Překlad do italštiny v rámci turistiky – abstraktní jména a pojmy/zeměpisné názvy.

Překlad do italského jazyka/Možnost náhledu nájezdem myší do kritických polí (postupně bude v překladu komentováno korektorem) a gramaticko mluvnických úseků s možností relevantního komentáře – česká verze/italská verze.

Překlad vyhotovený českým rodilým mluvčím – tzv. „rychlý překlad před jazykovou korekturou (korekce/“doladění textu“)“.

Bezbariérové veřejné toalety s eurozámkem (mn.č.) Toalet accessibili per disabili con la „Euro chiave“
Online webová aplikace s turistickou nabídkou regionu Východní Čechy v 9 jazykových mutacích, kterou Vám přináší Destinační společnost Východní Čechy spolu s Pardubickým krajem. Díky ní máte k dispozici aktuální a komplexní turistické informace, které zahrnují kalendář akcí, služby jako jsou ubytování, restaurace, informační centra, wellness centra, památky a jiné turistické cíle a v neposlední řadě také možnosti aktivní dovolené zahrnující seznamy jezdeckých objektů, koupališť a bazénů, golfu, adrenalinových aktivit včetně horolezectví, rybářských revírů a dalších typů sportovišť. Nechybí ani informace pro pěší nebo cykloturistiku či jízdu na inline kolečkových bruslích. Aplikace i nabízí aktuální informace o sjízdnosti jednotlivých řek a potoků, v létě jsou k dispozici informace o aktuální kvalitě přírodních koupališť a v zimě aktuální sněhové podmínky a provoz lyžařských center a běžeckých stop. Kromě toho nabízí i tipy na různé výlety i vícedenní dovolené formou turistických programů. U objektů i akcí jsou k dispozici mapové zákresy, což vám výrazně usnadňuje navigaci. Aplikace je vhodná především pro užití v terénu, tedy v momentě, kdy se nacházíte na území východních Čech. Objekty i akce můžete vyhledávat snadno ve vašem okolí, u památek a turistických cílů navíc můžete vypisovat pouze objekty, které jsou aktuálně otevřené. Pro provoz aplikace je nezbytné internetové připojení. Přejeme mnoho zábavy a turistických zážitků při objevování východních Čech! Online web applicazione con una proposta turistica della regione Východní Čechy in 9 lingue straniere, la quale e´ resa accessibile grazie alla societa´ Východní Čechy e insieme alla regione di Pardubice, grazie alle quali avrete alla disposizione le attuali informazioni turistiche, le quali comprendono un calendario di eventi, servizi tipo: alloggio, ristoranti, centri di informazioni, centri di benessere, monumenti ed altri obiettivi turistici, e anche una possibilita´ della vacanza attiva con gli elenchi dei luoghi ippici, pischine, campi da golf, attivita´ estreme, compreso l´alpinismo, piscicolutra e altri tipi si sport. Non mancano informazioni per la percorribilita´ di singoli fiumi e rivi. D´estate sono a disposizione informazioni sugli stabilimenti balneari, d´inverno invece informazioni sulla neve e sui centri di sci. Oltre quello si offrono suggerimenti per le gite e vacenze in forma di programmi turistici. Gli obiettivi ed eventi hanno alla disposizione mappe, che facilitano la navigazione. L´applicazione e´ adatta all´uso di fuori, quindi nel momento, in cui vi troverete nella regione della Boemia dell´est. Obiettivi ed eventi si possono ricercare facilmente. Monumenti e finalita´ turistiche possono essere elencate solo quelle, che sono attualmente aperte. Per il funzionamento dell´applicazione e´ necessaria una conessione internet attiva. Vi auguriamo tanto divertimento e tante esperienze turistiche durante l´esplorazione della Boemia dell´est.
Oblasti cyklotras s vlastním značením (mn.č.) Localita´ di piste ciclabili con propria marcatura.
Přehled členských příspěvků od roku 2002 Elenco delle tasse di iscrizione del 2002
Podkrušnohorské informační centrum – PIC Centro informativo Podkrušnohorské – PIC
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Finanziamento da parte della Comunita´ Europea – Fondo europeo dello sviluppo regionale
Investice do vaší budoucnosti Spolufinancování Evropskou unií z Evropskeho fondu pro regionální rozvoj Investiamo nel vostro futuro co-finanziamento da parte dell’Unione Europea tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale
Pěší značené trasy Strade pedonali segnalate
Zahradní posezení s dětským hřištěm Relax nel giardino con campo sportivo per bambini
Regionální operační program NUTS II Severevýchod Programma regionale operativo NUTS II Nordest
Bezbariérové veřejné toalety (mn.č.) Toalet pubbliche per disabili
Severevýchod Nordest


Záchranná stanice je nejstarší zařízení tohoto typu ve střední Evropě. Stazione di Soccorso è la più antica struttura del suo genere in Europa centrale.
Pobýval zde Jan Werich a údajně zde vymyslel postavu Vodníka Čochtana. Dále se Werich zmiňuje o Hoteliéru Havlíčkovi z Bílého koníčka, který při velkém třeboňském požáru vyběhl ven a hořely mu kšandy. V nedávných dnech zde pobývali umělci, jako Laco Deczi, Miroslav Donutil, či Aleš Háma. Vi risiedeva Jan Werich che vi presumibilmente invento´ la figura dell´Ondino Čochtan. In seguito il Werich menziona l´albergatore Havlíček di Bílý Koníček, il quale durante l´incendio scappo´ fuori e gli si sono bruciati gli straccali. Recentemente il posto visitarono articsti tipo: Laco Deczi, Miroslav Donutil, Aleš Háma.
Ve sbírce se nachází největší keramická slánka na světě, vyvedená ve stylu chodské keramiky a největší funkční slánka na světě. Do té se vejde přes 40 kilo soli, je vysoká 120 cm a díky šikovné konstrukci, ve které je uchycena si s ní může zasolit skutečně každý. Nelle collezioni si trova la saliera piu´ grande nel mondo fatta di ceramica dello stile „chodský“ e la saliera funzionale piu´ grande la mondo. Vi ci sta oltre 40 kg di sale, e´ alta di 120 cm e grazie a una costruzione pratica, questa permette di insalare a tutti.
Po rekonstrukci byla zachována stropní freska (dětské oddělení) a vnitřní zdobení oken (školící centrum). Dopo la ricostruzione si conservo´ l´affresco al soffitto (reparto per bambini) e l´adornamento interdno delle finestre (centro scolastico).
Dochovaná část budovy Domu U Jonáše zachycuje stav před velkým požárem v r. 1538, dochována je unikátní sklípková klenba v přízemí. La parte della casa U Jonáše conservata esprime condizioni prima dell´incendio grande nel 1538. L´ unico risulta l´arco da cantina trovatosi nel pianterreno.
Muzeum lidových krojů Museo di costumi tradizionali
Po stopách erbu zlatého třemene Sulle tracce dell´emblema del cinturino d´oro
Historie českého sklářství Storia dell´industria vetraria ceca
Muzeum lehkého opevnění Odolov Museo di fortificazioni leggere Odolov
Kožedělná výroba u Obročníků Conciari Obročník
Čajovna U Mořského koníka Sala da te´ Da Cavalluccio Marino
Rozhledna Strážný vrch Belvedere Monte Strážný
Dolní pec Dolní pec
Pohádková kovárna Ferriera da favola
Naučná stezka Uranová golgota Percorso naturalistico Golgota di uranio
Pilíř koněspřežky Pilone di canagla a cavalli
Muzeum koňských postrojů Museo di barnamenti
Zřícenina kláštera minoritů Nanebevzetí Panny Marie Rudere del convento francescano dell ‚Assunzione della Beata Vergine Maria
Muzeum bezpečnostních sborů Habartov Museo di corpi di sicurezza Habartov
Staré hliniště Cava di argilla antica
plenér vyřezaných soch mostra di statue all´aperto
závod na zpracování čajů a koření fabbrica di lavorazione del te´ e delle spezie
Informační, prezentační, diskusní a ekologické centrum nabízí výstavy, přednášky, besedy a diskuse o architektuře, urbanismu, ekologii a regionálním rozvoji. Centro di informazioni, di presentazioni, di discusione e di ecologia offre mostre, conferenze, circoli di architettura, urbanismo, ecologia e sviluppo regionale.
Stezka osazená cvičebními prvky sestavenými pro posílení kondice a svalů celého těla, která je vhodná pro všechny věkové kategorie. U 10 stanovišť jsou umístěny tabulky s návodem na provádění cviků. Percorso con componenti di ginnastica composti per esercitare il fisico e muscoli di tutto il corpo, adatto senza limiti di eta´. Presso i 10 stazionamenti vi si trovano tabelle con manuale di singoli esercizi.
Objekt lehkého opevnění č. 57. Řopík byl zrekonstruován do podoby, v jaké se nacházel za zářijové mobilizace v r. 1938, připravený čelit útoku německé armády. Fortificazione leggera n. 57 denomita Řopík fu ricostruzita nella forma di oggi ugualmente come lo era durante la mobilitazione settembrese nel 1938 pronta a diffendere l´assalto dell´armata tedesca.
Dřevěná rozhledna s ocelovými prvky ve tvaru výztuže hornické štoly je 17 m vysoká, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 14 m a vede k ní 67 schodů. Rozhledna nabízí hezký výhled na severní část Boskovické brázdy s Moravskou Třebovou a Pastviskem, Zábřežskou vrchovinu s Lázkem, část Orlických hor, za příznivého počasí také Králický Sněžník a Podorlicko s Lanškrounem. Torre panoramica di legno con dei componenti in acciaio in forma di una mina mineraria, alta di 17 metri. La piattaforma si trova in altezza di 14 metri e vi portano 67 gradini. La torre offre una bellissima veduta alla parte settentrionale della incisura Boskovická con Moravská Třebová e Pastvisko, monti Zábřežské, una parte della catena montuosa Orlické hory, qualche volta anche Králický Sněžník e Podorlicko con Lanškroun.
Dvojitá šachtová kamenná pec na pálení vápence byla postavena stavitelem Patleichem z Hützingu. Je to nejstarší a jediná dosud stojící pec v obci, která byla v minulosti známá těžbou vysoce kvalitního vápence. Il forno doppio-alto della masterizzazione fu fatto dal Parleich di Hützing. E´ il forno piu´ antico esistente, si trova nel paese rinomato per la escavazione del calcite di alta qualita´.
Původně tvrz, která byla r. 1610 přestavěna na renesanční zámeček. R. 1750 ho J. V. Millessimo přestavěl na barokní zámek, stavba však nikdy nebyla dokončena. Originalmente un´acropoli, che fu nel 1610 ricostruita nella forma di un castelletto rinascimentale. Nel 1750 J. V. Millessimo lo ricostrui´ nella forma di un castelle dello stile barocco. La ricostruzione non fu mai finita.
Zřícenina loveckého zámečku stojí uprostřed bývalého francouzského parku. Postavit ho nechal v rokokovém stylu majitel chroustovického panství Filip Kinský. R. 1823 ho získal Karel Alexander Thurn – Taxis, za něhož zámek zchátral. Le rovine del palazzo si trova nel centro dell´ex parco francese. Nello stile rococo´ lo fece il titolare della proprieta´ Chroustovnické il Filip Kinksy. Nel 1823 lo prese in proprieta´ Karel Alexander Thurn – Taxis
Z klášter augustiniánů založeného ve 13. st. (r. 1550 byl opuštěn) se dochovaly pouze zbytky gotického jednolodního kostela. Il monastero agostiniano fondato nel secolo XIII° fu disertato nel 1550. Del monastero sono rimasti solo dei resti di una chiesa romana semplice.
Hrad byl postaven na přelomu 13. a 14. st. Dochovaly se dobře viditelné základy budov po obvodu a široce tesaný příkop. Il castello fu costruito allo scorcio dei secoli XIII° e XIV°. Si sono conservati le fondamenta lungo le costruzioni e un largo affossamento.
Sochy vytvořené v rámci jednotlivých ročníků řezbářského memoriálu Aloise Petruse, které obklopují atletický stadion. Le statue create nel rango dei singoli anni del memoriale dell´intaglio di Alois Ptrus circondano lo stadio di atletica.
Venkovská farma s malochovem hospodářských zvířat (kozy, ovce, drůbež), možnost pomáhat s krmením, možnost zvířata hladit a chovat. Muzeum selské domácnosti, nářadí, zemědělských strojů v objektu roubené sýpky a rekonstruované stodoly. Naučná stezka po areálu seznamuje s lidovou architekturou, běžným životem na vesnici, místními recepty i říkadly. Una fattoria col piccolo allevamento di capre, pecore e il polame. Possibilita´ di partecipare al dar da mangiare agli animali, di poterli accarezzare. Un museo della casa rusticana, strumenti, tecnologia agraria, granaio palificato e un pagliaio ristrutturato.
Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí Binari da trasporto ossia possibile andare a Česká Třebová in treno, in Velorex, in aereo, in nave.
Expozice přibližující historii českotřebovského železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských či historii úvah o propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe. L´esposizione fa approccio alla storia dell incrocio ferroviario Českotřebovský, alle prove aviatiche del paesano František Formánek, all´invenzione dell´automobilina a tre ruote OS-KAR (in seguito Velorex) dei fratelli Stránksý ossia alla storia delle considerazioni di collegare i tre mari tramite il naviglio Danubio-Odra-Elba.
Příprava lnu a vlny, předení, tkaní, běžný život v domácnostech tkalců. Preparazione di lino e lana, filatura, tramatura e la vita quotidiana dei tessitori.
Městská galerie vystavuje výtvarná díla nejen již známých umělců, ale i těch začínajících. Výstavy se neustále mění, prostor dostávají i děti a mládež. La galleria municipale mostra opere d´arte di non solo degli artisti gia´ famosi, ma anche di quelli non tanto ancora famosi. La mostra cambia in tempo grazie all´opera dei bambini e giovani.
oblast cyklotras s vlastním značením Localita´ di piste ciclabili con propria marcatura
mikulášská obchůzka giro di San Nicola
povídkový film un film novelista
ragby na vozíku pallovale in sedia a rottelle
Železniční přejezd Sovrapassaggio ferroviario
Konec kvalitního asfaltu Fine della strada asfaltata
Český katolický misionář, redemptorista, čtvrtý biskup filadelfský (1852 – 1860). Za osm let svého působení založil téměř 100 škol, přes 80 kostelů, reformoval kněžský seminář. V r. 1977 byl prohlášen za svatého. Je mu zasvěcena řada kostelů a kaplí (převážně v USA). Il misionario catolico, redentorisa e il quarto vescovo di Filadelfia (1852 – 1860). In otto anni della propria azione fondo´ quasi 100 scuole, 80 chiese, riformo´ il seminario dei preti. Nel 1977 fu dichiarato santo. Diverse chiese sono consacrate al suo onore (soprattutto negli Stati uniti).
Jediný československý kosmonaut, evropskou kosmickou agenturou je označován za prvního Evropana ve vesmíru. Do kosmu na stanici Saljut 6 vzlétl společně se sovětským kosmonautem Alexejem Gubarevem 2. března 1978 na palubě kosmické lodi Sojuz 28. L´unico astronauta ceco che e´ da parte dell´agenzia cosmica europea considerato il primo europeo nel cosmo. Questi giunse il cosmo nella stazione Saljut 6 insieme all´astronauta Alexej Gubarev nel marzo 1978 sull´astronave Sojuz 28.
25. mezinárodní sympozium o molekulárních svazcích XXVo convegno internazionale sui fasci molecolari
redemptorista XXIo congresso annuale della societa´ di cardiologia ceca
Cyklostezky (bez provozu motorových vozidel a pěších) Piste ciclabili (senza autovetture e pedoni)
Stezky pro chodce a cyklisty (bez motorových vozidel) Percorsi per pedoni e ciclisti (senza autovetture)
Cykloturistické trasy (vedené po polních a lesních cestách) Percorsi ciclabili e turistiche
Cyklotrasy (vedené po silnicích a komunikacích) Piste ciclabili (strade agricole e forestali )
Sjezdové cyklotratě Piste ciclabili a scesa
Sedmihoří – odbočka k zastávce č. 7 Transilavania – svincolo alla fermata n. 7
Hřebečské důlní stezky – k závodu Hřebeč Sentieri minerari di Hřebeč – all´impresa di Hřebeč
Terasy Ještědu – odbočka k informačnímu panelu Terrazze al Ještěd
Jílovské zlaté doly – okružní část Miniere d´oro di Jílov
Jílovské zlaté doly – jednosměrná část Miniere d´oro di Jílov – parte a senso unico
Hřebečské důlní stezky – Mladějovské skály – Pod Skálou Sentieri minerari di Hřebeč – Rocce di Mladějov – Sotto la Roccia
Naučná stezka Břidlicová – odbočka k informačnímu panelu č. 2 Percorso educativo di Ardesia – svincolo all´pannello di informazione n. 2
Hřebečské důlní stezky – Dětřichovská hájenka – Nová ves Sentieri minerari di Hřebeč – casa del guardaboschi di Dětřichovice – Borgo Nuovo
Naučná stezka Břidlicová – odbočka k informačnímu panelu Percorsi educativi di Ardesia – svincolo all´pannello di informazione
Hřebečské důlní stezky – z Mladějovské hájenky kolem Mladějovského vrchu Sentieri minerari di Hřebeč – dalla casa del guardaboschi Mladějovský attorno al monte Mladějovský
Lysá hora – odbočka na Malenovice Monte pelato – svincolo per Malenovice
Nové Město pod Smrkem – odbočka na zelený okruh Nové Město pod Smrkem – svincolo per Giro Verde
Naučná stezka Břidlicová – odbočka k informačnímu panelu č. 9 Percorso educativo di Ardesia – svincolo all´pannello di informazione n. 9
Hřebečské důlní stezky – Mladějovské hradisko – Mladějovská hájenka Sentieri minerari di Hřebeč – Fortezza di Mladějov – casa del guardaboschi di Mladějov
Naučná stezka Břidlicová – zkracující odbočka Percorso educativo di Ardesia – svincolo accorciativo
Nýrsko – zkracující odbočka Nýrsko – svincolo accorciativo
Hřebečské důlní stezky – Mladějovský vrch – Mladějovská hájenka Sentieri minerari di Hřebeč – Fortezza di Mladějov – casa del guardaboschi di Mladějov
Naučná stezka „Josefov – Smiřice – Chlum 1866“ – odbočka k panelu č. 8 Percorso educativo „Josefov – Smiřice – Chlum 1866“ – svincolo al pannello n. 8
Jakubské předměstí Sobborgo Jakubské
Naučná stezka „Josefov – Smiřice – Chlum 1866“ – odbočka k panelu č. 10 Percorso educativo „Josefov – Smiřice – Chlum 1866“ – svincolo al pannaello n. 10
Šumárnická – odbočka k zastávkám 15 a 17 Šumárnická – per le fermate 15 e 17
Šumárnická – odbočka k zastávce č. 9 Šumárnická – svincolo alla fermata n. 9
Sebranice v historii a současnosti – odbočka ke kapli sv. Mikuláše Ieri e oggi di Sebranice – svincolo alla cappella di San Nikola
Lužické a Žitavské hory – odbočka k panelu č. 27 Monti Lužické e Žitavské – svincolo al pannello n. 27
Naučná stezka Klecany – odbočka k informačnímu panelu Percorso naturalistico Klecany – svincolo al pannello d´informazione.
Lužické a Žitavské hory – odbočka k panelu č. 24 Monti Lužické e Žitavské – svincolo al pannello n. 24
Naučná stezka Klecany – odbočka k informačnímu panelu Percorso naturalistico Klecany – svincolo al pannello d´informazione.
Po stopách erbu zlatého třemene – odbočka ke zřícenině hradu Červená Hora Sulle tracce dell´emblema del cinturino d´oro – svincollo per il rudere Červená lhota
Po stopách erbu zlatého třemene Sulle tracce dell´emblema del cinturino d´oro
Boršovský Les – odbočka k vyhlídce U tety Bosco Boršovský – svincolo al belvedere Da Zia
Keltská stezka Železnými horami – vnitřní okruh Percorso celtico per Le monti Železné – giro interno
Kolem hospitalu Kuks Attorno all´ospedale Kuks
Králický Sněžník – odbočka k pramenu Moravy a na vrchol Králický Sněžník Monte Králický Sněžník – svincollo al sorgente del fiume di Morava e alla cima del KS
Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866 – odbočka na Dolany Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866 – svincolo per Dolany
Město dvou moří – odbočka k panelu č. 5 La citta´ di due mari – svincolo al pannello n. 5
Labská bouda – soutok Labe s Pudlavou Labská bouda – affluenza di Labe e Pudlava
„Buď fit! – soutok Labe s Pudlavou – Špindlerův Mlýn „Stai in forma!“ – l´affluenza di Labe e Pudlava – Špindlerův Mlýn
Památková zóna Svíb – areál bojiště bitvy u Hradce Králové 1866 – čtvrtá odbočka k informační tabuli Zona di tutela delle opere d´arte Svíb – area della battaglia presso Hradec Králové 1866 – il quarto svincolo per il pannello informativo
Po stopách Jiráskovy Lucerny – odbočka Sulle tracce della lanterna di Jirásek – svincolo
Povodím Botiče – odbočka ke třetí zastávce Per il bacino idrografico di Botič – svincolo alla terza fermata
Hřebečské důlní stezky – spojka ke Strážnému vrchu Percorsi minerari di Hřebeč – canale di connessione al monte Strážný
Stezka je od Holic cca 350 metrů bývalou přes 6 metrů širokou silnicí, kde její pravá polovina je vyhrazena čistě inline bruslařům a levá obousměrmě pro pěší a cyklisty. Dále stezka v šířce cca 3 metry pokračuje podél současné hlavní silnice společně pro všechny aktivity. Il percorso si trova da Holice circa 350 metri attraverso una ex strada larga di 6 metri, dove il lato di destra e´ riservato exclusivamente ai pattinatori e il lato di destra ai pedoni e ciclisti. In seguito il percorso largo di 3 metri continua lungo la strada principale valita per tutte le attivita´.
Okruh vedený lesem po šotolinových cestách, ve dvou krátkých úsecích po asfaltovém povrchu, který je vhodný pro rodinné výlety. Trasu lze zkrátit na 2,6 nebo 7 km po značených příčkách. Na okruhu značeném speciálními červenými značkami je umístěno 6 odpočinkových lavic se stříškou. Un percorso forestale ha le strade di breccia e in due tappe le strade asfaltate – tutto adatto alle gite per le famiglie. Il pecorso ha due varianti – di 2,6 km e di 7 km – entrambe segnalati. Sul percorso segnalato con la marcatura speciale del colore di rosa si trovano 6 fermate con panchine e una tettoia.
Cesta vede po místních komunikacích s asfaltovým a později šotolinovým povrchem. Z Kunčic nad Labem vede trasa po hlavní silnici. La strada e´ composta delle strade locali asfaltate e brecciose. Da Kunčice nad Labem porta la strada per la srtrada principale.
Turistická známková místa Luogi delle marchette turistiche

.