Rejstřík překladatelů dalších jazyků

Informace z rejstříku pro dodání úředně ověřeného překladu v PRAZE (překlady z italštiny) (tel: +420 608 666 582 ): 1-3 pracovní dny. Expresní a super-expresní termín pro dodání soudně ověřeného překladu italštiny, angličtiny (expresní překladatel angličtiny), ruštiny (expresní překlady ruštiny s ověřením v Praze), němčiny (expresní soudní překlady němčiny v Praze), španělštiny (soudní překlady španělštiny): Ihned.

AUTENTICKÉ PŘEKLADY SMLUV Z ITALŠTINY

Úvodní ustanovení a jejich překlad do italštiny – Disposizioni introduttive: Il Dipendente svolgerà per il Datore di lavoro sulla posizione lavorativa […] (tipo di lavoro). Il dipendente inizierà a lavorare il giorno […]. Il luogo di lavoro è [Praga]. Il Dipendente accetta che eseguirà il lavoro straordinario (práce přesčas – překlady výplatních pásek a zápočtových listů) nell’ambito del massimo lavoro straordinario totale possibile secondo il Codice del lavoro (zákoník práce a překlady zákonů a „paragrafů“) in base alle esigenze del Datore di lavoro.

REJSTŘÍK PŘEKLADATELŮ PRAHA

Překlady smluv s ověřovacím razítkem realizujeme na území: REJSTŘÍK PŘEKLADATELŮ PRAHA (překlady z italštiny expresně). Termíny pro dodání soudního překladu: expresně ihned / neexpresně 2 pracovní dny. Rychlý termín pro dodání soudně ověřeného překladu: Ihned. Překlady smluv a dodatků smluv se znaleckým razítkem realizujeme na území Praha – centrum (angličtina, němčina, italština, ruština, polština, španělština, portugalština, švédština), Praha 2, Praha 3, Praha 4.

PŘEKLADY SMLUV Z ITALŠTINY

Autentické texty překládaných smluv z italského jazyka: Art. III. rispettare la legislazione relativa al lavoro che svolge; gestire correttamente i fondi a lui affidati dal Datore di lavoro, custodire e proteggere la proprietà del Datore di lavoro da danni, perdite, distruzione e uso improprio, nonché per custodire e proteggere le informazioni relative al Datore di lavoro (překlady zaměstanenckých smluv pro zaměstnace – datore di lavoro x dipendente = nebo-li činnost závislá, zaměsntanecký poměr) e alle sue attività (in particolare, i fatti rispetto ai quali ha il dovere di riservatezza) da perdite, distruzione o uso improprio, che siano catturati su qualsiasi supporto…

TRADUZIONI AUTENTICATE LINGUA CECA
  • Traduzione giurata/autenticata PRAGA in lingua ceca.
  • Traduzione giurata/autenticata PRAGA in lingua slovacca.
  • Traduzione giurata/autenticata PRAGA in lingua polacca.
  • Traduzione giurata/autenticata PRAGA in lingua inghlese.
  • Traduzione giurata/autenticata PRAGA in lingua tedesca.
  • Traduzione giurata/autenticata PRAGA in lingua olandese.
  • Traduzione giurata/autenticata PRAGA in lingua ungherese.
  • Traduzione giurata/autenticata PRAGA in lingua russa.
  • Traduzione giurata/autenticata PRAGA in lingua ucraina.
PŘEKLAD NÁJEMNÍ SMLOUVY DO ANGLIČTINY

Překlad nájemní smlouvy a autentický text po překladu do angličtiny z českého jazyka: V.5 The Lessor undertakes that the Lease Subject Matter is duly insured and undertakes that during the validity of this Lease she will pay the insurance instalments in time.

PŘEKLADY SMLUV EXPRESNĚ

Překlady smluv, realizujeme také jako expresní práci a to včetně práce víkendové nebo noční práce na překladech. Autentický text z překladu noční práce expresního překladatele na smlouvě: Nevertheless, during the validity and efficiency of this Lease the Lessor is not responsible for prospective loss of property or damage to the Leaseholder’s assets to be found in the shared/common spaces of the building or property brought into the Lease Subject Matter by the Leaseholder.

Žádáte-li kontakt s překladatelem ve věci překladu – k doptání ZDE.