Lokalizace návodů do švédštiny

  • 2.10.2018

Lokalizace návodů do švédštiny v rámci silné kategorie překladatelské nabídky. Ve věci Lokalizace návodů do švédštiny: poskytujeme téže grafické služby a zpracování kompletního návrhu manuálu včetně zmíněných verzí jazykových se kterými pracujeme, tak aby případně byly některé jazykové mutace v multijazykovém manuálu nahrazeny jinými či úplně vynechány a manuál pak dával smysl i co, do grafické […]

Zařazeno do témat: ,