Práce překladatelských agentur v italských překladech

  • 2.12.2013

Co musí u překladů do italštiny zajistit překladatelská agentura

Pokud se překladu z/do italštiny ujímá překladatelská agentura, tato musí zajistit především kvalitního překladatele z/do italštiny. Kvalitní překladatel italštiny je prověřeným překladatelem, který má nějaké jazykové vzdělání, nebo umí z nějakého jiného důvodu dobře překládat.

Například vysokoškolské jazykové vzdělání není ještě zárukou dobrého vkusu a schopnosti z/do italštiny překládat, tato dovednost se získává postupnou praxí, které předchází poměrně náročná teoretická příprava překladatele, který musí bezvadně ovládat gramatiku daného jazyka, reálie, daný obor překládaného tématu (například pokud má překladatel z/do italštiny překládat návod k obráběcímu stroji, nemůže přeci překládat jako by překládal návod k pračce) . V neposlední řadě musí mít překladatel z/do italštiny právě z posledně uvedeného důvodu také dostatečnou slovní zásobu v obou jazycích, tedy italštině a češtině.

Žádáte-li kvalitní překlad z/do italského jazyka, kontaktujte nás ZDE.

 

Zařazeno do témat: , , ,