Překlady švédštiny – Traduzioni lingua svedese

Traduzioni lingua svedese: 1) dall‚inglese, 2) dal ceco, dal tedesco. Traduzioni techniche dei manuali dall‚inglese verso lo svedese a dallo svedese verso la lingua inglese a la lingua ceca. Traduzioni in formati avanzati, tipo: DWD, PDF. Traduzioni verso l‚inglese, lo svedese e il ceco dei manuali, disegni, brochures. Traduzioni dai madrilingua svedesi operanti in Repubblica ceca – Praga e in Svezia.

Překlady švédštiny

I team svedesi, cechi e inglesi ofrono i servizi di alta qualita. I team svedesi, inglesi e cechi offrono modalita‘ di formati avanzata e servizi di DTP come parte naturale di ogni progetto di traduzione technica.

Traduzioni lingua svedesePřeklady švédštiny

Překlady švédského jazyka: 1) z angličtiny, 2) dal z češtiny, z němčiny. Technické překlady manuálů z angličtiny do švédštiny a ze švédštiny do angličtiny a češtiny. Překlady pokročilých formátů, jakými např. jsou: DWD, PDF. Překlady do angličtiny, švédštiny a češtiny z oblasti manuálů, technických výkresů a brožur. Překlady od švédských rodilých mluvčích působících v České republice – Praha a ve Švédsku.

Traduzioni lingua svedesePřeklady švédštiny

Švédské české a anglické týmy nabízí služby překladu vysoké kvality. Švédský, anglický a a český tým nabízí zpracování formátů a službá DTP jako samozřejmou část zpracovánní každého technického manuálu.

Žádáte-li překlad z/do švédštiny – kontaktujte nás ZDE.

 

 

Lékařské zprávy do italštiny

Překlady lékařských zpráv do lékařské italštiny pro účely další léčby – v lékařské kvalitě. Rozdíl mezi lékařským a jiným překladem = v obsahové materiální i odborně terminologické podstatě. Překlad lékařem = překlad provádí lékař (titul MUDr.). Překlady lékařských zpráv pro účely další léčby.

Překlad lékařské zprávy

Termíny pro překlad lékařské zprávy cca 4-6 normovaných stran lékařsky orientovaného textu/den. Lékařsky orientovaný text:

  • výpis ze zdravotní dokumentace pacienta
  • zpráva předoperačního vyšetření
  • ošetření na pohotovostní ambulanci
  • zpráva z laboratoře
  • zpráva odborného lékaře pro účely dalšího posouzení italskými lékaři

Žádáte-li překlad lékařské zprávy do italštiny, kontaktujte nás ZDE.

Překladatel angličtiny a italštiny: otázka

Překladatel angličtiny: Jak se odborně dovzděláváte?

Samostudiem. Učebnice jazyků jsou mými nejčastějšími společníky, pokud zrovna nepřekládám. Jsou to též setkání a konzultace s mými bývalými kolegy ze škol a z Výzkumného ústavu.

Překladatel italštiny: Kolik stránek přeložíte měsíčně?

Při plném pracovním nasazení to může být kolem 150 až 200 stránek.

Co právě překládáte?

Prezentaci města Liberec pro mého bývalého kolegu do angličtiny.

Překlady angličtiny: Co budete překládat příště?

To zatím nevím. Život překladatele jazyků je jedno veliké překvapení. Pravděpodobně se na mě obrátí jedna firma s překladem technické dokumentace ke stavebním úpravám.

Máte razítko soudního tlumočníka?

Ano, jsem soudním tlumočníkem anglického a ruského jazyka.

Překlady angličtiny a italštiny: Raději tlumočíte, nebo překládáte?

Raději překládám. Při překládání textu se mohu v klidu soustředit na jednotlivou větu nebo výraz a promyslet její nejvhodnější adekvátní formu v jazyce, do kterého překládám. Je to do značné míry tvůrčí práce, která mě baví a které dávám přednost.

Co byste popřál ostatním překladatelům? 

Hodně trpělivosti, hodně pracovních příležitostí, neustálé zdokonalování a opakování získaných poznatků. Ale to každý lingvista ví sám velmi dobře.

Žádáte-li překladatele italštiny, ruštiny nebo angličtiny – kontaktujte nás ZDE.