Soudní tlumočník italštiny

  • 15.5.2023

Soukromý překladatel jazyka jest subjektem vykonávajícím profesi překládání a překladu ve většině případů v podobě svobodného povolání. Profesi překladu lze provozovat s živnostenským oprávněním, nebo jako osoba právnická, tedy obchodní firma. Větší část překladatelů se věnuje  překládání bez zaměstnaneckého poměru, tedy nezávisle. Menší část z nich jest zaměstnána a u svého zaměstnavatele vyhotovuje překlady za dohodnutou smluvní.

Soukromý překladatel

Soukromý překladatel jest člověkem, kterýžto umí z nějaké příčiny kvalifikovaně překládat – tedy vypracovávat překlad textu z jednoho do jiného jazyka. Soukromí překladatelé-tlumočníci jsou poté děleni do kategorií na soudní překladatele a nesoudní. Obě tyto skupiny vyhotovují mluvnicky a obsahově správné překlady a soudní tlumočník překlad může navíc opatřit razítkem soudního tlumočníka. Toto razítko soudního tlumočníka – překladatel získá jmenováním krajského soudu a překlady soudním tlumočníkem a opatřeny kulatým razítkem mají větší relevantnější validitu. Na druhé straně překlady vyhotovené nesoudním tlumočníkem – toto razítko nenesou. “Překlady bez razítka” nejsou méně kvalitní a pro normální účely běžně stačí.

Kde nejlépe přeložíme

Překlady z/do italského jazyka je nejlepší objednat u samotného překladatele, či skupiny překladatelů, kteří se překlady zabývají profesionálně a v jejichž řadách existují jak soudně jmenovaní, tak běžní překladatelé italštiny.

Svázání překladu s listinou: 

  • klient zašle k sešití originální listiny
  • klient zašle k sešití vidimované kopie originálních listin
  • klient zašle originální listiny a budete

Žádáte-li překlad z italštiny, kontaktujte nás ZDE.