Lokalizace návodů z slovenštiny

  • 7.9.2023

Lokalizace návodů z slovenštiny v rámci silné kategorie překladatelské nabídky. Ve věci Lokalizace návodů z slovenštiny: poskytujeme téže grafické služby a zpracování kompletního návrhu manuálu včetně zmíněných verzí jazykových se kterými pracujeme, tak aby případně byly některé jazykové mutace v multijazykovém manuálu nahrazeny jinými či úplně vynechány a manuál pak dával smysl i co, do grafické […]

Zařazeno do témat: