Úřední překlad do němčiny

  • 19.11.2018

SOUDNÍ PŘEKLADY S DOLOŽKOU DO NĚMČINY

Německá soudní doložka znalce, autentické překlady s doložkou a razítkem do němčiny (ukázka části doložky ze soudního překladu): Sprache, bestellt am 13. Januar 2012 durch den Beschluss des Bezirksgerichts in Brünn, AZ Spr 1111/1995 – 21… Úřední překlady do němčiny provádíme nejčastěji v Praze s předáním v centru Prahy anebo zasíláme poštou do celé ČR.

Kdo realizuje soudní-úřední a kdo soudní překlady

Úřední překlad vyhotovuje překladatel s příslušnou kvalifikací a znalostmi. Takové překlady se většinou týkají oborů jako je právo, technika atd. Naproti tomu úřední a zároveň soudní (ověřené) překlady vypracovává pouze překladatel mající výše zmíněné kvality + razítko soudního tlumočníka němčiny.

Rychlý kontakt na úřední překlady do němčiny s ověřením ZDE.

Zařazeno do témat: ,