Praha 2 soudní tlumočník: tlumočení

  • 2.5.2024

Kdo tlumočení z/do italštiny provádí Tlumočení italštiny provádí zkušená soudní, nebo nesoudní tlumočnice italského jazyka. Soudní tlumočník má většino utalštinu splněnou studiem na vysoké škole, nebo doplněnou o další zkoušky v ČR a Itálii. Specializací nesoudních tlumočníků bývají většino utechnické obory, typu: strojírenství, strojírenská technologie, bezpečnost práce, chemická výroba, automotive apod. Tlumočník před výkonem tlumočení […]

Zařazeno do témat: ,

Ostrava a překlady italštiny na Severní Moravě III

  • 2.5.2024

Překlady talštiny – realizace Překlady z nebo do italštiny realizují rodilí mluvčí – překladatelé, zejména překladatel Dr. Roberto Powell, nebo já sám či ještě několik dalších překladatelů italštiny. Záleží na tom, kdo z nás se může zakázce věnovat. Překlady z italského jazyka do češtiny dělají naši překladatelé – odborníci na překladatelskou problematiku ze všech možných oborů – technické návody, právní dokumenty […]

Zařazeno do témat: , ,