Italština v Praze: soudní překlady

  • 6.9.2022

Za tým tlumočníků a Akademických překladatelů: překladatel.

Kolik let italštinu v Praze překládáte?

Téměř čtrnáct let. Všechno to začalo, ve chvíli kdy se na nás obrátila jedna Pražská firma se žádostí o dodání překladu stavební dokumentace – překlad tenkrát skýtal téměř 1400 normovaných stran textu (Italština v Praze: soudní překlady). Neváhali jsme ani chvíli dokumentaci jsme začali studovat z jazykového hlediska – jedině tak se mohl zrodit odborně i jazykově kvalitní překlad.

Kolik času obvykle překlad 1 strany soudního překladu zabere a za jak dlouho jej překladatel může dodat?

Překlad 1 normované strany trvá asi 1 hodinu, někdy i méně. Obvykle je překladatel schopen jej dodat do 60 minut – v případě 1 normované strany a to hlavně proto, že na překladech pracujeme sami a tak se můžeme ihned pustit do práce. Vzdálenosti v dnešní době nehrají roli a tak i do Prahy se překlad z italštiny dostane včas.

Jaký velké číslo stránek jste již v Praze přeložili?

Asi 20.000 normovaných stran. Manuály a dokumentace čítají mnohdy stovky normovaných stran a tak jsme velmi rychle dosáhly na takové počty. U italských developerů jede italština v Praze v plné rychlosti.

V jakých specializacích odborné technické překlady provádíte?

V podstatě ve všech, po jakých je běžná poptávka. Jedná se tedy o obory z právních, stavebních, či jinak technických věd – strojařinaelektrotechnika atd., nadále finančnictví, rozpočtyinvestice v rámci jedné firmy.

Probíhají překlady italštiny v pražském kraji více, než v jiných místech ČR?

V některých oborech ano, mnohdy přijmou i několik zakázek v jeden den (realizace v Praze: soudní překlady). Je to někdy stres, ale jsme tým překladatelů italštiny a tak jsme připraveni i na větší zakázky, nebo na několik zakázek denně, či týdně (Italština v Praze: soudní překlady). Zbytek kapacity poté připadá na jiné lokace České republiky.

Jak předání překladu do Prahy probíhá?

Dodání přeloženého souboru – překladu z/do italského jazyka probíhá stejnou cestou jako v odlišných místech. Ve většině případů probíhá předání elektronickou formou. Pokud se jedná o soudní překlad, je potřeba dodat zákazníkovi fyzický-papírový dokument, a tam je potom vhodné předání osobně, nebo poštou, dodací službou atd.

Jaká je tedy překladatelská kapacita překladů z/do italštiny pro Prahu – pražské firmy?

To závisí na tom, jak moc jsme či nejsme aktuálně zaneprázdněni. Obecně lze však říci, že jsme schopni poskytnout z/do italštiny minimálně 600 normovaných stran týdně (dodání překladu v Praze: soudní překlady) a tak tento objem může klidně celý připadnout na Prahu.

 

Kdo konkrétně překlady pro Prahu (pražský kraj) vyhotovuje?

Překlady z nebo do italštiny  vyhotovují rodilí mluvčí – překladatelé, především  překladatelé  MUDr. Schwarz, nebo já sám či ještě několik dalších překladatelů italštiny.

Záleží na tom, kdo z nás se může překladu momentálně věnovat. Překlady z italského jazyka do češtiny zpracovávají naši překladatelé – odborníci na překladatelskou tématiku z různých oborů – technické manuály, dokumentace, ISO certifikáty, právní dokumenty – smlouvy atd (Italština v Praze: soudní překlady) („Il giorno, mese ed anno in Praga, Le parti contraenti, hanno stipulato seguente contratto“).

Kolik máte v Praze (v pražském kraji) spokojených klientů?

Přesně tolik, kolik jsme si jich na začátku přáli. Za těch několik roků máme již své stálé klienty (provedení překladu nejen v Praze: soudní překlady), kteří překlady žádají pravidelně, na druhou stranu nás kontaktují i firmy, které služeb tlumočníka – překladatele italštiny využijí jen velmi zřídka.

Zařazeno do témat: ,