Termini di consegna/Jaké jsou termíny dodání překladů italštiny

Termíny dodání italských překladů/Překlady italského jazyka od překladatelů v časově i tzv. „rozsahem krátkých termínech“.

Termíny dodání překladu z/do italštiny

Termíny dodání italských překladů odpovídají geniálnímu složení týmu překladatelů. Více překladatelů v komunikaci mezi sebou dokáže velmi rychle určit, který z nich se překladu zhostí, nebo je-li překlad např. většího rozsahu, zda-li nastal ten pravý okamžik pro účast více překladatelů na jednom textu. Za překlad většího rozsahu lze považovat překlad o délce 10 normovaných stran, který je slíben zákazníkovi s termínem dodání do např. 2 hodin od zadání překladu. Jak z předchozího odstavce vyplývá, může být za delší překlad považován i překlad kratšího rozsahu – roli zde hraje element zvaný čas.

U překladu nad, dejme tomu 50 normovaných stran, lze dosáhnout neuvěřitelných termínů. Odpověď na toto je opět: Tým překladatelů italského jazyka. Vždy je však nutná předchozí informovanost, které zákazník může dosáhnout prostřednictvím telefonické, nebo E-mailové komunikace s překladatelem italštiny, nebo soudní tlumočnicí italského jazyka. To samé platí u překladů odborných, kde opět možný termín dosažení překladu stanoví překladatel.

Překladatel, který dokáže určit délku potřebnou pro přeložení italského textu, kontakt na něj je ZDE.