Úřední překlady italštiny

  • 29.12.2022

 

Ověřený překlad je překlad nesoucí razítko a doložku soudního tlumočníka. Soudní tlumočník italštiny je tlumočník jmenovaný soudem. Překlady opatřeny razítkem soudního tlumočníka jsou překlady, které mohou být oficiálně použity.

Malý italsko-český slovníček pojmů z oboru soudního překladatelství:

  • Traduzione legale (giurata) – Soudně ověřený překlad
  • Ministero degli affari esteri – Ministerstvo zahraničních věcí
  • Magistratura – Magistát
  • Comune – Obecní úřad

Komu jsou soudní/úřední překlady italštiny určeny

Soudní překlady italštiny: jsou určeny všem subjektům, které z nějakého důvodu potřebují doložit písemné materiály v cizím jazyce a potřebují zároveň doložit správnost překladu – většinou před nějakým orgánem. Takový překlad má i větší právní váhu. Soudní tlumočník italštiny je tlumočník jmenovaný soudem na základě žádosti o jmenování. Soudní tlumočník italského jazyka a

Kdo realizuje soudní-úřední a kdo soudní překlady

Úřední překlady vyhotovuje překladatel s příslušnou kvalifikací a znalostmi. Takové překlady se většinou týkají oborů jako je právo, technika atd. Naproti tomu úřední a zároveň soudní (ověřené) překlady vypracovává pouze překladatel mající výše zmíněné kvality + razítko soudního tlumočníka italštiny.

PŘEKLADATELÉ ITALSKÉHO JAZYKA SE STATUSEM RODILÉHO MLUVČÍHO

Překladatelka italského jazyka + překlady se soudním ověřením: Dr. Lucia Francescon, traduttrice della lingua italiana – Dott.ssa LF, Překladatelka jazyka italského italského jazyka Soudní tlumočník jazyka italského – Traduttore giurato Operatore linguistico -jazykově kompetentní osoba.

Úřední překlad z italštiny

Úřední (soudní) překlad z italštiny je překlad překládaný z italského jazyka do jazyka českého s doložkou a razítkem soudního tlumočníka jazyka italského. Takový překlad má papírovou podobu a jedná se o spárovaný a pečetěný dokument.

Úřední soudní překlady s doložkou a razítkem do italštiny

Úřední (soudní) překlad z češtiny je překlad překládaný z českého jazyka do jazyka italského obdobně s doložkou a razítkem soudního tlumočníka italského jazyka. Tento překlad má papírovou podobu a jedná se také o spárovaný a pečetěný dokument. Překlady smluv do italštiny s doložkou a razítkem, včetně překladu dodatků smluv do italštiny. Překlady ROZSUDKŮ / ROZHODNUTÍ SOUDŮ s apostille (tj. rozsudků, které byly nadále opatřeny apostilami) realizujeme na území Prahy, Brna Hradce Králové, Liberce a dalších měst.

Rychlý kontakt na úřední překlady do italštiny s ověřením ZDE.