Italsko-anglický překlad

Rozšířený rozsah úkonů, cílů a norem pro překlady italského jazyka v náznacích jsou: 1) Odborný překlad z anglického jazyka do italštiny, 2) Soudní překladatel italského, nebo anglického jazyka pro odborné překlady, 3) Odborné překlady z angličtiny, nebo italštiny v oborech jako italské, anglické právo; 4) technické překlady z angličtiny, do italštiny; 5) technické překlady z italštiny do angličtiny; 6) webové překlady z angličtiny do italštiny a zpět;

Překlady webových stránek

7) překlady webových stránek do italského jazyka z anglických mutací; ekonomické, marketingové překlady z italštiny, nebo angličtiny v obou zmíněných směrech, 8) Rychlé dodání krátkých a středně dlouhých překladů z anglického jazyka do italského, 9) Překlad 1 normované strany do 1 hod od dodání textu, 10) Překladová kapacita překladů z angličtiny do italštiny 400 NS/měsíčně. Další varianty překladů v kombinaci s italštinou:

 • Překlad z angličtiny do italštiny
 • Překlad z italštiny do angličtiny
 • Italsko – anglický překlad s ověřením
 • Překlad s ověřením tlumočníka anglického jazyka
 • Anglicko – italský překlad s ověření
 • Překlad s ověřením tlumočníka italského jazyka

Žádáte-li překlad z angličtiny, nebo italštiny do druhého cizího jazyka, kontaktujte nás ZDE.

Traduzioni giuate lingua ceca/ Překlady italštiny s ověřením a tlumočení

Italský výraz pro soudní tlumočnictví-překlady = Traduzioni giurate – (della, dalla apod.) lingua ceca. Nadále zajišťujeme tlumočení a překlady italštiny v kombinaci s dalšími jazyky, jakými jsou: angličtina, němčina, ruština. Italské pojmenování služby Soudní tlumočník českého a ruského jazyka: Traduzioni giurate – traduttore giurato della lingua ceca e russa. Kombinace v hlavním městě hojně vyhledávaná ruskými klienty. Některé shrnuté charakteristiky poskytovaných služeb tlumočení a překladů italštiny:

 • Překlady diplomových/akademických prací z italštiny
 • Překlad do 60 minut
 • Doba překladu 1 normostrany – 60 minut od zadání překladu
 • Kapacita překladů z italštiny 1000 NS/měsíc Kapacita překladů do italštiny 2000 NS/měsíc
 • Velmi krátký překlad do 15 minut
 • Překlad firemní korepondence do 15 minut od zadání překladu
 • Překlad účetní dokumentace, výpisů, výkazů a dopisů
 • Italští a čeští překladatelé

Contatto subitaneo QUI. Interprete giurata in centro di Praga – contatto QUI/ Rychlý kontakt ZDE.

 

Tlumočení italštiny: určení, cena

Definujme, komu je přesně tlumočení určeno. Tlumočení italštiny po telefonu je novou službou pro ty zákazníky, kteří potřebují rychle hovořit se svým italským partnerem a nemají čas se s ním sejít, nebo čekat na tlumočníka. Tlumočení po telefonu = rychlý způsob jak se na krátkou dobu spojit s Itálii a přitom neutrácet za tlumočnické služby. Cena hovoru na pevné linky při tlumočení italštiny není účtována.

Další důležité body tlumočení po telefonu

 

 • Tlumočení po telefonu řeší hlavně problém s časem a penězi
 • Tlumočení italštiny po telefonu může rychle vyřešit problém s objednáváním, nebo dlouhosáhlým připravování jen třeba 10-ti minutové konverzace v italštině.
 • Tlumočení po telefonu provádějí tlumočníci jazyka italského: specializace soudní, nebo simultánní či doprovodná
Jak tlumočení italštiny po telefonu probíhá 

Dohodne se čas, v kolik hodin se Vám bude tlumočník věnovat a v uvedenou dobu se všechny tři strany spojí, tedy: tlumočník italštiny, klientův kolega – partner a klient. Tlumočení po telefonu je nejrychlejší variantou jak s hovořit s italsky mluvícím partnerem a neumět přitom italsky. Mimo tlumočení po telefonu se lze pouze zaměřit jednatelství (komplexněji pojímané jednání jménem klientů, s kvalitativně hodnotenějším výstupem) s Itálií po telefonu. Tlumočení po telefonu je možné provádět směrem do Itálie či směřovat na jej české Území. Cena hovoru není účtována v ceně.

Rychlý kontakt na tlumočníka italštiny po telefonu naleznete ZDE.

Tlumočení Skype/telefon

Tlumočení po telefonu je obdobou Skypového tlumočení. Tlumočník je s účastníky přítomen telefonickému hovoru, který probíhá například z automobilu, nebo z kanceláře. Dobrými tlumočníky jsou soudní a odborní tlumočníci v Týmu překladatelů italštiny. Dobrý tlumočník  je profesionál specializující se na konsekutivní a doprovodné tlumočení, je schopen poskytnout službu po Praze, jejím okolí, ale také v celé lokalitě ČR či Itálii. Je připraven na výjezd s klientem.

Forma objednání telefonického či jiného tlumočení

Tlumočení italštiny je vhodné objednat alespoň jeden den před samotným tlumočením, aby se stihnul tlumočník také připravit – v případě složitějších témat je to lepší pro firmu, nebo zákazníka, ten totiž dostane tlumočníka, který ví, co ho na česko-italském jednání čeká.

Malý česko-italský slovníček pojmů pro tlumočení italštiny:

 • tlumočení – interpretariato
 • účastník – interlocutore
 • Praha – Praga
 • firma – ditta
 • jednání – trattativa
 • česko – italský: italo-ceco

Žádáte-li od nás tlumočníka italštiny pro Itálii/ČR – kontakt na tlumočníka je ZDE.

Další druhy tlumočení do italštiny

Tlumočení konsekutivní je již o něco náročnější tlumočnickou disciplínou v italském jazyce. Tlumočníkově výkonu může být přítomna již pěkná řádka účastníků (konference, obchodní jednání) a ti naslouchají každému tlumočníkově slovu. Tlumočník čeká až jedna strana domluví a poté překládá projev straně druhé.

Co se obvykle do italštiny tlumočí?

Běžně se tlumočí obchodní jednání mezi italskou a českou stranou. Tlumočník zná téma a také se orientuje v daném oboru: finance, technika, marketing. Zná tyto pojmy, umí tuto terminologii vhodně používat a snaží se mezi účastníky vést logickou debatu – může také méně moderovat, je jakýmsi „polodiskutérem“, ale vždy se zájmem, aby „se strany domluvily„, aby došlo k dohodě, nebo cílenému výsledku jednání, informační schůzky atd. Tlumočení kabinové je velmi náročnou tlumočnickou disciplínou, při které tuhne doslova krev.

Důvody pro účast dvou kolegů při kabinovém tlumočení

Tlumočník se v kabině může například zakuckat a proto bývají v kabině obvykle tlumočníci dva. Střídají se a ten druhý tam je vždy jako jakási „pojistka“. Jedině tak může tlumočník italštiny mít větší jistotu, že celý tlumočnický výkon proběhne jak má.

Žádáte-li tlumočení z/do italštiny od dobrého tlumočníka, kontaktujte nás ZDE.

Praha 2 soudní tlumočník: tlumočení

Kdo tlumočení z/do italštiny provádí

Tlumočení italštiny provádí zkušená soudní, nebo nesoudní tlumočnice italského jazyka. Soudní tlumočník má většino utalštinu splněnou studiem na vysoké škole, nebo doplněnou o další zkoušky v ČR a Itálii. Specializací nesoudních tlumočníků bývají většino utechnické obory, typu: strojírenství, strojírenská technologie, bezpečnost práce, chemická výroba, automotive apod. Tlumočník před výkonem tlumočení ochotně přijímá od klientů podpůrné a příravné materiály na samotné tlumočení.

Samotný soudní tlumočník

Je naopak odborníkem, jehož profesní rámec zahrnuje spíše úkony s nutností úředního potvrzení daným tlumočníkem, jakými jsou: jednání u notářů – právníků, jednání s úřady, svatby, matriky apod. Sodní tlumočníci sídlí nejčastěji v metropoli v samém centru, je to z praktických důvodů. Lokalitam jsou Praha 1, 2 a 3. Správný profesionál musí být však k dispozici i pro jednání mimopražská, musí být tzv. připraven vycestovat ven: Itálie, nebo další sousední země.

Dovednosti tlumočníka italštiny

Dovednosti tlumočníka italštiny, nebo podrobné informace o tom, jak takové tlumočení z/do italštiny v místě výkonu probíhá, se můžete dozvědět v dalších záložkách této sekce.

Žádáte-li tlumočení, nebo překlad italštiny, žádejte jej prosím ZDE.

 

Praha 2 soudní tlumočník: tlumočení, part II

 

Tlumočení pro především pro Prahu 1, 2, 3, 4 5 a 6 s okamžitou disponibilitou tlumočnice. U dalších pražských lokalit dostupnost do 60 min. nebo dle domluvy. Profesionální tlumočník tlumočí veškerá jednání na úrovni obchodu a ekonomie, financí. Nadále zmíněné technické obory a technická školení při účasti italských firem v Česku. Tlumočení pro Prahu 1, 2, 3 zajišťuje naše kolegyně, soudní tlumočník – okamžitá disponibilita pro firmy na Praze 1, 2 a 3.

Česko-italský slovníček některých pojmů souvisejících s tlumočením italštiny:

 • Tlumočení – interpretariato
 • Tlumočník – interprete
 • Italská protistrana – la controparte italiana
 • Specializace – specializzazione
 • Technické obory – campi della specializzazione tecnica

Žádáte-li tlumočení, nebo překlad italštiny, žádejte jej prosím ZDE.

Překlady webových stránek – lokalizace do italštiny II

Kdo překlady webových stránek – lokalizaci do italštiny vyhotovuje:

Překlady webových stránek – lokalizaci do italštiny vyhotovuje překladatel (rodilý mluvčí italského jazyka), který se také zabývá překlady webových stránek, softwaru a IT technologií. Je to člověk, který se umí orientovat na internetu a zná jazyk webových stránek, ví jak fungují a jak jsou stavěny internetové obchody, jak se píše blog, či jak se vytváří webová stránka či jak představit firmu na webu. Toto je jen malý průřez webovým prostředím, které má i v italštině svá pravidla a používané normy.

Detaily pro překlad do italštiny

Samozřejmostí je i tato dílčí překladatelská – webová práce. Orientujeme se i v technické stránce webu. Ne natolik, jako zkušený programátor, či web designer, ale tyto základní komponenty systému každé stránky zvládáme dobře. Proč? Rozumíme jim. Víme, jaký mají pro PageRank stránky význam, takže je také přeložíme do italštiny, nebo je pro zákazníka přímo v italštině vyhotovíme.

Překlady webových stránek – lokalizace z/do italštiny. Kolik stojí?:

Cena překladu webových stránek – lokalizace z/do italštiny se odvíjí od jeho rozsahu a náročnosti. U nás webové stránky překládá rodilá mluvčí, překladatelka Mgr. Ale Monati, která ovládá češtinu a Vašemu webu v českém jazyce perfektně rozumí a zároveň také ví, jak jej přeložit do své rodné italštiny.

Žádáte-li překlad webových stránek z/do italštiny, kontaktujte naši italskou překladatelku ZDE.

 

 

Ostrava a překlady italštiny na Severní Moravě III

Kdo přesně překlady pro Ostravu (Ostravsko) realizuje?

Překlady z nebo do italštiny realizují rodilí mluvčí – překladatelé, zejména překladatel Dr. Roberto Powell, nebo já sám či ještě několik dalších překladatelů italštiny. Záleží na tom, kdo z nás se může zakázce věnovat. Překlady z italského jazyka do češtiny dělají naši překladatelé – odborníci na překladatelskou problematiku ze všech možných oborů – technické návody, právní dokumenty – smlouvy atd.

Kolik máte v Ostravě (na Ostravsku) spokojených zákazníků?

Přesně tolik, kolik jsme si přáli. Za několik let máme již také stálé klienty, kteří překlady poptávají pravidelně, na druhou stranu se ozývají společnosti, které služeb tlumočníka – překladatele italštiny využijí jen jednou za čas.

Malý italsko-český slovníček:

 • V Ostravě italština nespí! – L´italiano a Ostrava non dorme!
 • Poptávka – Richiesta Nabídka – Offerta
 • Manuály – Manuali Dokumentace – Documentazione
 • Papírový dokument – Documento cartaceo
 • Rodilý mluvčí italštiny – Madrelingua italiano

Žádáte-li překlad italského jazyka na Moravě, nebo v jiné části střední Evropy (mimo Itálii), kontaktujte nás ZDE. 

Ostrava a překlady italštiny na Severní Moravě II

Probíhají překlady italštiny na Ostravsku více, než v jiných místech ČR?

V některých oborech ano, překladatelé mnohdy přijmou i několik zakázek v jeden den. Je to někdy stres, ale jsme tým překladatelů italštiny a tak jsme připraveni i na větší zakázky, nebo na několik zakázek denně, či týdně. Zbytek kapacity poté připadá na jiné lokace České republiky.

Jak předání překladu do Ostravy probíhá?

Dodání přeloženého souboru – překladu z/do italského jazyka probíhá totožnou cestou jako v jiných místech. Ve většině případů probíhá předání elektronickou cestou. Jestliže jde o soudní překlad, je nutné dodat klientovi fyzický-papírový dokument a tam je vhodné předání osobní, nebo poštou, dodací službou atd.

Jaká je tedy překladatelská kapacita překladů z/do italštiny pro Ostravu – ostravské firmy?

Záleží jak moc jsme, nebo nejsme momentálně zaneprázdněni. Dá se ale obecně říct, že jsme schopni dodat z/do italštiny minimálně 600 normovaných stran týdně a tak toto množství může klidně celé padnout na Ostravu.

Žádáte-li překlad italského jazyka na Moravě, nebo v jiné části střední Evropy (mimo Itálii), kontaktujte nás ZDE.

 

Obor překladatelství italštiny: vědecká znalost

Kontakt se světem: Přehled ve veřejném dění, držení kroku s dobou techniky a nejnovějších poznatků vědy. Znalost základního fungování běžných komodit lidstva ze světa techniky: znalost fungování strojů, zařízení.

Překladatelství jako obor:

Překladatelství jako disciplína studia a jako diciplína aplikování do praxe. Překladatel italského jazyka: osoba věnující se na profesionální úrovni překladu. Profesionální úroveň je úroveň vypovídající o překládání jako o profesi.

Žádáte-li vysoce kvalitní překlad, nebo překlad z akademického prostředí, kontaktujte nás ZDE.

Překlady z italského práva: text, smlouvy

Právo: Překlad právního textu z italštiny není jako číst italskou kuchařku. Italské právo v sobě zahrnuje celou řadu jazykových specifik a ta je nutno znát z předchozí “právní zkušenosti”, nebo se na ně informovat. Překladatel z italštiny zná fungování a překlad: municipální úřady: obecní úřad, městský úřad, magistrát, Úřad městské části, centrální a krajské úřady, Katastrální úřady, Pozemkový úřad, Finanční úřad.

Překlady z italského práva

Nadále písemnosti: protokol o zadržení, podání vysvětlení, rozhodnutí o zadržovací vazbě, doklady soudního řízení, přestupeky, trestné činy, doklady cizinecká policie, doklady policie ČR, městská a obecní policie, orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelstství, obecní úřady, Soudy (Městský a okresní, krajský) , nejvyšší soud, ústavní soud.

Překlady z italského práva: pro právní kanceláře

Zde tzv. právní překlad využívají právníci, zprostředkovací kanceláře, jednací kanceláře, obchodní společnosti, úřady. Pro úřady se vypracování soudní překlad opatřený razítkem soudního tlumočníka – takový překlad větší právní záruky správnosti překladu.

Právní překlady italštiny, překladu smluv a dohod – kontakty na soudního tlumočníka ZDE.