Italský překladatel / překladatelé italštiny

  • 7.2.2013

Italský překladatel, nebo překladatel z Itálie?

Italský překladatel pro jakékoliv jednání, co to znamená?

V podstatě to znamená, že se na vaše jednání dostaví člověk, který tuto komunikaci bude tlumočit. Takže je otázka vlastně nesprávně položena. Správně má znít takto: „Překladatel italštiny, pro vaše jednání…“, takže ani ten: „Italský překladatel“ není úplně správné.

Jaké je tedy přesné pojmenování pro osobu, která má tlumočit Vaše jednání?

Tím nejvýstižnějším pojmenování by zřejmě bylo pojmenování „tlumočník italštiny“ a také to tak ve skutečnosti jest. Tlumočník tedy tlumočí a překladatel překládá… , i když, je tu ještě jeden nesoulad a navíc v praxi se tyto dvě činnosti nevylučují, i když někteří lidé tvrdí, že ano.

Jaký nesoulad to je?

Tím je přímo samotné označení pro „soudního tlumočníka“ a nejen to, že tlumočí, ale také překládá, v podstatě určení, k němuž byl jmenován, mu toto umožňuje: tedy tlumočit a překládat se specializací „soudního překladatele-tlumočníka“.

Co se tedy mezi veřejností v největší míře používá pro osobu, který bude tlumočit jednání?

Asi nejvýstižnější a ne tak málo využívaným pojmem jest tedy: „tlumočník italštiny“, ale asi úplně nejvíce a převážně tam, kde se ten tlumočník hledá svižně může být jistě zaznamenatelné spojení: „italský překladatel“, takže italský překladatel pro (vaše) jednání.

Může tedy překladatel i tlumočit?

Ano, překladatel může samozřejmě i tlumočit. Z titulu soudního tlumočníka je formální překládání (tedy s razítkem) přímo dáno a v praxi se setkáváme s celou řadou překladatelů, tedy ne jen těch co tlumočí, kteří vykonávají obě tyto činnosti. Jedná se tedy o „italské překladatele“, kteří se věnují jak překladu, tak interpretuje např.jednání.

Který tlumočník u vás italská jednání tlumočí?

U nás italská jednání tlumočí mnoho tlumočníků, v našich řadách máme několik kolegů, kteří jsou soudními tlumočníky a zároveň tedy překladateli a na druhou stranu veliká část našich překladatelů tlumočí italsko-česká jednání, či zkrátka jiné obory a situace.

Co italský překladatel (tlumočník), kterého česká strana potřebuje právě v Itálii, je mezi vámi i takový?

V Itálii může česko-italské jednání „překládat“ italská tlumočnice Mgr. Ale Monati. Nadále naše kolegyně Lucie Talichová běžně s klienty do Itálie také jezdí. Ostatní překladatelé buď překládají anebo občas zaskočí své kolegy, pokud zrovna na interpretuje nemají volný termín.

Vy osobně jste spíše „italskými“překladateli či spíše tlumočníky?

Již řečeno, někdo z nás jest spíše překladatelem a někdo naopak jen tlumočí, někteří z nás zvládají profesně i časově obojí.

Jak tedy objednat „italského překladatele“?

Nejlépe uděláte, když překladateli zavoláte a vysvětlíte mu, oč se jedná a rovnou se s ním domluvíte, jak postupovat dál. Jestli se má posílat nějaký text, či zda-li jeho služeb využijete například při vašem obchodním jednání.

Jak se člověk může italským překladatelem stát?

Cest je mnoho, všechny jsou možné, ale jen ta jediná je správná. Proto, aby se člověk chtěl stát italským, nebo jakýmkoliv jiným překladatelem musí hlavně chtít, nadále obrovská píle a některé další vlastnosti jsou pro toto povolání klíčové.

Jaké to jsou vlastnosti?

Myslím, že schopnost rychle a kombinovaně uvažovat. To vás matematika na základní škole nenaučí, ale pomůže vám tuto vlastnost rozvinout, pokud k ní máte sklony. Dále jest již vše na vás, logické myšlení se dá aplikovat ve všech oborech lidské činnosti.

Jak je to s dalšími italskými překladateli, je jich na trhu mnoho?

Domníváme se, že zde zcela jistě někteří budou, osobně, nebo elektronicky se známe s většinou z nich.

Panují nějaké legendy o italským překladatelích?

To by vám spíše pověděla naše tlumočnice Lucie, ta jest na interpretuje expert, jistě bude znát i nějakou tu anekdotu.

Co byste popřál ostatním italským překladatelům?

Pevné nervy a hodně klientů a taky, aby měli čas na pořádnou dovolenou.

A na závěr, uměl byste vymyslet další slovní perličku na téma „italský překladatel“?

Napadá mě snad ještě derivace pojednávaného spojení „italští překladatelé“, ale to už jest zase jen další pojem mimo téma.

Malý česko-italský slovníček:

  • Italský překladatel – traduttore italiano
  • Tlumočník – interprete
  • Ceco – čech, český
  • Il ceco – čeština, konkrétní čech
  • Un ceco – nějaký čech
  • Překladatel – traduttore Text – testo
  • Jednání – trattativa
  • Klient – cliente
  • Soudní tlumoční – traduttore legale (giurato)

Hledáte-li italského překladatele, kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: