Lékařské překlady

  • 12.5.2023

Lékařské překlady do italštiny, rozlišujeme, na cca 80 % takové překlady, kde klienti soudní razítko nevyžadují a překlady, kde jej vyžadují (cca 20 %). Překlady, kde razítko vyžadováno není, jsou překlady všech lékařských zpráv (propouštěcí zprávy, zprávy předopereačního vyšetření, MMR, RTG, laboratoř, SONO apod.) pro účely další léčby. Zprávám o diagnosách také vnitřně říkáme chorobopisy. […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad z německého jazyka – „endoprotéza“

  • 12.5.2023

Sana Klinika, Offenbach, – předběžná lékařská  zpráva – (Překlad MUDr. Schwarz) TERAPIE: Implantace bezcementové totální endoprotézy kyčelního kloubu (Mobile LINK 48 mm, SPCL7, hlavice 32 M) 24.10.2018. Anamnéza: proběhlo představení pacientky v rámci naší ambulance s předem známou primární coxartrózou vlevo při progresi potíží. Po vyčerpání konzervativních prostředků jsme se po důkladném poučení a po digitálním […]

Zařazeno do témat: , ,