Tlumočení italština

Kvalitní práce tlumočníka italštiny, je více, než standardní úkon. Jedná se o tlumočení v nejrůznějších oborech, na rozmanitých místech a s různými stupni náročnosti, od těch základních až po kabinové.

Tlumočení italština: kabina

Je vysoce náročný výkon tlumočníka italského jazyka, jehož plnění zpravidla dodává profesionál s oficiálním razítkem (statisticky nejčastější) anebo profesionál, kde razítko není vyžadováno. Oba typy profesionálů podávají výkon, který si žádá: zkušenost, přípravu a maximální nasazení.

Tlumočení italštiny: dispozice

Tlumočení do italštiny v kabině nebo jakkoliv jinak, lze přímo domluvit s tlumočníkem v kontaktech. K dispozici jsou dva kolegové pro kabinové tlumočení. Další typy tlumočení, jejich délku, místo provedení – prosíme dohodněte přímo s tlumočníkem.

Tlumočení italština: typologie

 • tlumočení doprovodné
 • tlumočení konsekutivní
 • tlumočení, tzv. simultanea/ nebo-li kabinové tlumočení

Tlumočení v oboru italština realizuje ve všech instancích naše kolegyně a náš kolega. Soudní a nesoudní tlumočník italského jazyka. Kolega spíše pro technické tlumočení a kolegyně spíše v rámci obchodních jednáních, konferencích apod.

Tlumočení italština: lokace

Včetně Prahy a Brna, také celá ČR. Nadále pak výjezd tlumočníka k tlumočnickému úkonu kamkoliv po Evropě. Druhým nejčastějším místem pro tlumočení italštiny, bývá pak Itálie. Dalšími místy konferencí s potřebou tlumočení mluveného italského projevu, jsou některé další Evropské země.

Rozsah tlumočení: italština
 • krátké úkony: např. tlumočení svatebních obřadů (nejčastěji Praha a středočeský kraj + soudní tlumočník italštiny), nadále pak ČR s občasným výskytem
 • schůzky u notáře: úkony do 120 minut trvání
 • autoškoly s účastí tlumočníka italštiny: razítko
 • obchodní schůzky, meetingy – cca půl dne, nebo celý den
 • školení, zaškolení personálu, obchodní cesty: až několik dní

Žádáte-li tlumočení italštiny – kontakt na tlumočníka naleznete ZDE.

Překlady italštiny v Praze

Největší % překladů italštiny je realizováno v Praze, konkrétně se jedná o Prahu 2 a 3. Naše kolegyně, soudní tlumočnice je k dispozici všem klientům české i italské provenience pro realizaci překladu v Praze 2 – Vinohradech, nebo v Praze 3 – Žižkově.

Překlady italštiny a tlumočení

Naše kolegyně, je mimo překlady italštiny, k dispozici také pro autonomní úkon tlumočení s razítkem, tedy II. nejčastější činnost vykonávanou soudním tlumočníkem (ST) italského jazyka.

Překlady italštiny – termíny

Překlady jednoduchých listinných dokumentů jsou otázkou 1-2 pracovních dní (s výjimkou případu, kdy zrovna tlumočník tlumočí). Ostatní delší listiny zpravidla mohou zabrat času více. Výhoda kontaktu s tlumočníkem spočívá v okamžitém sdělení termínu pro realizaci jakéhokoliv italského nebo českého překladu.

Tlumočení italštiny – rozsahy

Rozsah tlumočení do nebo z italštiny se pohybuje od řádu hodin do řádu několika dnů či týdnů. Největší část tzv. krátkých tlumočení do italštiny proběhne v rozsahu několika málo hodin. Nejkratší úkony (např. svatby) do cca 1 hodiny výkonu.

Žádáte-li překlad nebo tlumočení italštiny – kontakt na tlumočníka je ZDE.

Italsko-anglický překlad

Rozšířený rozsah úkonů, cílů a norem pro překlady italského jazyka v náznacích jsou: 1) Odborný překlad z anglického jazyka do italštiny, 2) Soudní překladatel italského, nebo anglického jazyka pro odborné překlady, 3) Odborné překlady z angličtiny, nebo italštiny v oborech jako italské, anglické právo; 4) technické překlady z angličtiny, do italštiny; 5) technické překlady z italštiny do angličtiny; 6) webové překlady z angličtiny do italštiny a zpět;

Překlady webových stránek

7) překlady webových stránek do italského jazyka z anglických mutací; ekonomické, marketingové překlady z italštiny, nebo angličtiny v obou zmíněných směrech, 8) Rychlé dodání krátkých a středně dlouhých překladů z anglického jazyka do italského, 9) Překlad 1 normované strany do 1 hod od dodání textu, 10) Překladová kapacita překladů z angličtiny do italštiny 400 NS/měsíčně. Další varianty překladů v kombinaci s italštinou:

 • Překlad z angličtiny do italštiny
 • Překlad z italštiny do angličtiny
 • Italsko – anglický překlad s ověřením
 • Překlad s ověřením tlumočníka anglického jazyka
 • Anglicko – italský překlad s ověření
 • Překlad s ověřením tlumočníka italského jazyka

Další překlady italštiny

Další překlady italštiny v tzv. elektronických intencích se týkají technicky příbuzných operací, nebo technicky stejně náročných operací, jakými může být editace a překlad do italštiny na poli překladu webových stránek. Takové překlady zahrnují například práci v Excelu a tedy technické překlady textů a souborů vyjádřených Excelovou tabulkou.

Překlady italštiny: další jazyky

Kombinace s dalšími jazyky, mimo zmíněnou angličtinou, je žádána cca 4 x do měsíce. Zejména se jedná o kombinaci italštiny s ruštinou, polštinou, němčinou. Překlad do italštiny z ruštiny realizujeme jako první nejčastější variantu, ihned po kombinaci s angličtinou.

Žádáte-li překlad z angličtiny, nebo italštiny do druhého cizího jazyka, kontaktujte nás ZDE.