Ekotoxikologické centrum Praha

 • 12.3.2024

Ekotoxikologické centrum Praha je součástí sítě konzultačních společností, které nabízejí své služby v širokém spektru legislativních požadavků pro zákazníky uvádějící na trh produkty pro průmyslové a profesionální použití, dovozce a výrobce. Primárním zaměřením jsou trhy Evropských společenství, ale nabízíme své služby také v Spojených státech amerických, Kanadě, Jižní Koreji a Euro-asijské ekonomické unii.

Legislativní požadavky:

 • Chemický zákon 350/2011, Sb.
 • Nařízení CLP 1272/2008/EC
 • Nařízení REACH 1907/2006/EC
 • Nařízení o detergentech 648/2004/EC
 • Nařízení o biocidech 528/2012/EC
 • Všechny druhy notifikací do registrů
 • Vypracování zákonné etikety

Náš tým se skládá z odborníků lokalizovaných v České republice (Praha, Brno, Plzeň), Polsku, Slovensku, Maďarsku a České republice + spolupracovníky v dalších zemích. Experti z různých oborů zpracovávají informace z chemické a související legislativy, managementu rizik, chemického managementu, bezpečnosti kosmetických výrobků, biocidů, detergentů, průmyslových výrobků, environmentálního a zdravotního rizika, ekotoxikologie a toxikologie. Odborně se zabýváme komunikací s Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemikálií (GHS) nebo systémem klasifikace podle směrnice o nebezpečných látkách (CLP) Evropské unie. Zajišťujeme oznámení na bezpečnostní listy a veškeré relevantní oddíly. Redefinujeme nebezpečnou směs a uvedeme bezpečnostní pokyny ve správném znění.

Naše služby zahrnují:

 • Lokalizace bezpečnostního listu do legislativních parametrů dané země
 • Notifikace PCN
 • České, slovenské, anglické a německé bezpečnostní listy
 • Listy lokalizované do dalších jazyků EU
 • Sleva 21 % pro neplátce DPH (malé firmy)
 • Lokalizovaný list již od 1650 Kč
 • Registrace látky do CHLAP
 • Tvorba etikety
 • Expresní telefon: 608 666 582

LOKALIZACE LISTŮ A DALŠÍ SLUŽBY S TÍM SPOJENÉ

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, národním kontaktním místem v systému rychlého varování. Náš tým PharmDr. Schwarze vypracovává nadále:

 • Slovenské, české, anglické, německé bezpečnostní listy: termíny vypracování do jazyka + jejich násobný počet
 • Další bezpečnostní listy v EU jazycích
 • Bezpečnostní listy dle nové normativy platné od roku 2015: překlad listů
 • Větší množství bezpečnostních listů: např. 16 listů – do pondělí, + 1 prohlášení o vlastnostech
 • Nové bezpečnostní listy vydané v souladu s platnou normativou
 • Registrace do systému Chlap – Registrace detergentu (Součást systému CHLAP)
 • Registrace do systému CHLAP / notifikace, etikety
 • Prohlášení o vlastnostech
 • Bezpečnostní listy: Spreje, bezpečnostní listy – autokosmetika
 • Bezpečnostní listy: čistící přípravky
 • Notifikace čisticího prostředku a nebezpečné směsi na MZ ČR
 • Vypracování obsahové části etikety a dodání doporučení pro grafické rozvržení etikety nebezpečné směsi nebo čistícího prostředku

Pro legislativní překlad (SZPI) neváhejte nás kontaktovat ZDE.