Překlady švédštiny – Traduzioni lingua svedese

Traduzioni lingua svedese: 1) dall‚inglese, 2) dal ceco, dal tedesco. Traduzioni techniche dei manuali dall‚inglese verso lo svedese a dallo svedese verso la lingua inglese a la lingua ceca. Traduzioni in formati avanzati, tipo: DWD, PDF. Traduzioni verso l‚inglese, lo svedese e il ceco dei manuali, disegni, brochures. Traduzioni dai madrilingua svedesi operanti in Repubblica ceca – Praga e in Svezia.

Překlady švédštiny

I team svedesi, cechi e inglesi ofrono i servizi di alta qualita. I team svedesi, inglesi e cechi offrono modalita‘ di formati avanzata e servizi di DTP come parte naturale di ogni progetto di traduzione tecnica.

Traduzioni lingua svedesePřeklady švédštiny

Překlady švédského jazyka: 1) z angličtiny, 2) dal z češtiny, z němčiny. Technické překlady manuálů z angličtiny do švédštiny a ze švédštiny do angličtiny a češtiny. Překlady pokročilých formátů, jakými např. jsou: DWD, PDF. Překlady do angličtiny, švédštiny a češtiny z oblasti manuálů, technických výkresů a brožur. Překlady od švédských rodilých mluvčích působících v České republice – Praha a ve Švédsku.

Traduzioni lingua svedesePřeklady švédštiny

Švédské české a anglické týmy nabízí služby překladu vysoké kvality. Švédský, anglický a a český tým nabízí zpracování formátů a službá DTP jako samozřejmou část zpracovánní každého technického manuálu.

Ekonomicko-technické benefity překladů švédštiny

 • Nejlepší cena na trhu za švédský překlad
 • Výtečné technické zpracování překladu
 • Práce s nestandardními českými a švédskými formáty
 • Úpravy souborů dle přání klienta
 • Export a import dat pro specifické užití a úpravu
 • Svižné termíny dodání
 • Obory: technika, biologie, medicína
 • Výstupní jazyky: angličtina, čeština, slovenština, němčina

Poslední překlady švédštiny:

 • Překlady krátkých příruček do švédštiny a norštiny
 • Překlady pro bio-medicínský obor slovenských zákazníků
 • Překlad vědeckého projektu z oblasti praktické medicíny

Žádáte-li překlad z/do švédštiny – kontaktujte nás ZDE.

 

 

Lékařské zprávy do italštiny

Překlady lékařských zpráv do lékařské italštiny pro účely další léčby – v lékařské kvalitě. Rozdíl mezi lékařským a jiným překladem = v obsahové materiální i odborně terminologické podstatě. Překlad lékařem = překlad provádí lékař (titul MUDr.). Překlady lékařských zpráv pro účely další léčby.

Překlad lékařské zprávy

Termíny pro překlad lékařské zprávy cca 4-6 normovaných stran lékařsky orientovaného textu/den. Lékařsky orientovaný text:

 • výpis ze zdravotní dokumentace pacienta
 • zpráva předoperačního vyšetření
 • ošetření na pohotovostní ambulanci
 • zpráva z laboratoře
 • zpráva odborného lékaře pro účely dalšího posouzení italskými lékaři

Překlady lékařských zpráv: metodika

 • vypracování lékařem / týmem lékařů v oborech: onkologie, kardiologie,
 • neurologie, gastroenterologie apod.
 • kladen důraz na srozumitelnost lékařského sdělení: specifické pojednání
 • zkratek a lékařské terminologie
 • překlady lékařských zpráv – v expresních termínech
 • překlady lékařských zpráv – v super expresních termínech
 • možnost konzultace překladu zprávy či jejího výstupu s lékařem
 • možnost vypracování lékařské syntézy ze záznamu lékařské zprávy
 • překlady lékařské dokumentace: obvodního lékaře

Žádáte-li překlad lékařské zprávy do italštiny, kontaktujte nás ZDE.

Překladatel do angličtiny, vs. italština

Překladatel angličtiny: Jak se odborně dovzděláváte?: Samostudiem. Učebnice jazyků jsou mými nejčastějšími společníky, pokud zrovna nepřekládám. Jsou to též setkání a konzultace s mými bývalými kolegy ze škol a z Výzkumného ústavu.

Překlady do angličtiny: norma

Překladatel italštiny: Kolik stránek přeložíte měsíčně?: Při plném pracovním nasazení to může být kolem 150 až 200 stránek. V případě použití některého CAT nástroje (ale jen v případech, kdy to má smysl), dokáži s kolegou v týmu zpracovat až 600 normovaných stran měsíčně.

Překlady angličtiny: Co budete překládat příště?

To zatím nevím. Život překladatele jazyků je jedno veliké překvapení. Pravděpodobně se na mě obrátí jedna firma s překladem technické dokumentace ke stavebním úpravám a bude se pokračovat v již poměrně zaběhnuté terminologii k dokončení celého projektu. Překlady pro developerské projekty realizuji poměrně často a takové projekty čítají i stovky normovaných stran.

Překlady angličtiny: soudní

Máte razítko soudního tlumočníka?: Ano, jsem soudním tlumočníkem anglického a ruského jazyka. Překládám z a do angličtiny. Nadále obousměrně v ruštině a italštiny – bez soudního ověření. Pravidelně jsem schopen odpovědět 2-3 klientům denně a zrealizovat překlady několika dokumentů s ověřením. Je-li překlad delší, např. překlad pracovní smlouvy nebo nějakého obchodního kontraktu, protáhne se překlad do druhého nebo třetího dne. Za 3 dny, se dá přeložit cca 20 normovaných stran obchodní smlouvy do anglického jazyka.

Překlady angličtiny a italštiny: Raději tlumočíte, nebo překládáte?

Raději překládám. Při překládání textu se mohu v klidu soustředit na jednotlivou větu nebo výraz a promyslet její nejvhodnější adekvátní formu v jazyce, do kterého překládám. Je to do značné míry tvůrčí práce, která mě baví a které dávám přednost.

Co byste popřál ostatním překladatelům?: Hodně trpělivosti, hodně pracovních příležitostí, neustálé zdokonalování a opakování získaných poznatků. Ale to každý lingvista ví sám velmi dobře. Pravidelná překladatelská práce, je cestou k nejlepší kvalitě překladu ve více oborech lidské činnosti.

Žádáte-li překladatele italštiny, ruštiny nebo angličtiny – kontaktujte nás ZDE.

Technické manuály grafika: překlad do italštiny

Nejčastější pokročilé formáty pro zpracování manuálů:
◾DWG – Autocad
◾DXF – CAD
◾AI – Adobe illustartor
◾PSD – Photoshop
◾EPS – PostScript
◾CDR – CorelDraw
◾and all CAD/CAM file formats

Překlady bezpečnostních listů: italština (včetně CLP)

◾Preparato – Přípravek
◾Stabilità – Stálost
◾Caratteristiche – Vlastnosti

Technický překlad do italštiny: různé

◾Výroba abrazivních desek (z italštiny): Piastre – Panely
◾Aliementari – Potraviny
◾Překlad navigace (z italštiny):
◾Impostazione – Nastavení
◾Lingua – Jazyk
◾Suggerimenti – Nápověda
◾Volume – Hlasitost
◾Vybavení operačních sálů:
◾Lamiera antiruggine – Antikorozní deska
◾Pannello – Deska
◾Attacco – Úchyt

Překlady instalačního návodu: přesnost

◾Calibrazione – Kalibrace
◾Controllo – Kontrola
◾Posizionamento – Usazení
◾Překlad software textilního stroje:
◾Nesprávný údaj – Dato non corretto
◾Nastavení – Configurazione
◾Napětí – Tensione

Jazykové kombinace: italština

◾italština-angličtina (všechny grafické programy)
◾angličtina-italština (všechny grafické programy)
◾němčina-italština (všechny grafické programy)
◾němčina-angličtina (všechny grafické programy)

Žádáte-li technický překlad do italštiny nebo dalších jazyků – kontaktujte nás ZDE.

Tlumočení italština

Kvalitní práce tlumočníka italštiny, je více, než standardní úkon. Jedná se o tlumočení v nejrůznějších oborech, na rozmanitých místech a s různými stupni náročnosti, od těch základních až po kabinové.

Tlumočení italština: kabina

Je vysoce náročný výkon tlumočníka italského jazyka, jehož plnění zpravidla dodává profesionál s oficiálním razítkem (statisticky nejčastější) anebo profesionál, kde razítko není vyžadováno. Oba typy profesionálů podávají výkon, který si žádá: zkušenost, přípravu a maximální nasazení.

Tlumočení italštiny: dispozice

Tlumočení do italštiny v kabině nebo jakkoliv jinak, lze přímo domluvit s tlumočníkem v kontaktech. K dispozici jsou dva kolegové pro kabinové tlumočení. Další typy tlumočení, jejich délku, místo provedení – prosíme dohodněte přímo s tlumočníkem.

Tlumočení italština: typologie

 • tlumočení doprovodné
 • tlumočení konsekutivní
 • tlumočení, tzv. simultanea/ nebo-li kabinové tlumočení

Tlumočení v oboru italština realizuje ve všech instancích naše kolegyně a náš kolega. Soudní a nesoudní tlumočník italského jazyka. Kolega spíše pro technické tlumočení a kolegyně spíše v rámci obchodních jednáních, konferencích apod.

Tlumočení italština: lokace

Včetně Prahy a Brna, také celá ČR. Nadále pak výjezd tlumočníka k tlumočnickému úkonu kamkoliv po Evropě. Druhým nejčastějším místem pro tlumočení italštiny, bývá pak Itálie. Dalšími místy konferencí s potřebou tlumočení mluveného italského projevu, jsou některé další Evropské země.

Rozsah tlumočení: italština
 • krátké úkony: např. tlumočení svatebních obřadů (nejčastěji Praha a středočeský kraj + soudní tlumočník italštiny), nadále pak ČR s občasným výskytem
 • schůzky u notáře: úkony do 120 minut trvání
 • autoškoly s účastí tlumočníka italštiny: razítko
 • obchodní schůzky, meetingy – cca půl dne, nebo celý den
 • školení, zaškolení personálu, obchodní cesty: až několik dní

Žádáte-li tlumočení italštiny – kontakt na tlumočníka naleznete ZDE.

Překlady italštiny v Praze

Největší % překladů italštiny je realizováno v Praze, konkrétně se jedná o Prahu 2 a 3. Naše kolegyně, soudní tlumočnice je k dispozici všem klientům české i italské provenience pro realizaci překladu v Praze 2 – Vinohradech, nebo v Praze 3 – Žižkově.

Překlady italštiny a tlumočení

Naše kolegyně, je mimo překlady italštiny, k dispozici také pro autonomní úkon tlumočení s razítkem, tedy II. nejčastější činnost vykonávanou soudním tlumočníkem (ST) italského jazyka.

Překlady italštiny – termíny

Překlady jednoduchých listinných dokumentů jsou otázkou 1-2 pracovních dní (s výjimkou případu, kdy zrovna tlumočník tlumočí). Ostatní delší listiny zpravidla mohou zabrat času více. Výhoda kontaktu s tlumočníkem spočívá v okamžitém sdělení termínu pro realizaci jakéhokoliv italského nebo českého překladu.

Tlumočení italštiny – rozsahy

Rozsah tlumočení do nebo z italštiny se pohybuje od řádu hodin do řádu několika dnů či týdnů. Největší část tzv. krátkých tlumočení do italštiny proběhne v rozsahu několika málo hodin. Nejkratší úkony (např. svatby) do cca 1 hodiny výkonu.

Žádáte-li překlad nebo tlumočení italštiny – kontakt na tlumočníka je ZDE.

Italsko-anglický překlad

Rozšířený rozsah úkonů, cílů a norem pro překlady italského jazyka v náznacích jsou: 1) Odborný překlad z anglického jazyka do italštiny, 2) Soudní překladatel italského, nebo anglického jazyka pro odborné překlady, 3) Odborné překlady z angličtiny, nebo italštiny v oborech jako italské, anglické právo; 4) technické překlady z angličtiny, do italštiny; 5) technické překlady z italštiny do angličtiny; 6) webové překlady z angličtiny do italštiny a zpět;

Překlady webových stránek

7) překlady webových stránek do italského jazyka z anglických mutací; ekonomické, marketingové překlady z italštiny, nebo angličtiny v obou zmíněných směrech, 8) Rychlé dodání krátkých a středně dlouhých překladů z anglického jazyka do italského, 9) Překlad 1 normované strany do 1 hod od dodání textu, 10) Překladová kapacita překladů z angličtiny do italštiny 400 NS/měsíčně. Další varianty překladů v kombinaci s italštinou:

 • Překlad z angličtiny do italštiny
 • Překlad z italštiny do angličtiny
 • Italsko – anglický překlad s ověřením
 • Překlad s ověřením tlumočníka anglického jazyka
 • Anglicko – italský překlad s ověření
 • Překlad s ověřením tlumočníka italského jazyka

Další překlady italštiny

Další překlady italštiny v tzv. elektronických intencích se týkají technicky příbuzných operací, nebo technicky stejně náročných operací, jakými může být editace a překlad do italštiny na poli překladu webových stránek. Takové překlady zahrnují například práci v Excelu a tedy technické překlady textů a souborů vyjádřených Excelovou tabulkou.

Překlady italštiny: další jazyky

Kombinace s dalšími jazyky, mimo zmíněnou angličtinou, je žádána cca 4 x do měsíce. Zejména se jedná o kombinaci italštiny s ruštinou, polštinou, němčinou. Překlad do italštiny z ruštiny realizujeme jako první nejčastější variantu, ihned po kombinaci s angličtinou.

Žádáte-li překlad z angličtiny, nebo italštiny do druhého cizího jazyka, kontaktujte nás ZDE.

Traduzioni giuate lingua ceca/ Překlady italštiny s ověřením a tlumočení

Italský výraz pro soudní tlumočnictví-překlady = Traduzioni giurate – (della, dalla apod.) lingua ceca. Nadále zajišťujeme tlumočení a překlady italštiny v kombinaci s dalšími jazyky, jakými jsou: angličtina, němčina, ruština. Italské pojmenování služby Soudní tlumočník českého a ruského jazyka: Traduzioni giurate – traduttore giurato della lingua ceca e russa. Kombinace v hlavním městě hojně vyhledávaná ruskými klienty. Některé shrnuté charakteristiky poskytovaných služeb tlumočení a překladů italštiny:

 • Překlady diplomových/akademických prací z italštiny
 • Překlad do 60 minut
 • Doba překladu 1 normostrany – 60 minut od zadání překladu
 • Kapacita překladů z italštiny 1000 NS/měsíc Kapacita překladů do italštiny 2000 NS/měsíc
 • Velmi krátký překlad do 15 minut
 • Překlad firemní korepondence do 15 minut od zadání překladu
 • Překlad účetní dokumentace, výpisů, výkazů a dopisů
 • Italští a čeští překladatelé

Contatto subitaneo QUI. Interprete giurata in centro di Praga – contatto QUI/ Rychlý kontakt ZDE.

 

Tlumočení italštiny: určení, cena

Definujme, komu je přesně tlumočení určeno. Tlumočení italštiny po telefonu je novou službou pro ty zákazníky, kteří potřebují rychle hovořit se svým italským partnerem a nemají čas se s ním sejít, nebo čekat na tlumočníka. Tlumočení po telefonu = rychlý způsob jak se na krátkou dobu spojit s Itálii a přitom neutrácet za tlumočnické služby. Cena hovoru na pevné linky při tlumočení italštiny není účtována.

Další důležité body tlumočení po telefonu

 

 • Tlumočení po telefonu řeší hlavně problém s časem a penězi
 • Tlumočení italštiny po telefonu může rychle vyřešit problém s objednáváním, nebo dlouhosáhlým připravování jen třeba 10-ti minutové konverzace v italštině.
 • Tlumočení po telefonu provádějí tlumočníci jazyka italského: specializace soudní, nebo simultánní či doprovodná
Jak tlumočení italštiny po telefonu probíhá 

Dohodne se čas, v kolik hodin se Vám bude tlumočník věnovat a v uvedenou dobu se všechny tři strany spojí, tedy: tlumočník italštiny, klientův kolega – partner a klient. Tlumočení po telefonu je nejrychlejší variantou jak s hovořit s italsky mluvícím partnerem a neumět přitom italsky. Mimo tlumočení po telefonu se lze pouze zaměřit jednatelství (komplexněji pojímané jednání jménem klientů, s kvalitativně hodnotenějším výstupem) s Itálií po telefonu. Tlumočení po telefonu je možné provádět směrem do Itálie či směřovat na jej české Území. Cena hovoru není účtována v ceně.

Rychlý kontakt na tlumočníka italštiny po telefonu naleznete ZDE.

Tlumočení Skype/telefon

Tlumočení po telefonu je obdobou Skypového tlumočení. Tlumočník je s účastníky přítomen telefonickému hovoru, který probíhá například z automobilu, nebo z kanceláře. Dobrými tlumočníky jsou soudní a odborní tlumočníci v Týmu překladatelů italštiny. Dobrý tlumočník  je profesionál specializující se na konsekutivní a doprovodné tlumočení, je schopen poskytnout službu po Praze, jejím okolí, ale také v celé lokalitě ČR či Itálii. Je připraven na výjezd s klientem.

Forma objednání telefonického či jiného tlumočení

Tlumočení italštiny je vhodné objednat alespoň jeden den před samotným tlumočením, aby se stihnul tlumočník také připravit – v případě složitějších témat je to lepší pro firmu, nebo zákazníka, ten totiž dostane tlumočníka, který ví, co ho na česko-italském jednání čeká.

Malý česko-italský slovníček pojmů pro tlumočení italštiny:

 • tlumočení – interpretariato
 • účastník – interlocutore
 • Praha – Praga
 • firma – ditta
 • jednání – trattativa
 • česko – italský: italo-ceco

Žádáte-li od nás tlumočníka italštiny pro Itálii/ČR – kontakt na tlumočníka je ZDE.