Uživatelský manuál překlad z/do maďarštiny

  • 6.5.2024

Uživatelský manuál překlad z/do maďarštiny v rámci silné kategorie překladatelské nabídky. Ve věci Uživatelský manuál překlad z/do maďarštiny: poskytujeme téže grafické služby a zpracování kompletního návrhu manuálu včetně zmíněných verzí jazykových se kterými pracujeme, tak aby případně byly některé jazykové mutace v multijazykovém manuálu nahrazeny jinými či úplně vynechány a manuál pak dával smysl i co, […]

Zařazeno do témat: ,

Formáty při překladu www do italštiny

  • 6.5.2024

  Jedná se o překlad textu, jehož překlad probíhá on-line (jiné překladu www do italštiny), tedy v nějakém webovém formuláři. Tento webový formulář zpravidla nenabízí jiné varianty, než jednu přednastavenou velikost písma a jeho velikosti. Překlad probíhá během připojení k internetu psáno běžným kódem a tento je poté Vaším systémem převáděn do příslušného kódu stánky. […]

Zařazeno do témat: ,