Lokalizace návodů do švédštiny

 • 6.5.2024

Lokalizace návodů do švédštiny v rámci silné kategorie překladatelské nabídky. Ve věci Lokalizace návodů do švédštiny: poskytujeme téže grafické služby a zpracování kompletního návrhu manuálu včetně zmíněných verzí jazykových se kterými pracujeme, tak aby případně byly některé jazykové mutace v multijazykovém manuálu nahrazeny jinými či úplně vynechány a manuál pak dával smysl i co, do grafické podoby.

Lokalizace návodů do švédštiny: termíny

Termíny zpracovávaných manuálů a technických překladů, řešíme obdobně, jako u dalších typologií – třeba i netechnických překladů, tj. vždy na konkrétní dohodě s klientem. Neexistuje totiž žádná striktní tabulka termínů (Lokalizace návodů do švédštiny), která by vyhovovala každému požadavku.

Lokalizace návodů – do švédštiny

Termín tedy stanovujeme dle konkrétního požadavku klienta z typologie překladu, časové a odborné náročnosti uvnitř textu – grafiky a na základě klientových představ ohledně data dokončení. Pro názornější představu, je vždy lepší uvádět několik příkladů (což činíme pravidelně) či případně uvést jen rámcové možnosti např. 1 překladatele, které se ale mohou lišit co do metody zpracování + opět stěžějní náročnosti textu (jazykové kombinaci) a takový model může např. vypadat, jako 5 – 10 přeloženýh normovaných stran denně.

Lokalizace návodů do švédštiny

U zkušených překladatelů, se však toto číslo spíše blíží hranici 10, anebo ji může lehce převyšovat, pokud je např. k překladu využit CAT nástroj – překlad se opakuje, překlad je vyloženě odborníkovým tématem apod. U překladů do slovenštiny, se setkáváme např. i s kapacitou 15 stran překladu denně. U angličtiny, např. 7-8, němčina u velmi zkušeného překladtele 10, u méně zkušeného 6 stran denně, atp.

Lokalizace návodů do švédštiny

K termínům technický překladů, je nutno také zmínit varianty expresního překladu – ten se nabízí vždy, je-li vůle na straně překladatele a schopnost takový termín splnit. Dobré zkušenosti, máme s akčním technickým překladem do angličtiny, němčiny, ruštiny, polštiny, srbštiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny.

MALÝ SLOVNÍČEK POJMŮ Z OBORU PRO FIRMY, ABY MOHLI POPTAT PŘEKLAD VE ŠVÉDSKU A POROVNAT CENY

 1. Lokalizace
  • 🇸🇪: Lokalisering
  • 🇬🇧: Localization
  • 🇨🇿: Lokalizace
 2. Návod
  • 🇸🇪: Instruktion
  • 🇬🇧: Manual/Instruction
  • 🇨🇿: Návod
 3. Grafické služby
  • 🇸🇪: Grafiska tjänster
  • 🇬🇧: Graphic services
  • 🇨🇿: Grafické služby
 4. Termín
  • 🇸🇪: Tidsfrist
  • 🇬🇧: Deadline
  • 🇨🇿: Termín
 5. Technický překlad
  • 🇸🇪: Teknisk översättning
  • 🇬🇧: Technical translation
  • 🇨🇿: Technický překlad
 6. Expresní překlad
  • 🇸🇪: Expressöversättning
  • 🇬🇧: Express translation
  • 🇨🇿: Expresní překlad
 7. Odborník
  • 🇸🇪: Expert
  • 🇬🇧: Expert/Specialist
  • 🇨🇿: Odborník
 8. Normovaná strana
  • 🇸🇪: Standardiserad sida
  • 🇬🇧: Standardized page
  • 🇨🇿: Normovaná strana
 9. Překladatel
  • 🇸🇪: Översättare
  • 🇬🇧: Translator
  • 🇨🇿: Překladatel
 10. CAT nástroj (pozn. CAT = Computer-Assisted Translation)
 • 🇸🇪: CAT-verktyg
 • 🇬🇧: CAT tool
 • 🇨🇿: CAT nástroj

Žádáte-li Lokalizace návodů do švédštiny: kontaktujte nás prosím ZDE.

Zařazeno do témat: ,