Úřední překlady francouzštiny

 • 15.9.2021
  • úřední překlady francouzštiny v PRAZE (tel: +420 608 666 582 ).
  • Termíny dodání: 1-2 pracovní dny.
  • Expresní a super-expresní termín pro dodání soudně ověřeného překladu francouzštiny.
  • Nadále překlady: francouzštiny (expresní překladatel francouzštiny).
  • Sleva 21 % na úřední překlad pro neplátce DPH.

  ÚŘEDNÍ PŘEKLADY Z/DO FRANCOUZŠTINY

  Úřední překlady jsou vyhotovovány překladatel s příslušnou kvalifikací a znalostmi a především praxí v oboru překládání listin a dokumentů. Takové překlady se většinou týkají oborů jako je právo, technika atd. Naproti tomu úřední a zároveň soudní (ověřené) překlady vypracovává pouze překladatel mající výše zmíněné kvality + razítko soudního tlumočníka francouzštiny. Úřední překlad do francouzštiny v ČR, zpracováváme jako nejrychlejší úřední překlad, v řádu hodin. Ceny některých úředně ověřených překladů, naleznete ZDE.

  NEJČASTĚJŠÍ PŘEKLADY IHNED PO FRANCOUZŠTINĚ: 

  MÉNĚ ČASTÉ ÚŘEDNÍ PŘEKLADY:

  • překlady z/do švédštiny
  • překlady z/do portugalštiny
  • překlady z/do španělštiny
  • překlady z/do arabštiny
  • překlady z/do maďarštiny
  • překlady z/do rumunštiny
  • překlady z/do slovinštiny

  Žádáte-li kontakt s překladatelem ve věci překladu z/do francouzštiny– k doptání ZDE. 

Zařazeno do témat: ,