Hledání nemovitostí v italském katastru

  • 13.3.2024

Zabýváme se profesionálním vyhledáváním českého / italského vlastníka nemovitostí v Itálii (dodáme veškeré potřebné výstupy pro českého občana tak, aby s nimi mohl dále pracovat či získal přesně takové informace, které potřebuje). Takové šetření si žádá zaběhnuté postupy (podobně, jako při hledání v českém katastru nemovitostí, kdy známe jazyk (stránce rozumíme) a známe přibližně postup – neboť i hledání v českém katastru volně přístupném na internetu, si žádá jistou obratnost), protože situace je taková, že ani není možné v Itálii nahlížet do katastru nemovitostí zcela bezplatně, jako je tomu v České republice – zvláště, žádá-li hledající pokročilé informace z rejstříku.

Jaké údaje pro vyhledání nemovitosti potřebujeme

Vyhledávání provádíme na základě osobních údajů, které o vlastníkovi zpravidla obdržíme od objednávajícího rešerži. Ten nám dodá některé základní údaje.  Postup je tedy takový, že lze zjistit, dle názvu subjektu (datum narození / místo narození, IČ, bydliště apod.) veškeré nemovité majetky na území Itálie, jakými jsou stavby, jednotku, parcely. Vyhledáváme pozemky, domy, byty. Též pro případné další legální postupy, zajistíme-provedeme soudně ověřený překlad z/do italského jazyka a dodáme do celé ČR a Slovenské republiky (překlad z/do italštiny a slovenštiny).

Detailní katastr italských nemovitostí

Z italského katastru pořídíme veškeré základní anebo také detailní informace o daných nemovitostech. Základní informace obsahují základní údaje, jako číslo parcely, název vlastníka – v pokročilém módu můžeme rozkrýt složitější vlastnické struktury, věcná břemena – pohledávky, dluhy, apod. / lze také nadále pokračovat a pořídit další seznam nemovitostí daného subjektu v celé Itálii, tj. detailně rozebrat kraj a okresy jeden po druhém. Zde je samozřejmě lepší z důvodu úspor, znát alespoň přibližné místo výskytu nemovitého majetku – ale byly i takové případy, kde zoufalý český věřitel hledal nemovitosti dané osoby po celé Itálii a nakonec je také našel. Můžeme subjektivně i objektivně zjistit / sdělit jejich hodnotu – nebo součet jejich hodnot. Můžeme sdělit cenu dle oficiálních statistik, ale také provést náš odhad soudním znalcem.

Rychlost vyhledání údajů

Údaje z italského katastru zajistíme do 24 hodin od prvotní žádosti / anebo případně v domluvený čas – např. do 14:00 daný den. V návaznosti na katastr, také můžeme pořídit (v případě vlastnění nemovitosti – pozemku) italskou právnickou osobou, také opět informace o takové firmě, tj. vlastníkovi, jeho struktuře, výši základního kapitálu, účetní závěrku, dluhy apod. Jakmile tyto všechny informace máte, můžete přistoupit k dalšímu kroku a tím je „nabytí nemovitosti v Itálii“ tedy samotná koupě.

Academical Team s.r.o.
Náměstí Přátelství 1518/2
102 00, Praha – Hostivař
IČ: 05273919
Č. ú.: 2701036865 / 2010

Adresa 1: teamprekladatelu@gmail.com
Adresa 2: info@obchoditalie.cz

Mluvíme česky, italsky, anglicky

Žádáte-li vyhledání nemovitosti českého vlastníka na území Itálie, kontaktujte nás ZDE.