Termini di consegna/Jaké jsou termíny dodání překladů italštiny

Termíny dodání italských překladů/Překlady italského jazyka od překladatelů v časově i tzv. „rozsahem krátkých termínech“.

Termíny dodání překladu z/do italštiny

Termíny dodání italských překladů odpovídají geniálnímu složení týmu překladatelů. Více překladatelů v komunikaci mezi sebou dokáže velmi rychle určit, který z nich se překladu zhostí, nebo je-li překlad např. většího rozsahu, zda-li nastal ten pravý okamžik pro účast více překladatelů na jednom textu.

Překladatel, který dokáže určit délku potřebnou pro přeložení italského textu, kontakt na něj je ZDE.

Za překlad většího rozsahu lze považovat překlad o délce 10 normovaných stran, který je slíben zákazníkovi s termínem dodání do např. 2 hodin od zadání překladu. Jak z předchozího odstavce vyplývá, může být za delší překlad považován i překlad kratšího rozsahu – roli zde hraje element zvaný čas.

U překladu nad, dejme tomu 50 normovaných stran, lze dosáhnout neuvěřitelných termínů. Odpověď na toto je opět: Tým překladatelů italského jazyka.

Vždy je však nutná předchozí informovanost, které zákazník může dosáhnout prostřednictvím telefonické, nebo E-mailové komunikace s překladatelem italštiny, nebo soudní tlumočnicí italského jazyka. To samé platí u překladů odborných, kde opět možný termín dosažení překladu stanoví překladatel.