Překlad do italštiny v rámci turistiky – abstraktní jména a pojmy/zeměpisné názvy.

Překlad do italského jazyka/Možnost náhledu nájezdem myší do kritických polí (postupně bude v překladu komentováno korektorem) a gramaticko mluvnických úseků s možností relevantního komentáře – česká verze/italská verze. Překlad vyhotovený českým rodilým mluvčím – tzv. „rychlý překlad před jazykovou korekturou (korekce/“doladění textu“)“.