Překlad smlouvy o provedení mediace

  • 12.1.2024
  1. Účastníci jsou si vědomi, že mediace nenahrazuje právní poradenství a jakákoliv sdělení mediátorky nelze považovat za právní radu. Mediátorka není rozhodcem a spor mezi účastníky nerozhoduje. Výsledkem mediace může být pouze dohoda účastníků dosažená s pomocí mediátorky. Za dosažení či nedosažení dohody i za obsah uzavřené dohody jsou odpovědní výhradně účastníci.
  2. I partecipanti sono consapevoli che la mediazione non sostituisce la consulenza legale e che qualsiasi comunicazione della mediatrice non possono essere considerate come consulenza legale. La mediatrice non è un arbitro e non decide la disputa tra i partecipanti. Il risultato della mediazione può essere solo l’accordo dei partecipanti con l’aiuto della mediatrice. Gli unici responsabili del raggiungimento o del mancato raggiungimento dell’accordo e del contenuto dell’accordo concluso sono esclusivamente i partecipanti.

DALŠÍ NEJČASTĚJŠÍ PŘEKLADY