
  • Poptávka – Richiesta Nabídka – Offerta
  • Manuály – Manuali Dokumentace – Documentazione
  • Papírový dokument – Documento cartaceo
  • Rodilý mluvčí italštiny – Madrelingua italiano

Žádáte-li překlad italského jazyka na Moravě, nebo v jiné části střední Evropy (mimo Itálii), kontaktujte nás ZDE. 

Ostrava a překlady italštiny na Severní Moravě II

Probíhají překlady italštiny na Ostravsku více, než v jiných místech ČR?

V některých oborech ano, překladatelé mnohdy přijmou i několik zakázek v jeden den. Je to někdy stres, ale jsme tým překladatelů italštiny a tak jsme připraveni i na větší zakázky, nebo na několik zakázek denně, či týdně. Zbytek kapacity poté připadá na jiné lokace České republiky.

Jak předání překldu do Ostravy probíhá?

Dodání přeloženého souboru – překladu z/do italského jazyka probíhá totožnou cestou jako v jiných místech. Ve většině případů probíhá předání elektronickou cestou. Jestliže jde o soudní překlad, je nutné dodat klientovi fyzický-papírový dokument a tam je vhodné předání osobní, nebo poštou, dodací službou atd.

Jaká je tedy překladatelská kapacita překladů z/do italštiny pro Ostravu – ostravské firmy?

Záleží jak moc jsme, nebo nejsme momentálně zaneprázdněni. Dá se ale obecně říct, že jsme schopni dodat z/do italštiny minimálně 600 normovaných stran týdně a tak toto množství může klidně celé padnout na Ostravu.

Žádáte-li překlad italského jazyka na Moravě, nebo v jiné části střední Evropy (mimo Itálii), kontaktujte nás ZDE.

 

Obor překladatelství italštiny: vědecká znalost

Kontakt se světem: Přehled ve veřejném dění, držení kroku s dobou techniky a nejnovějších poznatků vědy. Znalost základního fungování běžných komodit lidstva ze světa techniky: znalost fungování strojů, zařízení.

Překladatelství jako obor:

Překladatelství jako disciplína studia a jako diciplína aplikování do praxe. Překladatel italského jazyka: osoba věnující se na profesionální úrovni překladu. Profesionální úroveň je úroveň vypovídající o překládání jako o profesi.

Žádáte-li vysoce kvalitní překlad, nebo překlad z akademického prostředí, kontaktujte nás ZDE.

Překlady z práva: text, smlouvy

Právo: Překlad právního textu z italštiny není jako číst italskou kuchařku. Italské právo v sobě zahrnuje celou řadu jazykových specifik a ta je nutno znát z předchozí “právní zkušenosti”, nebo se na ně informovat. Překladatel z italštiny zná fungování a překlad: municipální úřady: obecní úřad, městský úřad, magistrát, Úřad městské části, centrální a krajské úřady, Katastrální úřady, Pozemkový úřad, Finanční úřad.

Nadále písemnosti: protokol o zadržení, podání vysvětlení, rozhodnutí o zadržovací vazbě, doklady soudního řízení, přestupeky, trestné činy, doklady cizinecká policie, doklady policie ČR, městská a obecní policie, orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelstství, obecní úřady, Soudy (Městský a okresní, krajský) , nejvyšší soud, ústavní soud.

Zde tzv. právní překlad využívají právníci, zprostředkovací kanceláře, jednací kanceláře, obchodní společnosti, úřady. Pro úřady se vypracování soudní překlad opatřený razítkem soudního tlumočníka – takový překlad větší právní záruky správnosti překladu.

Právní překlady italštiny, překladu smluv a dohod – kontakty na soudního tlumočníka ZDE.

 

 

Italská gramatika / texty / rozpoznání techniky překladatelem

Italská gramatika: Normativní gramatika (mluvnice, gramatika) je pro gramaticky přesný překlad z/do italského jazyka pravidlem číslo jedna. Gramaticky nesprávný překlad a překladatel italštiny neovládající gramatiku na příslušné úrovni – špatný překladatel. Rozpoznatelnost gramaticky chybného textu je velmi rychlá a snadno prokazatelná. Překladatel jako korektor gramatických nesrovnalostí v italském textu.

Technika: Znalost techniky na základní úrovni. Ideální varianta – překladatel člověk z technické praxe – strojní, nebo stavební či elektrotechnika. Znalost např. základních principů jazykových ze strojírenského prostředí – “strojařina”. Schopnost rozpoznat druh zařízení z nákresu a jeho popisu a vědět jak zařízení pracuje.

Žádáte-li technický překlad z italského jazyka – kontaktujte nás ZDE.

 

 

Italština a praxe překladatele: parte IIa

Italština: Jako románský jazyk, mající dnes tzv. moderní podobu a vzniknuvší jako hybrid sjednocující do té doby nesjednocené lokální dialekty. Moderní italština je “jazykem umělým”, tzv. moderní, technokratickou mluvou, také často nazýváno jako: italština sdělovacích prostředků.

Praxe: Praxe v překládání a praxe v jazyce. Pro překladatele obě nezbytné zkušenosti. Autentické pojmutí jazyka je velikou devizou pro další odbornou práci s jazykem. Nabytí dalších teoretických a odborně jazykových znalostí jako další krok k získání statusu teoretických znalostí vhodných pro započetí kariery překladatele.

Žádáte-li informace o překladatelích, nebo překlad italštiny – kontaktujte nás prosím ZDE.

 

Znalost překladů: odborná báze

Překlady a znalost: Překlad z italštiny a do italského jazyka na základě znalosti všech souvisejích linvistických a oborových disciplín. Linvistické disciplíny: Sémantika, morfologie, italská syntax, lexikologie, normativní gramatika, styl. Překlady a přehled: Oborový a mimooborový přehled, tzv. průseč mezi obory. Vyhodnocení nového překladu z italština a jeho zařazení a vypracování v dané normě lexika a stylu.

Překlady a kombinovatelnost: Viz. překlady a přehled. Překladatel z italštiny zná styl a slovní zásobu jednotlivých oborů. Je schopen vyloučit – napravit nevhodný styl (vzv. míra chybnosti textu -rozhodnutí o novém překladu namísto nápravy). Pro styl psaní je mimo slovní zásobu také doporučováno dodržení standardů úzusu daného jazyka: internet, medicína, právo, volný styl psaní, korespondence atd.

Žádáte-li poradenství v oblasti překladu odbornosti – žádejte nás o ně ZDE.

 

Překlad firemní dokumentace/webových stránek

Překlad do českého jazyka u dokumentací nepřesahujích 10 normovaných stran do 6 hodin od zadání. Právní překlad z italštiny u dokumentu krátkého rozsahu do 2 hodin od zadání, např. překlad obchodně právní korenspondnce, nebo zprávy italských úřadůl v rozsahu 1 NS do 60 minut od zadání. Další spolupracující překladatelé: Dr. Roberto Powell, Mgr. Lucia Francescon, Dr. Maria Girotti.

Webové stránky do italštiny: Rozsáhlé webové projekty s využitím všech dostupných sémanticko linvistických poznatků typických pro internet a jeho jazyk. Překlady webových stránek, lokalizace, optimalizace. Webové stránky a prezentace do italského jazyka pro české firmy a podnikající subjekty. Webové stránky pro větší společnosti a tedy webové prezentace středního a velikého rozsahu:10 – 100 NS (převedeno na normostrany). Malé webové prezentace do 10 normovaných stran – vyhotovení do 24 hodin.

Větší projekty v řádu dnů, až týdnů. Webové stránky do italštiny do 100 normovaných stran ve spolupráci s Dr. Lucia Francescon – vypravování do 7-10 dnů. U všech webových překladů do italštiny přesné zacílení a převod sdělení italskému konzumentovi odpovídajícím způsobem – tzv. autentická italština italského internetu.

Žádáte-li překlad webových stránek, nebo jakékoliv firemní dokumentace do/z italštiny – kontaktujte nás prosím ZDE.