Překlad manuálu z oblasti lékařských zařízení ®

 • 29.4.2024

Úvod do lékařských překladů 📘

Lékařský svět je plný technických termínů a složitých konceptů. Pokud se vám někdy dostal do rukou lékařský manuál, víte, o čem mluvím. Překlady těchto dokumentů vyžadují specifické dovednosti, hloubkové znalosti a velkou pozornost k detailu. Ve společnosti Akademický tým s.r.o. je toto úkolem týmu pod vedením MUDr. Schwarze. 🧑‍⚕️

Kdo je MUDr. Schwarz? 🤵

Dr. Schwarz je vedoucí týmu pro lékařské překlady ve společnosti Akademický tým s.r.o. Jeho tým je specializován na překlady manuálů z/do italského jazyka z oblasti medicínských zařízení, včetně laboratorní techniky. Jako lékař a odborník na jazyky je ideálním kandidátem pro vedení takového týmu. 👨‍⚕️📚

Příklad práce týmu 📖

Minulý týden jsme pro jednu zdr. společnost přeložili manuál k importovanému výrobku z oblasti rehabilitace (manuale, riabilitazione). Klient žádal celkem dva manuály s vypracováním do 7 dnů. Nutno také říci, že práce měla probíhat s použitím některého z nástrojů pro řízený překlad, tedy překlad, jehož terminologická jednotnost je dána použitím software. 🖥️💼

Tato práce nebyla jen běžným překladem. Byla to komplexní úloha, která vyžadovala hloubkové znalosti lékařství, techniky a italského jazyka. Pod vedením Dr. Schwarze byl tým schopen splnit požadavky klienta včas a s nejvyšší kvalitou. 🎯

Postup při překladech 🧪

 1. Analýza materiálu: Tým pečlivě prostuduje materiál, aby pochopil kontext a terminologii. 🧐
 2. Výběr nástrojů: V závislosti na požadavcích klienta se použijí specifické nástroje pro řízený překlad. 💻
 3. Překlad a revize: Manuály jsou přeloženy a revidovány odborníky v oblasti lékařství a jazykových specialisty. ✍️
 4. Kontrola kvality: Dr. Schwarz osobně přezkoumá překlady, aby zajistil jejich přesnost a konzistenci. 🔍

Závěr: Spolehlivost a odbornost 🏅

Tým MUDr. Schwarze v Akademickém týmu s.r.o. je ukázkou toho, jak odborné znalosti spojené s jazykovým mistrovstvím mohou vést k vynikajícím výsledkům. Ať už se jedná o rehabilitační zařízení, laboratorní techniku nebo jakékoli další lékařské překlady, můžete se na ně spolehnout, že dostanete přesné a včasné služby. Gratulujeme MUDr. Schwarzovi a jeho týmu za jejich neustálou oddanost výborné práci! 🏆👩‍⚕️🇮🇹🇨🇿

Překlady manuálů: SW

Takových software máme celou řadu a v překladech z/do italštiny je využíváme, tam kde to žádá klient, nebo tam, kde to uznáme sami za vhodné. Sofware má i tu univerzální výhodu, že dokáže zpracovávat i soubory s obrázky, ale musí se jednat o soubory ve formátu word. Před samotnou prací, resp. překladem, dochází v iniciální fázi k tzv. otevření projektu, kdy se vytvoří tzv. základ pro vznik překladové paměti.

Terminologie pro Překlady MANUÁLŮ

Ta vzniká a nabývá v průběhu „řízeného překladu“ a to jak v rámci směru „z italštiny“, tak ve směru opačném. Překlad manuálu z italského jazyka pro medicínská, rehabilitační, laboratorní (také velmi častou variantou) zařízení je prací s přesnou terminologií a s přesnými významy.

Slovní zásoba z daného tématu:

 •  manuál – manuale
 •  uživatelský – di uso
 •  vytvořit – creare
 •  paměť – memoria
 •  jazyk – lingua
 •  český – ceca
 •  přesný – preciso
 •  odborný – specializzato

Překlady MANUÁLŮ pro další JYZYKY

Překlady manuálů do angličtiny a dalších jazyků (švédština a angličtina, jako nejčastější poptávka – až 80 % technické poptávky na překlady manulistiky) (česko – anglický technický překlad, švédské technické překlady (manuály, příručky, Excely, PDF grafika, 3D překlad soubory – DWG překlad, .txt překlad, .html překlad) v kombinaci s angličtinou (švédština, překlad témat, jako: medicínská technika, farmaceutical a překlady studií (překlady laboratorních výsledků a vědeckých prací / překlady pro STÁTNÍ ZKUŠEBNÍ ústav), téměř všechny EU jazyky – překlady.

LÉKAŘSKÉ technické překlady / LABORATOŘE ®

MUDr. Schwarz – lékařské technické a laboratorní překlady / překlady laboratorní techniky), češtinou a norštinou (norština, také z češtiny a angličtiny: převážně technické texty – automotive – všechny EU, jazyky: ruština, polština, maďarština, balkánské jazyky)) jsou mimořádnou kategorií na které si zakládáme jako na prestižních kategoriích. Několik našich překladatelů patří mezi velmi angažované překladatele technických manuálů s měsíční vytížeností i 200 – 300 normovaných stran (platí pro překlady norštiny, překlady švédštiny, technické překlady angličtiny – jako výchozího / zdrojového jazyka pro severské jazyky / norština se švédštinou však i jako zdrojový jazyk: také čeština).

Žádáte-li překlad jakéhokoliv manuálu z oblasti techniky, kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: ,