Obor překladatelství italštiny: vědecká znalost

  • 1.1.2024

Kontakt se světem: Přehled ve veřejném dění, držení kroku s dobou techniky a nejnovějších poznatků vědy. Znalost základního fungování běžných komodit lidstva ze světa techniky: znalost fungování strojů, zařízení. Překlady italštiny: Překladatelství jako disciplína studia a jako diciplína aplikování do praxe. Překladatel italského jazyka: osoba věnující se na profesionální úrovni překladu. Profesionální úroveň je úroveň […]

Zařazeno do témat: , , ,

Dovednosti překladatele italštiny / agentury

  • 31.12.2023

Jaké musí mít daný překladatel dovednosti Překladatel z/do italštiny musí perfektně ovládat překládaný jazyk a to jak jazyk výchozí, tak jazyk cílový. Musí znát dobře danou problematiku, orientovat se v relevantní slovní zásobě a u překladů například italštiny musí znát také souvislosti a okolnosti dané rozdílným jazykovým prostředím. TERMÍNY PŘEKLADŮ DO ITALŠTINY Ne každý termín […]

Zařazeno do témat: ,