Překlady reklamy a marketingu z/do italštiny

  • 30.4.2024

Dobrý marketing znamená dnes více, než půlku úspěchu. Co jsou překlady reklamních a marketingových textů z/do italštiny: Překlady reklamních a marketingových textů z/do italštiny jsou velmi důležitým oddílem překladatelské problematiky. Reklamní a marketingové překlady mají svá specifika a pro jejich realizaci je nutné mít s překlady bohaté zkušenosti a mít také minimální znalosti z marketingu a reklamy. Překladatel musí ovládat terminologii reklamy a marketingu a jejich ekvivalentů do překládaného jazyka a správně tyto volit.

Kdo reklamní překlady reklamních a marketingových textů z/do italštiny vyhotovuje:

Překlady reklamních a marketingových textů při překladech z/do italštiny většinou vyhotovuje překladatel, který se zabývá písemnými překlady a to konkrétně překlady reklamních a marketingových textů. Měl by být člověkem s kvalitní teoretickou základnou překládaného jazyka a člověkem, který umí spojit teorii a praxi, člověkem, který umí ověřovat termíny na internetu, či je nadále ještě konzultovat s dalšími odborníky z reklamy, či marketingu (nebo s koncovým zákazníkem).

Kolik překlad reklamního a marketingového textu z/do italštiny stojí:

Cena překladů reklamních a marketingových textů z/do italštiny se odvíjí dle náročnosti. Existují překlady, jejichž náročnost není vysoká a jsou například běžnými texty. Naproti tomu existují překlady, které si vyžadují mimořádnou znalost dané problematiky a občas si vyžadují ještě zásah nějakého odborníka z reklamního, či marketingového prostředí: např. reklamního poradce.

Potřebujete-li překlad reklamního nebo marketingového textu z/do italštiny, neváhejte nám zavolat ZDE.

 

Zařazeno do témat: , ,