Překlad z německého jazyka – „endoprotéza“

  • 15.11.2018

Sana Klinika, Offenbach, – předběžná lékařská  zpráva – (Překlad MUDr. Schwarz)

TERAPIE:

Implantace bezcementové totální endoprotézy kyčelního kloubu (Mobile LINK 48 mm, SPCL7, hlavice 32 M) 24.10.2018.

Anamnéza: proběhlo představení pacientky v rámci naší ambulance s předem známou primární coxartrózou vlevo při progresi potíží. Po vyčerpání konzervativních prostředků jsme se po důkladném poučení a po digitálním naplánování rozhodli  pro implantaci bezcementové totální endoprotózy kyčle.

Překlad týmem ortopedů MUDr. Schwarze určený pro české pacienty léčené v Německu, jejichž potřeba sdělení odborných informací českému lékaři – nebo týmu českých lékařů, může být i v expresním režimu. Danou lékařskou zprávu, jsme přeložili během noci ze středy na čtvrtek. Klient zprávu obdržel v 7:22.

Průběh: proběhl příjem na oddělení k elektivní implantaci protézy. Výše zmíněný výkon jsme provedli bez komplikací. Rentgenový snímek po operaci ukazuje správně artikulující endoprotézu.

Mobilizace proběhla s ohledem na subjektivní potíže s plným zatížením, naposledy za pomocí podpažních berlí  až do chůze po schodišti. Při propuštění byly rány bez známek dráždění, suché, žádné známky infektu nebo hluboké žilní trombózy, periferní prokrvení, motorika a senzitivita po celou dobu intaktní. Naposledy naměřené rozsahy pohybů dosahovaly flexe/extenze: 90°-0°-0°. Dnes jsme mohli paní AAA propustit k další mobilizaci do následné péče do Bad Homburg (lázně Homburg pozn. překladu).

Zařazeno do témat: , ,