Doklady pro italštinu – soudní překlad

  • 21.4.2024

Doklady italských a českých občanů u soudních překladů k použití pro ambasády/Soudní překlad do italštiny pro matriční úřad: Italský občan, který uvedl jako místo svého trvalého bydliště zahraničí, což mu umožní registrovat všechna narození, svatby a/nebo úmrtí s ním spojená (a získat tak potřebné dokumenty), se musí nejprve zapsat na registračním úřadě Italů žijících v zahraničí (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)

MATRIČNÍ ÚŘAD a překlady matričních dokladů do italštiny

Soudní překlad do italštiny pro akt narození: AKT NAROZENÍ – Dítě nebo děti italských občanů, i když se narodili v zahraničí a mají eventuálně jiné občanství, jsou italskými občany. Proto musí být jejich narození zaznamenáno v Itálii. Aby se toto sdělení mohlo uskutečnit, je třeba poskytnout Konzulárnímu úřadu rodný list dítěte, potvrzený Krajským úřadem a Ministerstvo zahraničí jej musí opatřit apostilou.

SVÁZÁNÍ ITALSKÉHO PŘEKLADU + AKTIVITA KUNUZLÁRNÍHO ÚŘADU PRAHA

Dokument se nedává k překladu do italštiny nebo angličtiny: Konzulární úřad totiž překlad sám obstará a zašle ho na příslušnou italskou radnici. V případě že rodiče dítěte nejsou sezdáni, je třeba doložit kromě výše zmíněného dokumentu také zápis o určení otcovství, který vydá příslušný matriční úřad. Dokument musí být potvrzen Krajským úřadem, opatřen apostilou na Ministerstvu zahraničí a být přeložen soudním překladatelem té Ambasády, jejíž podpis musí být ověřen Konzulárním úřadem za konzulární poplatek. Pokud se dítě narodí v oblasti Prahy nebo Brna, jsou kompetentními úřady případně Magistrát hlavního města Prahy a Magistrát města Brna.

Soudní překlad do italštiny pro sňatek: PRAHA, AMBASÁDA

SŇATEK: Italský/á občan/ka, který se rozhodne vstoupit do manželství s občanem/občankou České republiky před místní samosprávou, si musí vyžádat na Ambasádě (cca měsíc před sňatkem) osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. K jeho získání jsou třeba následující dokumenty:

AMBASCIATA ITALIANA DI PRAGA – TRADUZIONE LEGALIZZATA

Dodatek (contatti traduttore legale PRAGA): Občané zapsaní na AIRE si mohou vyžádat toto ověření (ve třech vyhotoveních o svobodném stavu, občanství a trvalém bydlišti, pod podmínkou poplatku podle příslušných konzulárních zákonů) přímo na ambasádě: v tomto případě místní samospráva dokumenty uzná, i za předpokladu, že nebudou opatřeny apostilou.

DOCUMENTI DA TRADURRE IN LINGUA CECA APOSTILLATI – CONTATTI 

Tyto dokumenty budou účastníkům navráceny současně spolu s osvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství a budou současně předloženy před místní samosprávou, kde proběhne uzavření sňatku. Požadovány budou také následující dokumenty nastávající ho občana/občanky České republiky, které budou uschovány v protokolech Ambasády.

PŘEKLADY RODNÝCH LISTŮ A CETIFIKÁTŮ S OVĚŘENÍM

Rodný list – překlady rodných listů a osvědčení (traduzione dei certificati dalla lingua ceca e verso la lingua ceca): Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které obsahuje údaje o občanství, trvalém bydlišti a svobodném stavu.

PŘEKLADY ODDACÍCH LISTŮ, ale i DALŠÍCH MATRIČNÍCH DOKLADŮ

Dovětek: Na rozdíl od sňatku uzavřeného v Itálii, není nezbytné v České republice sňatek před příslušnými úřady ohlašovat. Pokud je sňatek uzavřen, bude třeba zažádat o úřední zápis v Itálii prostřednictvím této Ambasády: Oddací list, který vytaví matrika, musí být stvrzen razítkem Krajského úřadu a opatřen apostilou Ministerstva zahraničí České republiky a bude předložen spolu se zmíněným formulářem a zápisem o uznání Konzulárnímu úřadu.

PŘEKLADY ODDACÍCH LISTŮ V PRAZE A V BRNĚ: PŘEKLADY ROZSUDKŮ O ROZVODU MANŽELSTVÍ

Sňatky na území měst Prahy a Brna jsou oprávněny uzavírat úřady jako Magistrát hlavního města Prahy a Magistrát města Brna. Italský/á občan/ka s trvalým bydlištěm v České republice (zapsaný na AIRE), který chce uzavřít sňatek v Itálii s českým občanem/občankou, musí spolu se snoubencem/snoubenkou zažádat o ohlášení sňatku u Konzulárního úřadu na Ambasádě.

TERMÍNY VYPRACOVÁNÍ OVĚŘENÝCH PŘEKLADŮ RODNÝCH LISTŮ: 3 hodiny, 11 hodin ale také 2-3 pracovní dny

Ohlášky budou vystaveny na úřední nástěnce po dobu minimálně 11 dní a současně musí být zaplacen poplatek konzulárního úřadu. Dále bude vystaveno potvrzení o zveřejněných svatebních ohláškách, které bude dále předáno italské radnici, kde bude sňatek uzavřen. Český snoubenec/ka musí doložit, kromě platného občanského průkazu, následující dokumenty:Rodný list.

Překlad: Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – italština , arabština

Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – Oba doklady musí být stvrzeny razítkem Krajského úřadu, opatřeny apostilou Ministerstva zahraničí České republiky a přeloženy do italštiny soudním překladatelem, který je prověřen Ambasádou. Konzulární úřad pak za daný poplatek ověří osvědčení podpisu překladatele. Tyto dokumenty pak budou předány italské radnici, kde bude sňatek uzavřen.

SOUDNÍ PŘEKLAD ROZHODNUTÍ O ROZVODU

Soudní překlad do italštiny při rozvodu: Aby mohlo být v Itálii doloženo rozhodnutí o rozvodu, které bylo provedeno při soudním řízení v České republice, je nutné doložit na Konzulárním úřadu následující dokumenty:

Rozhodnutí o rozvodu získané u soudu (v originále), které prošlo soudním řízením (opatřené patřičným razítkem), opatřené apostilou Ministerstva Spravedlnosti České republiky a přeložené do italštiny soudním překladatelem prověřeným Italskou ambasádou.

OVĚŘENÉ PŘEKLADY DO ANGLICKÉHO A ITALSKÉHO JAZYKA

Ověření nařízení rady (CE) podle článku 39, čísla 2201/2003 z listopadu 2003, vystavené u stejného soudu, který rozsudek prováděl, opatřeno apostilou Ministerstva spravedlnosti České republiky a přeloženo do italštiny, pokud ještě přeloženo nebylo.

Vyplněná vyslovená žádost o přepsání, datovaná, podepsaná a přiložená ke kopii občanského průkazu žadatele.

Žádáte-li soudní překlad v rámci matričních dokladů z/do italštiny, neváhejte nás kontaktovat ZDE. 

Zařazeno do témat: , ,