Lokalizace návodů z slovenštiny

  • 6.5.2024

Lokalizace návodů z slovenštiny v rámci silné kategorie překladatelské nabídky. Ve věci Lokalizace návodů z slovenštiny: poskytujeme téže grafické služby a zpracování kompletního návrhu manuálu včetně zmíněných verzí jazykových se kterými pracujeme, tak aby případně byly některé jazykové mutace v multijazykovém manuálu nahrazeny jinými či úplně vynechány a manuál pak dával smysl i co, do grafické podoby.

Lokalizace návodů z slovenštiny: termíny

Termíny zpracovávaných manuálů a technických překladů, řešíme obdobně, jako u dalších typologií – třeba i netechnických překladů, tj. vždy na konkrétní dohodě s klientem. Neexistuje totiž žádná striktní tabulka termínů (Lokalizace návodů z slovenštiny), která by vyhovovala každému požadavku.

Lokalizace návodů – z slovenštiny

Termín tedy stanovujeme dle konkrétního požadavku klienta z typologie překladu, časové a odborné náročnosti uvnitř textu – grafiky a na základě klientových představ ohledně data dokončení. Pro názornější představu, je vždy lepší uvádět několik příkladů (což činíme pravidelně) či případně uvést jen rámcové možnosti např. 1 překladatele, které se ale mohou lišit co do metody zpracování + opět stěžějní náročnosti textu (jazykové kombinaci) a takový model může např. vypadat, jako 5 – 10 přeloženýh normovaných stran denně.

Lokalizace návodů z slovenštiny

U zkušených překladatelů, se však toto číslo spíše blíží hranici 10, anebo ji může lehce převyšovat, pokud je např. k překladu využit CAT nástroj – překlad se opakuje, překlad je vyloženě odborníkovým tématem apod. U překladů do slovenštiny, se setkáváme např. i s kapacitou 15 stran překladu denně. U angličtiny, např. 7-8, němčina u velmi zkušeného překladtele 10, u méně zkušeného 6 stran denně, atp.

Lokalizace návodů z slovenštiny

K termínům technický překladů, je nutno také zmínit varianty expresního překladu – ten se nabízí vždy, je-li vůle na straně překladatele a schopnost takový termín splnit. Dobré zkušenosti, máme s akčním technickým překladem do angličtiny, němčiny, ruštiny, polštiny, srbštiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny.

Žádáte-li Lokalizace návodů z slovenštiny: kontaktujte nás prosím ZDE.

Zařazeno do témat: