Překlady smluv

  • 12.1.2023

Překlady smluv tvoří v naší skupině, asi 10 % poptávky. Vedle překladů. ověřených, technických, lékařských a dalších, je překlad smluv významnou položkou jak v nabízeném portfoliu, tak ve skutečně poptávaném stavu věci. Ten odpovídá oněm cca 10 %, přičemž tato procenta dělíme nadále na poptávku se soudním ověřením nebo bez a na překlady smluv expresní / neexpresní.

Nejčastější jazyky smluv

Nejčastějším jazykem překladu smluv, pak zůstává: angličtina, asi 60 % / němčina, asi 20 % a zbytek připadá na italštinu a ruštinu. Stav plně koresponduje s variantami obchodních jazyků v hlavním městě Praha. Nejvíce cizinců používá jako obchodní jazyk angličtinu a němčinu a zbylá skupina pak ruštinu a italštinu a případně občasné nějaké drobnější případy, jako polština, maďarština, ukrajinština apod.

Příklady z praxe

Poslední překlady smluv, realizujeme právě v těchto dnech (23. 3. 2021 – 25. 4. 2021), kdy překládáme expresně 64 stran českých smluv do italštiny. Názvy souborů k překladu do italštiny: KUPNI SMLOUVA_FINAL.docx, ZASTAVNI SMLOUVA_FINAL.docx, SMLOUVAoSB_FINAL.docx. Překlad vypracován soudním tlumočníkem však bez soudního razítka. Poslední platné smlouvy k překladu, byly poslány dne 23. 3. 2021. Předtím předcházely předběžné verze k prostudování a ocenění. Dne 24.3. 2021 bude také zaslán dodatečně notářský zápis k překladu do italského jazyka. Vše zasíláme klientům den poté. Určená cena za velmi expresní překlady: 500 Kč za cílovou normovanou stanu překladu.