Korektury italského jazyka

  • 21.12.2023

Korektury italštiny / Korektury italského jazyka.

Korektoři pro italský jazyk

Korektury italštiny, nebo je-li libo italského jazyka provádějí korektoři-překaldatelé, nebo čeští rodilí mluvčí – tedy češtináři. Korekturu italského textu zvládne bezvadně kvalifikovaný italštinář, nikoliv pouze češtinář. Naopak korekturu překladu z italštiny zvládne pouze češtinář, ale pouze za splnění následujících podmínek: překlad textu nenese faktické, věcné a hrubo gramatické nedostatky, které by zhoršovali smysl textu.

Jak se korektura provádí

Korektura se provádí pečlivým čtením textu a jeho korekcí. Máme samozřejmě na mysli moderní korekturu textu psaného ve Word, OpenOffice apod.

Zařazeno do témat: , ,