Překlady smluv z italštiny

  • 10.1.2023

PŘEKLADY SMLUV Z ITALŠTINY

Jsou po anglických a německých smlouvách nebo požadavcích na překlad do těchto jazyků, III. nejčastější jazykovou skupinou z/do do které smlouvy překládáme. Smlouvy z/do italštiny překládáme, jak s ověřením nebo bez soudního ověření. Soudní ověření a jeho způsob dodání, pak dělíme na klasické dodání překladu v papírové podobě anebo dodání ve variantě PDF, tj. elektronicky. Expresně smlouvu do 10 normovaných stran, můžeme dodat bez problémů do 1 pracovního dne.

Italské smlouvy

Italské smlouvy nebo překlad smluv českých do italštiny, od nás vyžadují nejčastěji 2 kategorie klientů: italští a čeští obchodníci a fyzické osoby se záměrem, provést v Itálii nějaký obchod, např. nákup nemovitosti. 2. skupinou pak jsou české právní kanceláře pracující s italskou klientelou a to jak jednorázově, tak pravidelně. Pražských právních kanceláří, které se pravidelně věnují italským klientům, je celá řada. Dnes už to zkrátka není jen jedna nebo dvě.

Autentické texty překládaných smluv z italského jazyka:

Art. III. rispettare la legislazione relativa al lavoro che svolge; gestire correttamente i fondi a lui affidati dal Datore di lavoro, custodire e proteggere la proprietà del Datore di lavoro da danni, perdite, distruzione e uso improprio, nonché per custodire e proteggere le informazioni relative al Datore di lavoro (překlady zaměstanenckých smluv pro zaměstnace – datore di lavoro x dipendente = nebo-li činnost závislá, zaměsntanecký poměr) e alle sue attività (in particolare, i fatti rispetto ai quali ha il dovere di riservatezza) da perdite, distruzione o uso improprio, che siano catturati su qualsiasi supporto…

Zařazeno do témat: