Formáty při překladu www do italštiny

  • 6.5.2024

  Jedná se o překlad textu, jehož překlad probíhá on-line (jiné překladu www do italštiny), tedy v nějakém webovém formuláři. Tento webový formulář zpravidla nenabízí jiné varianty, než jednu přednastavenou velikost písma a jeho velikosti. Překlad probíhá během připojení k internetu psáno běžným kódem a tento je poté Vaším systémem převáděn do příslušného kódu stánky. […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad firemní dokumentace/webových stránek

  • 1.5.2024

Překlad do českého jazyka u dokumentací nepřesahujících 10 normovaných stran do 6 hodin od zadání. Právní překlad z italštiny u dokumentu krátkého rozsahu do 2 hodin od zadání, např. překlad obchodně právní korespondence, nebo zprávy italských úřadů v rozsahu 1 NS do 60 minut od zadání. Další spolupracující překladatelé: Mgr. Lucia Francescon, Dr. Maria Girotti a další. […]

Zařazeno do témat: , ,