Němčina

 • 9.5.2024

Překlady do němčiny realizujeme v oborech:

 • lékařství
 • chemie
 • překlady z techniky
 • marketing
 • věda a právo
 • právní a úřední překlady

Ukázky cen některých překladů prezentujeme ZDE, neboť nelze s přesností vyjádřit veškeré typologie překladů, které jsou určeny vždy parametry: obor, směr jazyky, rozsah, termín vypracování. Pro lepší orientaci v ceně, proto naše zákazníky žádáme, aby nás kontaktovali.

Tým lékařů

 1. Lékařství: Naši překladatelé mají odborné znalosti v oblasti lékařství, což zahrnuje překlady lékařských zpráv, výzkumných studií, farmaceutických informací a lékařských příruček. Překlady jsou prováděny s důrazem na přesnost a odbornou terminologii.

Tým techologů v chemii pro německé MSDS

 1. Chemie: V oblasti chemických překladů se zaměřujeme na odborné texty, jako jsou bezpečnostní listy, vědecké články, technické specifikace a patentové dokumenty. Překlady zajišťujeme s důrazem na správné pochopení chemických termínů a přesného významu. Bezpečnostní listy (Sicherheitsdatenblätter) jsou důležitou součástí chemických produktů, které slouží k poskytování informací o jejich bezpečném zacházení a správném použití. Tyto listy obsahují podrobné informace o fyzikálních vlastnostech, toxikologii, ochraně před požárem, manipulaci, skladování a odpadovém zpracování daného chemického produktu. Překlad bezpečnostních listů do němčiny vyžaduje precizní a odborný přístup, který zajišťuje přesnou interpretaci a správné použití specifických termínů a instrukcí v souladu s německými předpisy a standardy.

Technici a zkušení překladatelé

 1. Technické překlady: Provádíme překlady z technických oborů, jako je strojírenství, elektrotechnika, informatika a automobilový průmysl. Zahrnujeme technické návody, manuály, technické specifikace a inženýrské dokumentace, které vyžadují odborné znalosti a porozumění danému technickému oboru.
Marketing a propagace
 1. Marketing: Překlady v oblasti marketingu se zaměřují na reklamní texty, webové stránky, propagační materiály a firemní prezentace. Zajistíme, aby překlad zachoval původní význam, styl a cílovou skupinu, ať už jde o překlad do němčiny z češtiny nebo z němčiny do češtiny. Marketingové překlady jsou klíčovým prvkem naší nabídky. Zaměřujeme se na překlady reklamních textů, webových stránek, propagačních materiálů a firemních prezentací. Naším cílem je zajistit, aby překlad přesně zachoval původní význam, styl a oslovil cílovou skupinu. Bez ohledu na to, zda se jedná o překlad do němčiny z češtiny nebo z němčiny do češtiny, přistupujeme k tomuto úkolu s důrazem na kvalitu a efektivitu, abychom pomohli našim klientům dosáhnout úspěchu na mezinárodních trzích (lokalizace E-shopů).
Právní tématika
 1. Věda a právo: Pokrýváme oblasti vědy a práva, což zahrnuje překlady vědeckých článků, akademických textů, právních dokumentů, smluv a patentů. Při překladech do němčiny klade naše společnost důraz na správné použití odborné terminologie a právních pojmů.

Úřední překlady s razítkem

 1. Právní a úřední překlady: Specializujeme se na překlady právních a úředních dokumentů, jako jsou smlouvy, rozhodnutí soudu, notářské zápisy a veřejné zakázky. Naši překladatelé mají právní znalosti a zkušenosti s překlady do němčiny a z němčiny v oblasti práva. Právní a úřední překlady jsou další specializací naší společnosti. Zaměřujeme se na překlady právních a úředních dokumentů, jako jsou smlouvy, rozhodnutí soudu, notářské zápisy a veřejné zakázky. Naši překladatelé disponují právními znalostmi a bohatými zkušenostmi v překladech do němčiny a z němčiny v oblasti práva. Jsme schopni přeložit různé právní dokumenty, včetně smluv, úředních listin, matričních dokladů, plných mocí, výpisů z rejstříků a z účtů bank, s důrazem na přesnost, terminologii a právní předpisy.

Zde uvádíme ukázky cen některých překladů, ale pro přesnou cenovou nabídku vás žádáme, abyste nás kontaktovali. Každý překlad má specifické požadavky a parametry, které ovlivňují konečnou cenu, a rádi vám poskytneme individuální odhad nákladů na základě vašich konkrétních potřeb a požadavků.

Žádáte-li překlad do německého jazyka – kontaktujte nás ZDE.