Překlad manuálu z oblasti lékařských zařízení ®

  • 1.1.2022

Minulý týden jsme pro jednu zdr. společnost přeložili manuál k importovanému výrobku z oblasti rehabilitace/manuale, riabilitazione. Klient žádal celkem dva manuály s vypracováním do 7 dnů. Nutno také říci, že práce měla probíhat s použitím některého z nástrojů pro řízený překlad, tedy překlad, jehož terminologická jednotnost je dána použitím software.

Překlady manuálů, TECHNICKÝ farmaceutical a medicínské přístroje

Překlady manuálů: SW

Takových software máme celou řadu a v překladech z/do italštiny je využíváme, tam kde to žádá klient, nebo tam, kde to uznáme sami za vhodné. Sofware má i tu univerzální výhodu, že dokáže zpracovávat i soubory s obrázky, ale musí se jednat o soubory ve formátu word. Před samotnou prací, resp. překladem, dochází v iniciální fázi k tzv. otevření projektu, kdy se vytvoří tzv. základ pro vznik překladové paměti.

Terminologie pro Překlady MANUÁLŮ

Ta vzniká a nabývá v průběhu „řízeného překladu“ a to jak v rámci směru „z italštiny“, tak ve směru opačném. Překlad manuálu z italského jazyka pro medicínská, rehabilitační, laboratorní (také velmi častou variantou) zařízení je prací s přesnou terminologií a s přesnými významy.

Slovní zásoba z daného tématu:

  •  manuál – manuale
  •  uživatelský – di uso
  •  vytvořit – creare
  •  paměť – memoria
  •  jazyk – lingua
  •  český – ceca
  •  přesný – preciso
  •  odborný – specializzato

Překlady MANUÁLŮ pro další JYZYKY

Překlady manuálů do angličtiny a dalších jazyků (švédština a angličtina, jako nejčastější poptávka – až 80 % technické poptávky na překlady manulistiky) (česko – anglický technický překlad, švédské technické překlady (manuály, příručky, Excely, PDF grafika, 3D překlad soubory – DWG překlad, .txt překlad, .html překlad) v kombinaci s angličtinou (švédština, překlad témat, jako: medicínská technika, farmaceutical a překlady studií (překlady laboratorních výsledků a vědeckých prací / překlady pro STÁTNÍ ZKUŠEBNÍ ústav), téměř všechny EU jazyky – překlady.

LÉKAŘSKÉ technické překlady / LABORATOŘE ®

MUDr. Schwarz – lékařské technické a laboratorní překlady / překlady laboratorní techniky), češtinou a norštinou (norština, také z češtiny a angličtiny: převážně technické texty – automotive – všechny EU, jazyky: ruština, polština, maďarština, balkánské jazyky)) jsou mimořádnou kategorií na které si zakládáme jako na prestižních kategoriích. Několik našich překladatelů patří mezi velmi angažované překladatele technických manuálů s měsíční vytížeností i 200 – 300 normovaných stran (platí pro překlady norštiny, překlady švédštiny, technické překlady angličtiny – jako výchozího / zdrojového jazyka pro severské jazyky / norština se švédštinou však i jako zdrojový jazyk: také čeština).

Žádáte-li překlad jakéhokoliv manuálu z oblasti techniky, kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: ,