Jsme specialisté na tyto překlady

Naší letitou specializací jsou výhradně a především překlady z oborů našich kolegů profesionálních překladatelů – tedy takové obory v nichž mají daní kolegové dlouholetou praxi.

Tým akademických překladatelů sestává z 86 překladatelů/rodilých i nerodilých členů překladatelského týmu. Konečný výčet všech oborů není možný a proto alespoň předkládáme obecný výčet toho, co se u nás nejvíce překládá. Zvláštní kategorie překladů připadá na ustálené typologie, jakými jsou: smlouvy, konkrétní listiny, manuály atd. Druhou kategorii pak tvoří prakticky nekonečná škála požadavků.

Vytěžované obory překladatelství:

 • bezpečnostní listy a tedy překlady z oboru chemie (dle platné legislativy: nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015)
 • překlad pro SZPI podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb
 • etikety k bezpečnostním listům: dodání zákonných frází a symbolů + kontrola grafického návrhu
 • registrace látek do registru nebezpečných látek – CHLAP
 • překlady technické (překlad manuálu k obsluze zařízení překlady popisů výrobků apod.) v různých formátech (.odt, .xlsx, .pdf, .dwg, .ppt) +
 • tabulkový překlad tzv. screens, vše v technických oborech: metalurgie, strojařina, elektro, stavebnictví, potravinářství, SW, manuals – screens
 • excelové překlady
 • zpracování v AdobeIn a dalších
  překlady z právního prostředí: dodatky + smlouvy / listiny, matriční doklady,
 • také překlad osobních dokladů se soudním razítkem neboli ověřením čili doložkou, kulatým razítkem apod.
 • překlady v oborech marketing, ekonomie, lokalizace webových stránek
 • překlady od lékařů a farmaceutů v oborech ve vysoké kvalitě
 • lékařské překlady: medicína, farmacie, lékařství (slovenština, ruština, italština, polština, angličtina, němčina, ruština, polština)
 • překlady vědecké: diplomové práce, rigorózní práce, abstrakty, vědecké studie (angličtina, maďarština, francouzština, španělština, slovenština, němčina, ruština, italština)
 • technologické překlady a překlady manuálů a návodů (montáž, užití) / legislativní technický překlad
 • překlady / lokalizace aplikací do všech jazyků, – v naší další nabídce