Překlady smluv z italštiny

 • 8.5.2024

📜🇮🇹 Jak důležitá je italština pro smluvní vztahy 📜🇮🇹

Jsou po anglických a německých smlouvách nebo požadavcích na překlad do těchto jazyků, III. nejčastější jazykovou skupinou z/do do které smlouvy překládáme. Smlouvy z/do italštiny překládáme, jak s ověřením nebo bez soudního ověření. Záleží tedy jaké je vaše historické a odborné zaměření. U nás jsme, např. s překlady právě z/do italštiny, začínali již kolem roku 2004 (viz rozhovor s překladatelkou italštiny), tedy více jak před 20 roky (dnes máme 13.3. 2023 a tento text je editován).

Jak rozsáhlé smlouvy zpravidla bývají

Soudní ověření a jeho způsob dodání, pak dělíme na klasické dodání překladu v papírové podobě anebo dodání ve variantě PDF, tj. elektronicky. Expresně smlouvu do 10 normovaných stran, můžeme dodat bez problémů do 1 pracovního dne. Otázka expresnosti je vždy každopádně slovo do pranice a spíše posuzujeme v 99 % případů velice individuálně. Roli hrají: momentální dostupnost překladatele, rozsah textu, náročnost, pracovní x víkendový den… svátek, noční x denní čas, směr překladu, formátování. Máme zde tedy, min. 9 faktorů určujících cenu překladu. V neposlední řadě může hrát také role schopnost zpracovat v danou chvíli danou zakázku – tým může být celkově velice vytížen a proto doporučujeme všem zákazníkům, nás kontaktovat spíše včas, než-li dle hesla „včera bylo pozdě“.

Italské smlouvy – efekt obchodních aktivit let 90.

Italské smlouvy nebo překlad smluv českých do italštiny, od nás vyžadují nejčastěji 2 kategorie klientů: italští a čeští obchodníci a fyzické osoby se záměrem, provést v Itálii nějaký obchod, např. nákup nemovitosti. 2. skupinou pak jsou české právní kanceláře pracující s italskou klientelou a to jak jednorázově, tak pravidelně. Pražských advokátních kanceláří, které se pravidelně věnují italským klientům, je celá řada. Dnes už to zkrátka není jen jedna nebo dvě. Překlady italských smluv považujeme tedy za důsledek obchodních aktivit mezi českou a italskou republikou, vzrostlých na základech již v 90. letech, kdy tyto samozřejmě po nějakých předchozích dekádách, nabrali na násobné intenzitě (a to kolikrát ne, jen na bázi formální…).

Italština se řadí mezi nejčastěji požadované jazyky pro smluvní vztahy po angličtině a němčině. Překládáme smlouvy z/do italštiny, a to jak s ověřením, tak i bez soudního ověření, a zohledňujeme historické a odborné zaměření klienta. Naše zkušenosti s překlady z/do italštiny sahají do roku 2004, a od té doby jsme se stali odborníky na tento jazyk.

💼📝 Rozsah smluv a způsob dodání 💼📝

Překlady smluv vyžadují různý rozsah a úroveň právní preciznosti. Soudní ověření a dodání překladu může být v klasické papírové podobě nebo ve formě elektronického PDF. Expresní překlady smluv do 10 normovaných stran jsou možné dodat bez problémů do 1 pracovního dne. Každý překlad je však posuzován individuálně, s ohledem na několik faktorů, které ovlivňují cenu a rychlost dodání.

🌍💼 Italské smlouvy – výsledek obchodní aktivity 🌍💼

Italské smlouvy jsou nejčastěji žádány obchodníky a fyzickými osobami z České republiky, kteří chtějí uskutečnit obchodní aktivity v Itálii, jako například nákup nemovitostí. Druhou skupinou jsou české právní kanceláře s italskou klientelou, které potřebují pravidelné či jednorázové překlady smluv. Vzestup poptávky po italských smlouvách lze vysledovat do období let 90., kdy se začaly rozvíjet obchodní vztahy mezi českou a italskou republikou.

💼🖋️ Autentické texty italských smluv 💼🖋️

Překládáme autentické texty smluv z italského jazyka, které obsahují klíčové pasáže a právní pojmy. Důkladně vyhodnocujeme význam jednotlivých slov a vět, abychom zachovali jejich smysl a platnost. Náš slovníček pojmů pomáhá překládat specifické výrazy jako „datore di lavoro“ (zaměstnavatel) nebo „custodire“ (spravovat).

Autentické texty překládaných smluv z italského jazyka:

Art. III. rispettare la legislazione relativa al lavoro che svolge; gestire correttamente i fondi a lui affidati dal Datore di lavoro, custodire e proteggere la proprietà del Datore di lavoro da danni, perdite, distruzione e uso improprio, nonché per custodire e proteggere le informazioni relative al Datore di lavoro (překlady zaměstaneckých smluv pro zaměstnace – datore di lavoro x dipendente = nebo-li činnost závislá, zaměsntanecký poměr) e alle sue attività (in particolare, i fatti rispetto ai quali ha il dovere di riservatezza) da perdite, distruzione o uso improprio, che siano catturati su qualsiasi supporto…

Překlad obchodních smluv z češtiny do italštiny

Obchodní smlouva je právní dokument, který upravuje podmínky obchodního vztahu mezi dvěma nebo více stranami. Obchodní smlouva může být uzavřena mezi podnikateli, mezi podnikateli a spotřebiteli nebo mezi spotřebiteli. Obchodní smlouva musí být v České republice uzavřena písemně, pokud to stanoví zákon nebo pokud si to smluvní strany dohodnou.

Pokud je jedna nebo více smluvních stran cizinec nebo pokud se obchodní vztah týká zahraničí, může být potřeba přeložit obchodní smlouvu do cizího jazyka. V takovém případě je vhodné obrátit se na profesionálního překladatele, který má zkušenosti s právní terminologií a formálním stylem. Překlad obchodní smlouvy by měl být věrný originálu a zachovat jeho smysl a účel.

Při překládání obchodní smlouvy z češtiny do italštiny je třeba dbát na správné používání italských právních pojmů, které mohou mít odlišný význam nebo rozsah než české ekvivalenty. Některé příklady překladu právních pojmů z češtiny do italštiny jsou:

Slovníček pojmů:

 • legislazione relativa – vztahující se legislativy
 • datore di lavoro – zaměstnavatel
 • custodire – spravovat
 • proteggere – dohlížet, chránit, ochraňovat, starat se
 • obchodní smlouva = contratto commerciale
 • smluvní strana = parte contraente
 • podnikatel = imprenditore
 • spotřebitel = consumatore
 • předmět smlouvy = oggetto del contratto
 • cena = prezzo
 • platba = pagamento
 • dodání = consegna
 • záruka = garanzia
 • odpovědnost = responsabilità
 • výhrada vlastnictví = riserva di proprietà
 • odstoupení od smlouvy = recesso dal contratto
 • rozvázání smlouvy = risoluzione del contratto
 • rozhodčí doložka = clausola compromissoria
Zařazeno do témat: