Technické překlady z italštiny: Klíčové aspekty a příklady překladu technických termínů

 • 12.11.2023

Technický překlad je nezbytným nástrojem pro správný a přesný přenos informací v oblasti techniky, vědy a inženýrství. Překlad technických textů z italštiny do jiného jazyka, nebo naopak, vyžaduje odborné znalosti a porozumění specifickým technickým termínům a konceptům. Zde se zaměříme na klíčové aspekty technických překladů a představíme několik příkladů překladu z/do italštiny.

 1. Systém ochrany proti námraze (Sistema di protezione antigelo):
  • Automatický protinámrazový systém (Sistema automatico antighiaccio)
  • Teplota vody v hlavním okruhu (Temperatura dell’acqua nel circuito principale)
  • Ochranná funkce (Funzione di protezione)
  • Blokace (Blocco)
  • Venkovní teplota vzduchu (Temperatura esterna dell’aria)
  • Protinámrazová sada (Kit antighiaccio)
  • Instalace sady (Installazione del kit)
  • Autorizovaný personál (Personale autorizzato)
  • Pokyny (Istruzioni)
 2. Nemrznoucí kapalina (Liquido antigelo):
  • Teplota klesá pod 0°C (La temperatura scende sotto lo zero)
  • Elektrická síť (Rete elettrica)
  • Primární okruh (Circuito primario)
  • Okruh teplé užitkové vody (Circuito di acqua calda sanitaria)
  • Vnitřní komponenty (Componenti interni)
  • Ethylen glykol (Glicole etilenico)
 3. Minimální odstupy (Distanze minime):
  • Přístup ke kotli (Accesso alla caldaia)
  • Umístění zařízení (Posizionamento dell’apparecchio)
  • Zeď, která jej unese (Muro che lo sostenga)
  • Montáž nad sporákem (Montaggio sopra la cucina)
  • Hořlavé výrobky (Prodotti infiammabili)
  • Zdi citlivé na teplo (Muri sensibili al calore)
  • Tepelná izolace (Isolamento termico)

Technické překlady z italštiny vyžadují preciznost a porozumění odbornému kontextu. Překladatel musí být obeznámen s technickou terminologií a schopen přenést významy a informace do cílového jazyka s maximální přesností. Využívání odborných slovníků, referenčních materiálů a spolupráce s odborníky v dané oblasti je klíčové pro dosažení kvalitních technických překladů.

Překlad technických termínů a pochopení technického kontextu je nezbytné pro efektivní komunikaci a sdílení informací v rámci technických oblastí. Důvěřování profesionálním překladatelům s odborným zaměřením a znalostmi je klíčové pro úspěšné provedení technických překladů z italštiny do jiných jazyků a naopak.

 

 

Technické překlady z italštiny - kotle

Technické překlady z italštiny – kotle

 

Rychlý kontakt

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 608 666 582. Jsme připraveni odpovědět
na vaše dotazy a poskytnout vám další informace.