Překlad lékařských zpráv🌐🏥

 • 10.5.2024

Lékařské překlady od týmu MUDr. Schwarze do angličtina, němčiny, italština atd. – rozlišujeme, na cca 80 % takové překlady, kde klienti soudní razítko nevyžadují a překlady, kde jej vyžadují (cca 20 %). Překlady, kde razítko vyžadováno není, jsou překlady všech lékařských zpráv (propouštěcí zprávy, zprávy předopereačního vyšetření, MMR, RTG, laboratoř, SONO apod.) pro účely další léčby. Zprávám o diagnosách také vnitřně říkáme chorobopisy. U zpráv, které jsou určeny pro české pojišťovna, těm dáváme důležitost formálně průkazného dokumentu a soudní razítko na ně klientům opatřujeme. Jedná se pak tedy překlad od italského lékaře vypracovaných českým lékařem a opatřeným soudně znaleckým razítkem.

I U LÉKAŘSKÝCH PŘEKLADŮ MŮŽETE MÍT RAZÍTKO

Překlady s razítkem obecně rozlišujeme na překlad jako PDF (zasíláno E_mailem) s
inkorporovaným kulatým razítkem a tlumočnickou doložkou vně dokumentu,
nebo fyzické svazování při osobní schůzce s vaší originální
listinou.

🔎 Důležitost přesného překladu v medicíně 💉📚

V mezinárodním akademickém prostředí hraje přesný překlad lékařských zpráv klíčovou roli. Italské a české lékařské týmy spolupracují na vědeckých projektech, výzkumu a klinických studiích, a důvěryhodný překlad je nezbytný pro úspěšnou komunikaci a sdílení lékařských poznatků. Překladatelé v týmu akademických překladatelů jsou klíčovým prvkem, který zajišťuje přesný a srozumitelný přenos informací mezi italskými a českými lékaři. 💼📜

🤝 Spolupráce lékařů a překladatelů: Most mezi dvěma jazyky a kulturami 🌉🌍

V prostředí mezinárodní spolupráce jsou různé jazyky a kultury běžným jevem. Spolupráce lékařů z různých zemí může často narazit na jazykové bariéry, které omezují efektivní sdílení informací a poznatků. Překladatelé působící v týmu akademických překladatelů jsou zde klíčovým mostem, který umožňuje propojení dvou jazykových a kulturních světů. Pomáhají lékařům porozumět a efektivně komunikovat, což vede k lepší spolupráci a dosažení významných vědeckých výsledků. 👥🗣️

Spolehlivý Partner pro Lékařské Překlady – Dr. Helena Schwarzová 🩺 Jednou z klíčových osob našeho lékařského překladatelského týmu je Dr. Helena Schwarzová. S mnohaletou zkušeností v oblasti lékařství a překladatelství se stala nepostradatelným členem našeho týmu. Dr. Schwarzová má nejen lékařské vzdělání, které jí dává hlubší porozumění lékařským termínům a postupům, ale také excelentní jazykové dovednosti v němčině, angličtině, a dalších jazycích. Tato kombinace znalostí umožňuje Dr. Schwarzové provádět přesné a odborně vypovídající překlady lékařských textů. Dr. Schwarzová se specializuje na překlady v oblasti chirurgie a dokáže zachytit i ty nejdetailnější a složité lékařské pojmy. Její pečlivost a preciznost jsou zárukou toho, že každý lékařský text, který projde jejíma rukama, je přeložen s maximální profesionalitou a spolehlivostí. Rychlý Kontakt pro Více Informací: +420 608 666 582. Dr. Helena Schwarzová je součástí našeho týmu, který je připraven poskytnout vám přesné a odborné překlady lékařských textů. Více informací o našich službách naleznete na naší webové stránce. Vaše spokojenost je naším hlavním cílem! 🩺📚

📘 Lékařská terminologie a jazyková odbornost 🧪📝

Lékařská terminologie je bohatá a specifická, což zvyšuje nároky na překladatele, aby byli odborníky ve svém oboru. Překlad lékařských zpráv vyžaduje hluboké znalosti lékařských termínů, postupů a norem platných v různých zemích. Italská a česká lékařská terminologie může být odlišná, a proto je důležité, aby překladatelé byli vysoce kvalifikovaní a zkušení v lékařském překladu. Správný překlad lékařských zpráv zajišťuje přesnost a srozumitelnost informací pro lékařský tým. 📖💊

💼 Etické zásady a důvěrnost 🔒🏥

Překlad lékařských zpráv často obsahuje citlivé a důvěrné informace o pacientech. Překladatelé pracující v týmu akademických překladatelů musí dodržovat nejvyšší etické zásady a zaručit, že veškeré informace budou zachovány v důvěrnosti a nebudou zneužity. Respektování soukromí a ochrana osobních údajů jsou klíčovými aspekty při překladu lékařských zpráv. 💼🔐

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH VÝRAZŮ PRO ČESKÉ PACIENTY Z ITALŠTINY

 • lékařský – medico
 • lékařství – medicina
 • pacient – paziente
 • nemocnice – ospedale
 • lék – medicinale
 • ošetření – trattamento
 • operace – intervento chirurgico
 • diagnóza – diagnosi
 • lékárna – farmacia
 • zdravotní sestra – infermiera
 • lékařská prohlídka – visita medica
Zařazeno do témat: ,