Italský překladatel

 • 20.4.2024

Pohled na méně formální polemiku kolem termínu „italský překladatel“

V dnešním moderním světě je překladatelská služba nezbytná pro komunikaci mezi různými jazyky a kulturami. Jedním z častých požadavků je překlad z italštiny, který vyžaduje překladatele s dobrou znalostí tohoto jazyka. Nicméně, termín „italský překladatel“ může vyvolávat určitou kontroverzi a nedorozumění. Např. v Praze žije několik tisíc Italů a Italek, ale ne všichni jsou překladtelé.

Vedoucí Týmu překladatelů, Dr. Robert Powell

Za této situace jsme se rozhodli položit otázku vedoucímu Týmu překladatelů, Dr. Robertu Powellovi. Podle něj je termín „italský překladatel“ regulérní, zejména z pohledu zákazníků, kteří hledají překladatele italštiny na internetu. Nicméně, když se podíváme na tento výraz z jiných perspektiv, může být jeho význam poněkud nejasný.

Kulturní garant našeho firemního prostředí, Anglán se srdcem Itala pro překlady, marketing a v neposlední řadě člověk se schopností vést komplikované SEO a IT projekty v oblasti překladů. Roberto také obstará perfektní data z italských databází a může pomoci s rozjezdem obchodu či podnikání v Itálii. Najde obchodní partnery, dodavatele apod.

Překlady právní a ověřené

Jeden z možných výkladů termínu „italský překladatel“ je spojení překladatele italské národnosti s specializací na různé typy překladů, jako jsou právní, ověřené, technické či internetové překlady. Tento výklad vyvolává otázku, zda italský překladatel překládá pouze z italštiny, nebo zda může překládat i z jiných jazyků.

Úloha překladatele

V kontextu češtiny může být termín „italský překladatel“ chápán jako překladatel italské národnosti, který se specializuje na překlady do jiných jazyků, například mongolštiny. V tomto případě je dominantní jazyk italština, kterou tito překladatelé překládají.

Celá tato diskuse o termínu „italský překladatel“ ukazuje na důležitost přesného porozumění a úlohu, kterou překladatelé mají. Jejich hlavním úkolem je překládat texty z jednoho jazyka do druhého s přesností a jasností. I když může být komunikace mezi lidmi obtížná, dobrý překladatel dokáže situaci vyřešit a zprostředkovat porozumění.

Specializace překladatelů italštiny

V případě týmu italských překladatelů je důležité zdůraznit (accentuare), že ačkoli jsou specializováni na překlady italštiny, nemusí všichni být italské národnosti. Překládají různé jazyky do italštiny a z italštiny do jiných jazyků, aby zajistili efektivní komunikaci mezi různými kulturami a jazyky.

Závěrem lze konstatovat, že termín „italský překladatel“ může vyvolávat různé interpretace a nedorozumění. Je důležité si uvědomit, že překladatelé mají klíčovou roli v zprostředkování komunikace mezi lidmi a jazyky. Ať už hledáte překladatele italštiny nebo překladatele jakéhokoli jiného jazyka, je vhodné se spolehnout na kvalifikované profesionály, kteří vám pomohou překonat jazykové bariéry a zajistí přesný a srozumitelný překlad např. ve věci technického manuálu k plynovým kotům.

Existuje několik typologií překladů, které se zaměřují na konkrétní oblasti a specifika jazyka. Následující typologie se týká technických, ověřených (certifikovaných) a soudních překladů:

 1. Technický překlad:
  • Překlad technických textů: Traduzione di testi tecnici
  • Překlad návodů k obsluze: Traduzione di manuali di istruzioni
  • Překlad technických specifikací: Traduzione di specifiche tecniche
  • Překlad patentů: Traduzione di brevetti
  • Překlad vědeckých článků: Traduzione di articoli scientifici
  • Překlad technických manuálů: Traduzione di manuali tecnici
 2. Ověřený (certifikovaný) překlad:
  • Ověřený překlad: Traduzione certificata
  • Oficiálně ověřený překlad: Traduzione ufficiale certificata
  • Překlad s úřední platností: Traduzione con validità ufficiale
  • Překlad s ověřovacím razítkem: Traduzione con timbro di certificazione
  • Ověřená kopie překladu: Copia certificata della traduzione
  • Ověřený překlad pro právní účely: Traduzione certificata per fini legali
 3. Soudní překlad:
  • Soudní překlad: Traduzione giurata
  • Překlad pro soudní účely: Traduzione per fini giudiziari
  • Překlad pro soudního tlumočníka: Traduzione per l’interprete giudiziario
  • Překlad soudních dokumentů: Traduzione di documenti giudiziari
  • Soudně ověřený překlad: Traduzione giurata ufficiale
  • Překlad pro soudní jednání: Traduzione per udienze giudiziarie

Živý rozhovor s italským tlumočníkem

Na otázky odpovídá vedoucí Týmu překladatelů Dr. Roberto Powell.

Italský překladatel – Tým překladatelů

Italský překladatel pro překlady právní, ověřené, technické, internetové.

Je tento výraz podle vás správný?

Podle mě správný není, ale záleží, jak se na něj díváte. Pohledem zákazníka hledajícího na internetu překladatele italštiny je tento pojem naprosto regulérní. S přihlédnutím k ostatním systémům je ale maličko posunutý svým významem.

Expresní překlady italského jazyka: 1 NS do 60 minut. Soudní tlumočnice a překladatelka pro italský jazyk.

Jakým významem?

Tím, který v sobě má i nemá. Opět záleží na úhlu pohledu. Bráno optikou češtiny může výraz Italský překladatel znamenat něco v tom smyslu, že daný překladatel je italské národnosti, ale překládat může třeba mongolštinu, kdežto naší dominantou je překládání italštiny.

Má to nějaký hlubší význam?

Jestli hlubší to nevím, ale jasně to ukazuje, kam až se v diskuzi o překládání můžeme dostat, a tedy s prominutím také to, co je hlavním úkolem překládání.

Jakého překládání?

Promiňte, ale už jsem vám odpověděl, my přece překládáme italštinu a „italský překladatel“ může být např. i českého původu. Nevěříte mi?

Proč bych vám neměl věřit?

Protože nejspíš mluvíme každý jiným jazykem, i když oba vlastně mluvíme česky. Znovu vám opakuji, že jsme italští překladatelé, ale ne všichni jsme italské národnosti. Tomu ale už vůbec nerozumím… Nelamte si s tím hlavu, od toho je zde překladatel a tedy i nějaký ten váš „italský překladatel„, aby si s tím poradil, jestli rozumíte či nikoliv. Dobrý překladatel skutečně dokáže uvést věci na pravou míru, i když mu třeba nikdo momentálně nerozumí.

Můžete mi prosím tedy znovu vysvětlit, jak je to s těmi italskými překladateli?

Ano, mile rád. Jsme tým italských překladatelů, ale ne všichni jsme italské národnosti, i přesto všichni z nás překládají italštinu.

Teď tomu ale opravdu už nerozumím!

Jestli tomu nerozumíte, tak si to nechte přeložit. Třeba od nějakého toho vašeho italského překladatele!

(Fiktivní rozhovor na téma „italský překladatel“ – věříme, že vám náš překlad podobné nedorozumění rozhodně nepřivodí. Tým překladatelů italštiny)

 

 

Zařazeno do témat: ,