Úřední překlady italštiny

  • 27.12.2023

Ověřený překlad je překlad nesoucí razítko a doložku soudního tlumočníka. Soudní tlumočník italštiny je tlumočník jmenovaný soudem. Překlady opatřeny razítkem soudního tlumočníka jsou překlady, které mohou být oficiálně použity. Dle nové zákonné úpravy platné v roce 2023, je možné tyto překlady provádět také novou konvertibilní metodou a to jak ve spolupráci s Czechpointem, tak provádět takové elektronicky zasilatelné překlady, které odpovdají metodám čtení autorit a úřadů EU. V tomto případě tedy Itálie a současně jako individiální službu našim zákazníkům nabízíme v ceně, odeslání takového překladu z naší italské datové schránky do libovolné DS italského příjemce.

Náš překlad ve spolupráci s CZECHPOINTem

Dnes tedy prakticky neexistuje geografické omezení působnosti a fyzické příslušnosti tlumočníka s vaší adresou / indirizzo a můžete tak komunikovat s kterýmkoliv tlumočníkem pro italský jazyk, který vám překlad zašle aktuálně do vaší datové či jiné schránky a současně tak můžete vyzvedávat překlad v listinné podobě na všech kontaktních místech Czechpoint, kterých je dle aktuálně dostupných informací (i přes rušení poboček České pošty) stále deklarováno v počtu 5000 kontaktních míst zřizovaných MVČR i pro tento účel.

🇮🇹 ITALŠTINA – ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY VE VAŠEM MĚSTĚ! 🌐 Potřebujete úřední překlad z/do italštiny? Jsme tu pro vás! Bez ohledu na to, zda se nacházíte v centru Prahy nebo ve vzdálené vesnici, naše služby jsou dostupné v celých 6000 místech České republiky. 🌍 Naše Nabídka: Úřední Překlady z/do Italštiny: Kdekoliv v ČR: Nabízíme komplexní pokrytí s možností objednat a vyzvednout překlad ve vašem městě nebo obci. Jak na To: Objednejte Online: Navštivte naše webové stránky a vyplňte formulář pro objednávku překladu. Vyzvedněte v Místě Podle Vašeho Výběru: Po dokončení překladu můžete vyzvednout své úřední dokumenty v centru Prahy nebo ve vašem městě či obci. Kontaktní Údaje: Academical Team s.r.o. – Soudně Ověřené Překlady – Adresa: Náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha–Hostivař – IČ: 05273919, DIČ: CZ 05273919 – Telefon: +420 608 666 582 – Email: teamprekladatelu@gmail.com – Webové Stránky Naše Služby jsou K Dispozici Kdekoli v ČR! Nechte úřední překlad z/do italštiny na nás, ať už jste kdekoliv v České republice. Spolehněte se na nás pro přesné a kvalitní překlady s úředním rozhodnutím! 🌟

Komu jsou soudní/úřední překlady italštiny určeny

Soudní překlady italštiny: jsou určeny všem subjektům, které z nějakého důvodu potřebují doložit písemné materiály v cizím jazyce a potřebují zároveň doložit správnost překladu – většinou před nějakým orgánem, autoritou, úřadem anebo přímo soudem či státním zastupitelství (i když v případě tohoto posledního v ČR platí spíše zvyklost, že tyto překlady si od odborníků na soudní překlad zajišťuje / objednává u smluvního soudního překladatele tento úřad tedy anebo státní zástupce sám). Takový překlad má nejvyšší oficiální váhu a nelze jej zpochybnit jinak, než samotným tlumočníkem, jiným jazykovým posudkem či komorou, která sama na práci úředních překladatelů dorozuje. Soudní tlumočník italštiny je tlumočník jmenovaný soudem na základě žádosti o jmenování.

Zaslání vašeho překlad z italské do italské datové schránky

Kdo realizuje soudní-úřední a kdo soudní překlady

Úřední překlady vyhotovuje překladatel s příslušnou kvalifikací a znalostmi a zpravidla i letitými zkušenostmi, pokud to není zrovna začínající překladatel – ale i ten posledně řečený, musí s vypětím všech sil předat odpovídající překlad. Zpravidla jej dosahuje konzultacemi např. s profesně staršími kolegy či rodilými mluvčími anebo se pečlivým srovnáním opírá o již existující a platné překlady. Takové překlady se většinou týkají oborů jako je právo, technika atd. Úřední / soudní (ověřené) překlady vypracovává tedy pouze překladatel mající výše zmíněné kvality + razítko soudního tlumočníka italštiny a sám za kvalitu překladu odpovídá a textem soudní doložky a svým podpisem potvrzuje, že překlad „odpovídá originálu“.

Řešíme i méně standardní situace…

Někdy překladate může na konec dokumentu přidat nějaké poznámky (italsky „gli“ appunti). Děje se tak, pokud se na dokumentu vyskytnou nějaké nestandardní prvky a je třeba na ně příjemce dokumentu upozornit či je vysvětlit. Takové poznámky se často dějí i po konzultaci se zadavatelem překladu, kdy překladatel sám, potřebuje některé vyvozené souvislosti z daného dokumentu poptat také po klientovi či autorovi dokladu (rodný list, smlouva, plná moc (italsky la procura – „la procura“ – může v italském jazyce znamenat ale také slovo „prokuratura“ nebo-li státní zastupitelství) apod.)

PŘEKLADATELÉ ITALSKÉHO JAZYKA SE STATUSEM RODILÉHO MLUVČÍHO

Překladatelka italského jazyka + překlady se soudním ověřením: (kterákoliv), traduttrice della lingua italiana – specialista nejčastěji se vzděláním a získání titulu „Mgr.“, „PhDr.“, (PhD. – nový doktorský titul ve filosofických oborech), Překladatelka jazyka italského italského jazyka Soudní tlumočník jazyka italského – Traduttore giurato Operatore linguistico – jazykově kompetentní osoba. Nová pravidla pro kompetenci soudního tlumočníka zde nemáme v úmyslu již popisovat, ale současná legislativa velice v tomto ohledu přitvrdila a to práci nových zájemců o tuto profesi značně ztížilo.

Úřední překlad z italštiny

Úřední (soudní) překlad z italštiny je překlad překládaný z italského jazyka (lingua italiana) do jazyka českého s doložkou a razítkem soudního tlumočníka jazyka italského. Takový překlad má papírovou podobu a jedná se o spárovaný a pečetěný (nebo skoro pečetěný) dokument a nová zákonná úprava, jak již doplněno (poslední úprava proběhla 29. května, 2023) v tomto článku obsahuje rozšířené možnosti vydání překladu na všech kontaktních místech Czechpoint, včetně zaslání překladu konvertibilního systémem čtení dokumentů evropským a italským institucím, úřadům a autoritám.

Úřední soudní překlady s doložkou a razítkem do italštiny

Úřední (soudní) překlad z češtiny je překlad překládaný z českého jazyka do jazyka italského obdobně s doložkou a razítkem soudního tlumočníka italského jazyka. Tento překlad má papírovou podobu a jedná se také o spárovaný a pečetěný dokument. Překlady smluv do italštiny s doložkou a razítkem, včetně překladu dodatků smluv do italštiny. Překlady ROZSUDKŮ / ROZHODNUTÍ SOUDŮ s apostille (tj. rozsudků, které byly nadále opatřeny apostilami) realizujeme na území Prahy, Brna Hradce Králové, Liberce a dalších měst (a dnes již dle nové zákonné úpravy v kterémkoliv kontaktním bodě Czechpoint – viz první odstavec tohoto aktualizovaného článku). Pokud jste se rohodili úřední překlad realizovat s námi, můžete nás kontaktovat proklikem ZDE.

Malý italsko-český slovníček pojmů z oboru soudního překladatelství:

Zajímavosti: začátek překladtelské práce je opravdu náročný. Je to jako s každou profesí, se kterou člověk začíná – potřebuje praxi a mít dostatek kontaktů mezi firmami a zkrátka klienty. Každý začínající překladatel, tak musel poté, co získal teoretické jazykové znalosti, projít patřičným drilem po praktické stránce.