Technické překlady do italštiny

  • 3.1.2022

Práce technických překladatelů se týká nejenom na překladů ověřených z hlediska technické správnosti, ale také z hlediska soudního statusu -tj. ověřené překlady do italštiny, které jsou v některých mimořádných případech hodnoceny, jako ověřené. Překlady technické se zpravidla týkají překlady manuálů, příruček návodů a Excelových překladů do italštiny. Nadále formátů, které jsou z běžného uživatelského prostředí méně přístupné. U technických překladů v 70 % případů italských nebo českých textů, pracujeme i s grafickou stránkou věci.

Technické překlady do italštiny + němčina, ruština

Technický překlad nadále „pojednává“ o techničnosti a technických aspektech překladů obsahujících technické parametry, popisy a postoje technického personálu a výrobců(bezpečnostní normy – bezpečnostní listy a chemický zákon apod.), tedy obecně překladech technických.

TERMÍNY TECHNICKÝ PŘEKLADŮ

Technické překlady do italštiny realizujeme v krátkých expresních termínech – v případě krátkých textů (textů cca do 10 normovaných českých nebo italských stran – 2 pracovní dny) a jako běžné technické překlady – s ohledem na český nebo italský text u delších textů (textů cca do 50 normovaných českých nebo italských stran za cca 10 pracovních dnů).

KVALITNÍ PŘEKLADY PRO ITALŠTINU A POPULARITA ITALŠTINY

Velmi kvalitní technické překlady + grafika PDF zpracování. Opravy formátů: přesná statistika dat – Italština pro ekonomická verze překladů, tj překladů s vyhodnocením v opakování textu – možnost zapojení TRADOS STUDIA, WORD FAST nástrojů. Kvalitní technické překlady bez agenturních poplatků: italský a český tým v případě poptávky po technickém překladu. Překlady bezpečnostních listů do italštiny dle zákonných parametrů. Překlady štítků a etiket, překlad Excelových souborů z angličtiny do italštiny.Překlady do italštiny SRO

Istituire una societá in Repubblica ceca – překlady pro obchodní účely nově vzniklých italských obchodních společností v Praze. Překlady technické,  stavební a projektové dokumentace. Technické překlady – jako vyrozumění Stavebního úřadu.

URČENÍ CENY ITALSKÝCH TECHNICKÝCH PŘEKLADŮ

Kvalitní překladatelský tým je schopen během krátkého okamžiku sdělit cenu za normovaný překlad nebo i za krátký překladatelský celek. Či případně v řádu desítek minut, vygenerovat data ze složitějších formátů a vědět min. předběžný překládaný rozsah i z konvertovaných dokumentů. Pak je možné dát klientům vědět postup, co do způsobu provedení (a případně zapojení grafických úprav a případné změny v textu s ohledem na grafickou stránku věci).

Objednání technických překladů do italštiny lze provést, ZDE.

Zařazeno do témat: , ,