Právní překlady z/do italštiny

  • 2.12.2013

Překlady italštiny z oblasti práva je realizován v drtivé většině případů tlumočnicí soudního jazyka, tzn. takovou tlumočnicí, která vystupuje před soudy v roli tlumočníka prolíná tak svoji řečnickou praxi s praxí písemnou.

Co jsou právní překlady z/do italštiny

Právní překlady z/do italštiny jsou velmi důležitým oddílem překladatelské problematiky. Právní překlady mají svá specifika a pro jejich realizaci je nutné mít s překlady bohaté zkušenosti a mít také minimální znalosti z oblasti práva, jak italského, tak českého. Překladatel musí ovládat terminologii právních obratů a jejich ekvivalentů do překládaného jazyka a správně tyto volit.

Kdo právní překlady z/do italštiny vyhotovuje

Právní překlady z/do italštiny většinou vyhotovuje překladatel, který se zabývá písemnými překlady a to konkrétně překlady právních textů. Měl by být člověkem s kvalitní teoretickou základnou překládaného jazyka a člověkem, který umí spojit teorii a praxi; člověkem, který umí ověřovat termíny na internetu, či je nadále ještě konzultovat s dalšími odborníky: právníky, znalci.

Právní překlady

Realizuje tlumočnice a překladatelka s přímou disponibilitou klientům a možnou okamžitou dohodou s klienty ohledně termínů dodání překladů a tlumočení. Stanovení ceny vzniká na základě dodaného dokladu k překladu u kterého se posuzuje: 1) náročnost jazyková, 2) množstevní rozsah, 3) hodnota grafického uspořádání dokumentů (u složitěji strukturovaných dokladů, např. formulář daňového přiznání – může tato stoupat a být těžší odhadnout množství budoucích stran).

Žádáte-li právní překlad z/do italštiny, neváhejte nám zavolat ZDE.

Zařazeno do témat: