Lékařské překlady

  • 12.5.2023

Lékařské překlady do italštiny, rozlišujeme, na cca 80 % takové překlady, kde klienti soudní razítko nevyžadují a překlady, kde jej vyžadují (cca 20 %). Překlady, kde razítko vyžadováno není, jsou překlady všech lékařských zpráv (propouštěcí zprávy, zprávy předopereačního vyšetření, MMR, RTG, laboratoř, SONO apod.) pro účely další léčby. Zprávám o diagnosách také vnitřně říkáme chorobopisy. U zpráv, které jsou určeny pro české pojišťovna, těm dáváme důležitost formálně průkazného dokumentu a soudní razítko na ně klientům opatřujeme. Jedná se pak tedy překlad od italského lékaře vypracovaných českým lékařem a opatřeným soudně znaleckým razítkem.

I U LÉKAŘSKÝCH PŘEKLADŮ MŮŽETE MÍT RAZÍTKO

Překlady s razítkem obecně rozlišujeme na překlad jako PDF (zasíláno E_mailem) s
inkorporovaným kulatým razítkem a tlumočnickou doložkou vně dokumentu,
nebo fyzické svazování při osobní schůzce s vaší originální
listinou.

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH VÝRAZŮ PRO ČESKÉ PACIENTY

  • lékařský – medico
  • lékařství – medicina
Zařazeno do témat: ,