Překlady smluv z italštiny

  • 11.5.2023

Jak důležitá je italština – ano nebo ne? 

Jsou po anglických a německých smlouvách nebo požadavcích na překlad do těchto jazyků, III. nejčastější jazykovou skupinou z/do do které smlouvy překládáme. Smlouvy z/do italštiny překládáme, jak s ověřením nebo bez soudního ověření. Záleží tedy jaké je vaše historické a odborné zaměření. U nás jsme, např. s překlady právě z/do italštiny, začínali již kolem roku 2004 (viz rozhovor s překladatelkou italštiny), tedy více jak před 20 roky (dnes máme 13.3. 2023 a tento text je editován). Soudní ověření a jeho způsob dodání, pak dělíme na klasické dodání překladu v papírové podobě anebo dodání ve variantě PDF, tj. elektronicky. Expresně smlouvu do 10 normovaných stran, můžeme dodat bez problémů do 1 pracovního dne. Otázka expresnosti je vždy každopádně slovo do pranice a spíše posuzujeme v 99 % případů velice individuálně. Roli hrají: momentální dostupnost překladatele, rozsah textu, náročnost, pracovní x víkendový den… svátek, noční x denní čas, směr překladu, formátování. Máme zde tedy, min. 9 faktorů určujících cenu překladu. V neposlední řadě může hrát také role schopnost zpracovat v danou chvíli danou zakázku – tým může být celkově velice vytížen a proto doporučujeme všem zákazníkům, nás kontaktovat spíše včas, než-li dle hesla „včera bylo pozdě“.

Italské smlouvy – efekt obchodních aktivit let 90.

Italské smlouvy nebo překlad smluv českých do italštiny, od nás vyžadují nejčastěji 2 kategorie klientů: italští a čeští obchodníci a fyzické osoby se záměrem, provést v Itálii nějaký obchod, např. nákup nemovitosti. 2. skupinou pak jsou české právní kanceláře pracující s italskou klientelou a to jak jednorázově, tak pravidelně. Pražských advokátních kanceláří, které se pravidelně věnují italským klientům, je celá řada. Dnes už to zkrátka není jen jedna nebo dvě. Překlady italských smluv považujeme tedy za důsledek obchodních aktivit mezi českou a italskou republikou, vzrostlých na základech již v 90. letech, kdy tyto samozřejmě po nějakých předchozích dekádách, nabrali na násobné intenzitě (a to kolikrát ne, jen na bázi formální…).

Autentické texty překládaných smluv z italského jazyka:

Art. III. rispettare la legislazione relativa al lavoro che svolge; gestire correttamente i fondi a lui affidati dal Datore di lavoro, custodire e proteggere la proprietà del Datore di lavoro da danni, perdite, distruzione e uso improprio, nonché per custodire e proteggere le informazioni relative al Datore di lavoro (překlady zaměstaneckých smluv pro zaměstnace – datore di lavoro x dipendente = nebo-li činnost závislá, zaměsntanecký poměr) e alle sue attività (in particolare, i fatti rispetto ai quali ha il dovere di riservatezza) da perdite, distruzione o uso improprio, che siano catturati su qualsiasi supporto…

Slovníček pojmů:

  • legislazione relativa – vztahující se legislativy
  • datore di lavoro – zaměstnavatel
  • custodire – spravovat
  • proteggere – dohlížet, chránit, ochraňovat, starat se
Zařazeno do témat: