Základní slovníček ekonomicko – právních pojmů z italského jazyka

Malý základ pro překlady italštiny/Základní slovní zásoba používaná při překladech z/do italštiny:

 • Acconto – záloha, vklad, zástava, záruka
 • Allegato – příloha
 • Amministratore – správce, administrátor, správní úředník, správce pozůstalosti, vykonavatel závěti Appello – odvolání, stížnost
 • Articolo – článek, odstavec, paragraf; výrobek, kus, část
 • Atto costitutivo – zakladatelská listina
 • Bilancio – rozvaha, uzávěrka, rozpočet
 • Codice – zákoník, sborník; kód
 • Codice fiscale – IČO
 • Comma – odstavec, paragraf
 • Comparente – účastník řízení
 • Comparire – objevit se, vystoupit
 • Creditore – věřitel
 • Debitore – dlužník
 • Decreto – dekret, edikt, výnos, nařízení, předpis, rozhodnutí
 • Decisione – rozhodnutí d. p. r. – prezidentský dekret
 • Deliberazione – rozhodnutí
 • Deroga – nedodržení
 • Ente – pobočka
 • Estratto conto – výpis z účtu
 • Fattura – faktura
 • Fussione – fúze, sloučení (ekon.)
 • Fornitore – dodavatel
 • In conformita´- v souladu, shodující se
 • Incremento – nárůst
 • Partita IVA – DIČ
 • Tribunale regionale – krajský soud
 • Marchio registrato – registrovaná značka
 • Patrimonio – vklad, jmění společnosti
 • Prelievo – výběr (financí z bank. ústavu)
 • Societa´- společnost S. r. l. (Srl) – s. r. o.

Rychlý kontakt na překladatele právních překladů z/do italštiny ZDE.